Informacje o sterowniku karty graficznej DCHU dotyczące SOLIDWORKS

HomeRozwiązaniaProjektowanie

Informacje o sterowniku karty graficznej DCHU dotyczące SOLIDWORKS

W przypadku nowszych konfiguracji komputerów z systemem Windows 10 w wersji 1809 można zauważyć, że do naszego obecnego sterownika karty graficznej jest podłączony moduł DCHU, jak pokazano na poniższym obrazku. To oznacza Declarative, Componentized, Hardware Support Apps, Universal API compliance. Jest to zasadniczo nowa struktura sterowników dla producentów sprzętu.

Np. taką informację znajdujemy na stronie NVIDIA:

Sterowników DCH nie można zainstalować w systemie standardowym, a sterowników standardowych nie można zainstalować w systemie DCH.

Aby potwierdzić typ posiadanego systemu, zlokalizuj Typ sterownika w menu Informacje o systemie w Panelu sterowania NVIDIA.

Więcej informacji nt. DCHU:

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/develop/getting-started-with-universal-drivers

Informacja od SOLIDWORKS:

Microsoft® ogłosił nową strukturę sterowników dla wszystkich producentów sprzętu, „DCHU”.

Co to oznacza dla SOLIDWORKS®?

Po jesieni 2018 r. Producenci sprzętu rozpoczną wysyłkę nowych systemów z nową strukturą sterowników.

Systemy starsze niż 2018 (lub systemy dostarczane ze starszym modelem sterownika) mogą nadal korzystać ze starszego modelu sterownika, nie wprowadzając żadnych zmian.

Starsze urządzenia mogą używać wersji sterownika DCHU WYŁĄCZNIE w przypadku czystej instalacji systemu Windows. System operacyjny nie może używać obu wersji sterowników. W zależności od tego, która instalacja nastąpi wcześniej, typ sterownika będzie kontynuowany.

Nie można zainstalować sterownika DCHU w starszym systemie sterowników.

Nie można zainstalować starszego sterownika w systemie sterowników DCHU.

Żadna ze struktur sterowników nie ma żadnych korzyści w zakresie wydajności ani funkcji. Klienci powinni używać tego samego typu sterownika, z którym pochodzą ich systemy i nie powinni próbować go zmieniać.

Używanie nie odpowiedniego sterownika może skutkować nieprawidłowym działaniem oprogramowania.

Aby sprawdzić w jakiej wersji mamy zainstalowany sterownik dla NVIDIA należy wejść w „Panel sterowania NVIDIA” i wyświetlić informacje o systemie.