CAMWorks – Automatyczny dobór narzędzia w zależności od rodzaju półfabrykatu

HomeRozwiązaniaWytwarzanie

CAMWorks – Automatyczny dobór narzędzia w zależności od rodzaju półfabrykatu

CAMWorks wraz z Technologiczną Bazą Danych pozwala na automatyzację generowania ścieżek narzędzi w celu wytwarzania detali z różnych gałęzi przemysłu. Przez to pojęcie, w dużym skrócie, można rozumieć takie działania jak: rozpoznawanie własności obróbkowych, dobieranie odpowiednich strategii i narzędzi oraz generowanie planu operacji. Budowa oraz zasada funkcjonowania Technologicznej Bazy Danych pozwala użytkownikom na olbrzymi wpływ na jej działanie oraz umożliwia dostosowywanie jej parametrów do własnych preferencji i standardów panujących w biurze technologicznym konkretnej firmy.

Jedną z wielu funkcjonalności Technologicznej Bazy Danych, dzięki której jesteśmy w stanie ułatwić sobie pracę jest automatyczne dobieranie odpowiedniego narzędzia do wykorzystywanego rodzaju półfabrykatu. Dla lepszego zrozumienia treści tego artykułu posłużymy się przykładem. Załóżmy, że magazyn naszej obrabiarki wyposażony jest w dwie grupy wierteł: HSS oraz VHM. Pierwsze z nich chcemy wykorzystywać do mniej wymagającej grupy materiałów półfabrykatów. Wiertła VHM, które cechują się dłuższą żywotnością i podatnością na bardziej agresywne parametry obróbkowe przypiszemy innym rodzajom materiałów przygotówki.

Zasada działania:

Tworzenie nowych grup Materiałowych.

W Technologicznej Bazie Danych tworzymy nowe grupy półfabrykatów, do których przypisujemy określone materiały. W tym celu należy przejść do zakładki Posuw/Prędkość i opcji Grupy materiałów półfabrykatu.

Następnie tworzymy nowe grupy (1) i przypisujemy im dostępne materiały (2) z wykorzystaniem strzałek (3), które pozwalają na przenoszenie określonych oznaczeń pomiędzy grupami półfabrykatów.

Krok ten może zostać pominięty i nie jest on niezbędny do prawidłowego działania całego opisywanego procesu. Został on przytoczony w celu pokazania możliwości tworzenia grup materiałów przygotówek, które wielu użytkownikom programu CAMWorks pozwolą uporządkować swoją bibliotekę.

Dodatkowe materiały możemy tworzyć sami z wykorzystaniem biblioteki Material Library.

Mapowanie materiału półfabrykatu/narzędzia.

W kolejnym kroku przechodzimy do Mapowania materiału półfabrykatu/narzędzia. W tym miejscu wskazujemy, jaki jest priorytet wyboru materiału narzędzia dla określonego materiału półfabrykatu.

Zatem dla materiału 303 oraz 304 z grupy VHM przypisujemy na pierwszej pozycji materiał narzędzia Carbide. Analogicznie dla materiałów grupy HSS klasyfikujemy materiał narzędzia HSS na pierwszej pozycji.

Obraz zawierający stół Opis wygenerowany automatycznie

Dostosowanie narzędzi

Ostatnim krokiem, który należy poczynić jest dostosowanie wierteł, które znajdują się w wykorzystywanym magazynie narzędziowym programu CAMWorks. Musimy upewnić się, że narzędzie HSS ma w swojej definicji określony prawidłowy materiał, z którego jest wykonane. Analogicznie należy zweryfikować ustawienia dla wierteł VHM, którym przypisujemy wybór – Carbide.

Obraz zawierający stół Opis wygenerowany automatycznie

Po zapisaniu zmian w wykorzystywanym magazynie narzędzi można przejść do generowania planu operacji dla przykładowej części. Po określeniu odpowiedniego typu i materiału półfabrykatu wygenerowany automatycznie plan operacji będzie zawierać wiercenia z wcześniej dostosowanymi wiertłami. Wybór narzędzia będzie uzależniony od materiału przygotówki według ustawień, które wcześniej zostały dostosowane w Technologicznej Bazie Danych.

Tak dostosowana Technologiczna Baza Danych pozwoli nam automatycznie generować operacje z odpowiednio dobranym narzędziem przeznaczonym do określonego materiału półfabrykatu. Sposób ten znacząco ułatwia pracę i minimalizuje ryzyko popełnienia błędu. Dodatkowo dostosowanie przedstawionych w artykule ustawień nie jest trudne oraz pracochłonne co tylko może utwierdzić nas w przekonaniu, że warto podjąć takie działania i zautomatyzować swoją pracę.