DriveWorks Solo – Automatyzacja projektowania w SOLIDWORKS

HomeRozwiązania

DriveWorks Solo – Automatyzacja projektowania w SOLIDWORKS

Dzięki wykorzystaniu dodatkowego oprogramowania DriveWorks będącego uzupełnieniem programu SOLIDWORKS niezwykle proste i szybkie staje się generowanie plików 2D i 3D konkretnych produktów, które są konfigurowalne. DriveWorks automatyzuje proces projektowania oraz tworzenia wielu wariantów danego produktu, zgodnie z założeniami konstruktora lub klienta. Oprogramowanie to jest używane zarówno przez duże, jak również małe firmy w celu przyspieszenia tworzenia modeli 3D oraz dokumentacji płaskiej swoich produktów.

Intuicyjny konfigurator

Zasada działania programu DriveWorks opiera się na parametrycznym zdefiniowaniu zmiennych modelu 3D takich jak: wymiary, kolory, materiały lub też elementy zastępcze modelu, a następnie na zaprojektowaniu i dostosowaniu formularza konfiguracyjnego, który służy do szybkiego określenia parametrów konfugurowanego produktu. W standardowym podejściu konstrukcyjnym, generowanie dokumentacji 3D i 2D nowego produktu, będącego konfiguracją poprzedniej jego wersji polega na zmianie parametrów bryły w sposób ręczny – zmieniając parametry wymiarów lub operacji w programie SOLIDWORKS. Jest to proces stosunkowo żmudny i angażujący konstruktora. Bywają sytuacje, kiedy w skomplikowanych urządzeniach lub maszynach wiele elementów może zmieniać swoje parametry, dostosowując się do wymagań klienta. Często elementy te są od siebie zależne. W takiej sytuacji czas konstruktora poświęcony na dokonanie zmian w dokumentacji technicznej znacząco się wydłuża. Rozwiązaniem jest DriveWorks, który daje możliwość zastąpienia operacji wykonywanych przez konstruktora w sposób automatyczny.

DriveWorks Solo w akcji

Okno programu otwiera się wewnątrz programu SOLIDWORKS w prawym, rozwijalnym panelu.

Określanie parametrów zmiennych modelu 3D odbywa się poprzez bezpośrednie wskazanie konkretnych parametrów w obszarze graficznym SOLIDWORKS.

DriveWorks Solo pozwala na opracowanie przyjaznego – graficznego interfejsu użytkownika. Wygląd oraz funkcjonalność okienek konfiguratora jest w pełni dostosowywalne. Oznacza to, że możemy zaprogramować proces konfigurowania produktu w sposób intuicyjny – zgodnie z zasadą „po nitce do kłębka.”

Korzystanie z DriveWorks Solo wymaga posiadania programu SOLIDWORKS. Jednak do korzystania z przygotowanego formularza nie wymagana jest wiedza techniczna. Oznacza to, że
z gotowego szablonu konfiguratora korzystać mogą również osoby w firmie nie będące konstruktorami.

Wygenerowane pliki i dokumentacja płaska

Po skonfigurowaniu produktu według życzenia konstruktora lub klienta program pyta użytkownika jakie dane życzy sobie wygenerować. Po zaznaczeniu odpowiednich opcji generowana jest dokumentacja: 3D (poszczególne pliki oraz złożenia), dokumentacja płaska 2D (rysunki złożenia, części itd. zgodnie z założeniami) oraz dokumentacja dodatkowa np. (lista materiałowa BOM, faktura, zamówienie, dokument firmowy itd.). Wszystkie dane dotyczące tej konkretnej konfiguracji zapisywane są w postaci nowo utworzonych plików we wskazanej lokalizacji na dysku. Zarówno nazwy plików, jak również ich lokalizacja po wygenerowaniu jest w pełni dostosowywalna.

Dodatkowo program pozwala na generowanie różnych formatów plików, takich jak: .pdf, .jpg, .png, .STEP i wiele innych. Możliwe staje się różne rozmieszczenie wygenerowanych plików. Faktury, zamówienia mogą trafiać do lokalizacji sieciowej działu księgowego, lista materiałowa może trafiać do lokalizacji magazynu, a pozostała dokumentacja na serwery biura konstruktorów.

Ciekawą funkcjonalnością jest możliwość zaprojektowania wysyłania dokumentów bezpośrednio na adresy mailowe klientów lub współpracowników z poziomu formularza konfiguratora.

Kluczowe korzyści

DriveWorks daje możliwość wykorzystywania danych w formie tabel. Możliwe więc, staje się
wprowadzenie do programu danych zewnętrznych w formie zaimportowanych tabel. Ponad to, co ciekawe, cała dokumentacja wygenerowana za pomocą konfiguratora jest w pełni edytowalna.

Wykorzystanie w przedsiębiorstwie produkcyjnym oprogramowania DriveWorks jest niewątpliwie znaczną wartością dodaną firmy. Wykorzystanie tego rozwiązania będącego dodatkiem do programu SOLIDWORKS w sposób prosty i szybki może ułatwić pracę nie tylko konstruktorom, ale również innym osobom zaangażowanym w proces projektowo – produkcyjny. Ogromne wręcz nieograniczone możliwości tego rozwiązania dają szansę na lepsze, a przede wszystkim wydajniejsze wykorzystanie mocy przerobowych całych działów konstrukcyjnych firmy.