Definiowanie szczegółów w liście materiałów BOM w SOLIDWORKS

HomeRozwiązaniaKomunikacja Techniczna

Definiowanie szczegółów w liście materiałów BOM w SOLIDWORKS

W programie SOLIDWORKS możliwe jest stworzenie listy materiałów (BOM). Lista ta pozwala na zdefiniowanie szczegółowości uwzględnianych w tej tabeli elementów. Aby to zrobić należy w opcjach listy materiałów wybrać jeden z poniższych typów LM:

TYP LM

 • Tylko najwyższy poziom – wyszczególnia części i podzłożenia, ale nie komponenty podzłożeń

Tylko najwyższy poziom

 • Tylko części – nie wyszczególnia podzłożeń, ale wyszczególnia komponenty tych podzłożeń jako indywidualne elementy

Tylko części

 • Wcięte – wyszczególnia wszystkie podzłożenia oraz komponenty tych podzłożeń, umieszczając je pod podzłożeniami

W przypadku ostatniego typu LM, możliwa jest także zmiana sposobu numerowania elementów listy materiałowej. Wyróżniamy następujące sposoby numerowania:

 • Bez numerowania

Bez numerowania

 • Numerowanie szczegółowe

Numerowanie szczegółowe

 • Numerowanie proste

Numerowanie proste

W ten sposób można zdefiniować poziom szczegółowości dla złożeń zawierających bryły.

W przypadku arkuszy blach oraz konstrukcji spawanych istnieje drobna różnica. Związana jest ona ze specjalną funkcjonalnością arkuszy blachy i konstrukcji spawanych pozwalającą na zapisanie całych konstrukcji blaszanych/spawanych jako jednej części wieloobiektowej. W efekcie przy wyborze typu LM  uwzględniającym tylko części w liście materiałowej zostanie wyświetlona cała konstrukcja, a nie jej elementy.

KB tylko części

Aby utworzyć tabelę, która wyświetla pojedyncze elementy nie pokazując nazwy całej konstrukcji, należy rozłożyć daną konstrukcję. Aby to zrobić należy:

 1. Wybrać typ LM -> Wcięte (ten typ nie różni się od wcześniej opisanego przypadku złożenia składającego się z brył)
 2. Wyświetlić kolumnę struktury w LM, klikając lewy bok tabel
  lewybok
 3. Kliknąć prawym klawiszem na ikonę konstrukcji blaszanej KB lub konstrukcji spawanej KS
 4. Wybrać rozkładanie

Krok rozkładanie

W efekcie Lista Materiałów będzie wyświetlała indywidualnie wszystkie komponenty konstrukcji spawanych/arkuszy blach.

^C08DED654BAB3F0261A8F59A679484F5ACFBCD82C3241A8D65^pimgpsh_fullsize_distrZmodyfikowana tabela z rozłożonymi elementami konstrukcji spawanych/blaszanych zostanie oznaczona w poniższy sposób:

Logo rozłozonego

Aby cofnąć jedno lub kilka rozłożeń LM, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy komórkę w kolumnie struktury złożenia LM, która oznacza rozłożone elementy i wybrać -> Przywróć restrukturyzowane komponenty.

Wyżej opisane techniki definiowania typu listy materiałów pozwalają na stworzenie BOM’u uwzględniającego podzespoły i komponenty w żądany przez nas sposób.

W razie problemów i zapytań prosimy o kontakt z naszą pomocą techniczną.