Jak wyłączyć powiadomienia SOLIDWORKS Resource Monitor?

Jak wyłączyć powiadomienia SOLIDWORKS Resource Monitor?

Narzędzie SOLIDWORKS Resource Monitor nadzoruje zasoby używane przez oprogramowanie SOLIDWORKS lub system. Kiedy zaczyna brakować zasobów, Monitor Zasobów SOLIDWORKS wyświetla komunikaty w obszarze powiadomień na pasku zadań systemu Windows, które pomagają podjąć działania, aby uniknąć awarii systemu lub utraty danych.

Wielu użytkowników Windows 10 pracujących w SOLIDWORKS zgłasza jednak problem z natarczywym wyskakiwaniem powiadomień SOLIDWORKS Resource Monitor, którym towarzyszy irytujący dźwięk (rys. 1). Istnieje możliwość wyłączenia tego rodzaju komunikatów. Wystarczy wykonać kilka kroków.

rm1

Rys. 1. Powiadomienie SOLIDWORKS Resource Monitor

W celu wyłączenia komunikatu SOLIDWORKS Resource Monitor pojawiającego się w dolnym prawym rogu ekranu należy:

  1. W Menu Start zacząć wpisywać nazwę Ustawienia, aż do znalezienia przez system operacyjny szukanej aplikacji (rys. 2)

rm2

Rys. 2. Okno Menu Start

  1. Po otwarciu Ustawień systemu Windows wybrać System (rys. 3)

rm3

Rys. 3. Okno Ustawienia systemu Windows

  1. W nowo otwartym oknie przejść do Powiadomienia i akcje, a następnie na liście Powiadomienia od tych nadawców odszukać SOLIDWORKS Resource Monitor (rys. 4). Pozycja ta jest wyświetlana na liście, jeśli SOLIDWORKS jest uruchomiony.

rm4

Rys. 4. Okno Powiadomienia i akcje

  1. Po otwarciu okna konfiguracji SOLIDWORKS Resource Monitor zmodyfikować ustawienia powiadomień według własnych preferencji. W stanie początkowym funkcja powiadomień jest aktywna (rys. 5). Przełączenie funkcji Powiadomienia na Wyłączone spowoduje wyłączenie komunikatów wszystkich rodzajów. Jest to zobrazowane poprzez wyszarzenie pozostałych pozycji w menu (rys. 6).

rm5

Rys. 5. Okno konfiguracji powiadomień przed dokonaniem zmiany

rm6

Rys. 6. Okno konfiguracji powiadomień po modyfikacji ustawień

Uwaga!

Całkowite wyłączenie powiadomień (rys. 6) jest NIEZALECANE. Skutkuje bowiem zaprzestaniem wyświetlania komunikatów również wtedy, gdy w systemie rzeczywiście zacznie brakować zasobów. Dalsza praca może skutkować awarią systemu lub utratą danych, więc należy podjąć działania w celu uwolnienia zasobów. W związku z tym zalecamy wyłączyć jedynie denerwujące powiadomienie dźwiękowe (rys. 7).

rm7

Rys. 7. Okno konfiguracji powiadomień – wyłączone powiadomienia dźwiękowe

Podane rozwiązanie wykonano w oparciu o oprogramowanie SOLIDWORKS w wersji 2017.

KOMENTARZE