Cykl życia i udostępnianie zakładek | 3DEXPERIENCE

Home3DEXPERIENCE

Cykl życia i udostępnianie zakładek | 3DEXPERIENCE

Aplikacja Bookmark Editor umożliwia organizowanie i zarządzanie zawartością CAD i nie-CAD w zakładkach.

Pisałem o niej w artykule: Organizacja plików na platformie 3DEXPERIENCE | Bookmark Editor

Możesz utworzyć prywatną lub współdzieloną strukturę zakładek i zarządzać zawartością w zależności od wymagań procesu biznesowego.

Mechanizm cyklu życia zarządza przejściami stanu dojrzałości treści od jej utworzenia do momentu, gdy stanie się przestarzały. Treść można promować do określonego stanu dojrzałości na podstawie kryteriów i warunków procesu biznesowego.

Udostępnij zakładki ograniczonej liczbie użytkowników

Często trzeba użyć zakładek do współpracy z różnymi użytkownikami, zanim zakładka i jej zawartość zostaną udostępnione wszystkim użytkownikom w przestrzeni współpracy.

Udostępnianie zakładki umożliwia udostępnianie określonych zakładek i ich zawartości innym użytkownikom w zależności od wymagań procesu biznesowego. Możesz także udostępniać zakładki grupom użytkowników lub przestrzeniom współpracy. Aby rozpocząć udostępnianie, kliknij ikonę Udostępnij na pasku narzędzi lub kliknij prawym przyciskiem myszy zakładkę i wybierz  opcję Udostępnij z jej menu kontekstowego.

Okno dialogowe udostępniania wyświetla bieżącą listę użytkowników, którym udostępniana jest wybrana zakładka, oraz opcje uprawnień przyznane każdemu użytkownikowi.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Możesz wpisać imię, nazwisko, adres email lub grupę użytkowników.

Kliknij Udostępnij, aby zakończyć operację udostępniania.

Zastanawiasz się, co tak naprawdę oznacza każda opcja uprawnień?

Poniższa tabela wyjaśnia działania dostępne dla odpowiednich opcji uprawnień, gdy udostępniasz zakładkę w stanie Wersja robocza z innym użytkownikiem w tej samej przestrzeni współpracy. Uprawnienia do wykonywania tych działań różnią się w zależności od poziomu dostępu użytkownika (Leader).

Obraz zawierający stół Opis wygenerowany automatycznie

Gdy zawartość zakładki jest gotowa do udostępnienia wszystkim użytkownikom w przestrzeni współpracy, możesz promować odpowiednie zakładki do stanu Przetwarzanie (In Work) .

Włączanie zakładki dla wszystkich użytkowników

Czasami zakładka i jej zawartość muszą być udostępnione wszystkim użytkownikom w przestrzeni współpracy od początku projektu. Jest to szczególnie przydatne podczas wspólnej pracy nad złożonym projektem, który wymaga dużej współpracy i wydajności. Aby tak się stało, wszystkie zakładki muszą być w stanie Przetwarzanie (In Work). Ręczne promowanie każdej nowej zakładki ze stanu Wersje robocze do stanu Przetwarzanie (In Work) jest często monotonnym zadaniem.

W takim przypadku administrator może skonfigurować stan początkowy nowo utworzonej zakładki jako Przetwarzanie (In Work) zamiast stanu Wersje robocze.