Zaprojektowano w SolidWorks: .. brak ciągłości w życiorysie

HomeRozwiązaniaProjektowanie

Zaprojektowano w SolidWorks: .. brak ciągłości w życiorysie

Trzy rodzaje ciągłości /C0, C1 i C2/