Wersjonowanie Plików w SOLIDWORKS PDM

HomeZarządzanie

Wersjonowanie Plików w SOLIDWORKS PDM

Jedną z ważniejszych funkcjonalności SOLIDWORKS PDM jest wersjonowanie plików. Dzięki temu mamy możliwość uruchomienia wcześniejszych wariantów projektów oraz ich dalszej edycji. Jednak nieświadome wykorzystanie tej funkcjonalności może skutkować licznymi problemami pojawiającymi się w codziennej pracy. Artykuł został napisany w celu wyjaśnienia w jaki sposób posługiwać się wersjami, oraz czym będzie skutkować błędne posługiwanie się nimi.

Jak utworzyć nową wersję pliku?

W SOLIDWORKS PDM nowa wersja pliku zostanie utworzona, w momencie zaewidencjonowania pliku, w którym zostały wprowadzone i zapisane zmiany. Po zakończeniu edycji pliku, pojawi się informacja, że wprowadziliśmy zmiany w pliku (na dysku lokalnym mamy nowszą wersję niż na serwerze). Jest to zaprezentowane poniżej, gdzie na serwerze mamy 5 wersji pliku, a lokalnie mamy zmodyfikowany plik, który nie został jeszcze zaewidencjonowany

Po zaewidencjonowaniu pliku pojawi się informacja, że na serwerze znajduje się kolejna (czyli szósta) wersja pliku. Poniżej pokazano sytuację po zaewidencjonowaniu, lokalnie mamy tę samą wersję która znalazła się na serwerze.

Jeżeli zaewidencjonujemy plik, w którym nie wprowadziliśmy żadnej zmiany, to nowa wersja pliku nie zostanie utworzona.

Jaka wersja znajduje się w widoku lokalnym?

SOLIDWORKS PDM przy pomocy m.in. kolumny numer wersji informuje nas jaką wersję danego pliku mamy pobraną na dysk lokalny.

Na dysku lokalnym plik jest w tej samej wersji co najnowsza na serwerze
Na dysku lokalnym nie ma pobranej wersji
Na dysku lokalnym jest wersja piąta z sześciu znajdujących się na serwerze
Plik lokalny jest nowszy niż na serwerze
Plik w stanie prywatnym
Plik lokalny

Zawartość i Gdzie używane

Dzięki zakładce „Zawartość” jesteśmy w stanie szybko zweryfikować jakie pliki odnoszą się do wybranego złożenia oraz w jakich wersjach zostały wykorzystane w danej wersji złożenia.

Dodatkowo, przy pomocy „Gdzie używane” jesteśmy w stanie zweryfikować w jakich złożeniach dany plik jest wykorzystany oraz jaka to była wersja.

Pobierz wersje vs. Pobierz najnowsze wersje

Pobierając na dysk lokalny złożenie w wybranej przez nas wersji, mamy możliwość wyboru, czy chcemy pobrać złożenie z wersjami odniesienia (wersje, które zostały wykorzystane w złożeniu), czy też najnowsze wersje które znajdują się na serwerze. W oknie „Pobierz”, w kolumnie „wersja lokalna” mamy informację o tym, która wersja znajduje się na dysku lokalnym komputera, a w „wersja”, jest podany numer wersji który będzie pobrany na dysk lokalny.

Poniżej pokazano model z pobranymi wersjami odniesienia. Widać na nim iż otworzył się on bez błędów. Dodatkowo PDM informuje nas o tym, że do złożenia odnoszą się pliki w starszych wersjach, oraz pokazuje nam który to plik.

Jeśli komponenty odnoszące się do złożenia zostały zmienione, a my uruchomimy to samo złożenie, pobierając na dysk lokalny komponenty w najnowszych wersjach może się okazać, że pojawiły się w nim błędy. Jest to pokazane poniżej, gdzie po przebudowie modelu części w najnowszej wersji powodują błędy.

Podobna sytuacja może wystąpić w wypadku uruchomienia rysunku, gdy na dysk lokalny pobraliśmy części w najnowszych wersjach zamiast w odniesionych. Na poniższym przykładzie widzimy, że może to skutkować błędami typu błędne wymiary, czy błędy przebudowy.

Aktualizacja rysunku 2D

Często zdarza się, że projektanci uaktualniając podzespoły oraz pliki złożeń zapominają o aktualizacji i przebudowie rysunku 2D i następnie pobierane są najnowsze wersje plików w wyniku czego rysunek może uruchomić się błędnie. Problemem może być też długi czas jego uruchomienia, ale także to że będzie on niekompletny. Może się to wiązać z błędami konwersji do innych formatów. Często zdarza się także że podgląd PDM pokazuje co innego niż SOLIDWORKS po uruchomieniu pliku.

Pierwszą informacją ze strony PDM że nasz rysunek może być nieaktualny jest informacja jak ta poniżej.

Poniżej pokazano jeden z częstych problemów wynikłych z niezaktualizowanego rysunku-brakujące widoki. Mimo że na podglądzie pliku rysunek nie ma błędów, to po otwarciu w SOLIDWORKSIE niektóre widoki nie pojawiają się. Wynika to z tego, że w złożeniu wprowadzono zmiany, ale rysunek nie został zaktualizowany więc nie uwzględnia zmian złożenia.

Podobna sytuacja może się pojawić podczas generowania innych formatów z rysunku. Poniżej pokazano przykład błędnie wygenerowanego PDF

Zarządzanie wersjami plików

Niewłaściwe wersje pobrane na dysk lokalny komputera mogą być powodem wielu problemów podczas pracy w SOLIDWORKS PDM. Podstawowym problemem z tego wynikającym może być znaczne spowolnienie wczytywania projektów w SOLIDWORKS. Częstym błędem konstruktorów jest pomijanie aktualizacji rysunków 2D. Efektem tego, prócz długiego uruchamiana się samych rysunków mogą być brakujące widoki czy przekroje oraz błędnie wygenerowane PDF/DXF.