Tworzenie list materiałowych w SOLIDWORKS Composer

HomeRozwiązaniaKomunikacja Techniczna

Tworzenie list materiałowych w SOLIDWORKS Composer

SOLIDWORKS Composer pozwala tworzyć nam listy materiałowe. Możemy tworzyć je w oparciu o właściwości czy geometrię, stworzyć wcięte listy materiałowe, importować z SOLIDWORKS wraz z wykorzystaniem zalet generowania list materiałowych w środowisku SOLIDWORKS. Więcej nt. tworzenia wspomnianych list materiałowych przedstawiliśmy w filmie.