Obróbka złożeń w CAMWorks

HomeRozwiązaniaWytwarzanie

Obróbka złożeń w CAMWorks

CAMWorks pozwala na zautomatyzowane i intuicyjne przygotowanie obróbki części z uwzględnieniem jej zamocowań. Po otwarciu pliku złożenia wskazujemy część, dla której chcemy przygotować obróbkę.

cw1

Rys. 1. Wybór obrabianej części

Korzystając z Automatycznego Rozpoznawania Własności dodajemy następujące własności: dwa szyki otworów z pogłębieniem stożkowym oraz własność po obwodzie.

W kolejnym kroku wskazujemy zamocowania.

Po zaznaczeniu odpowiednich części, konieczne jest zaznaczenie opcji Pomijaj obok każdego z elementów znajdujących się na liście zamocowań. Jest to niezbędne w przypadku takich elementów jak klamry mocujące, kołki oraz śruby.

cw2

Rys. 2. Wskazanie zamocowań

Na podstawie danych zawartych w Technologicznej Bazie Danych dobieramy operacje dla wcześniej rozpoznanych własności. Po wygenerowaniu ścieżek możemy przeanalizować w jaki sposób program CAMWorks pominął zamocowania.

W polu „Typ pominięcia obszaru” możemy wybrać sposób pomijania zamocowań. Po wybraniu opcji „Dokładny” CAMWorks analizuje zewnętrzny zarys klamry i prowadzi ścieżkę wzdłuż niego. Natomiast w chwili wyboru opcji „Uproszczony” program CAMWorks tworzy ścieżkę przebiegającą po bokach najmniejszego prostopadłościanu, w który można wpisać określone zamocowanie.

cw3

Rys. 3. Typy pominięcia zamocowań (lewy: dokładny, prawy: uproszczony)

Oprócz możliwości kontrolowania typu pominięcia zamocowań możemy również kontrolować metodę łączenia ścieżek. Na rysunku 3 ścieżki są łączone metodą Posuw wokoło, która gwarantuje, że narzędzie zostanie poprowadzone w ruchu roboczym wokół zamocowań. Dodatkowym parametrem uwzględnianym przy generowaniu ścieżek jest odległość od klamry w płaszczyźnie XY.

cw4

Rys. 4. Metoda łączenia ścieżek

Kolejną metodą łączenia ścieżek jest Szybko ponad.

cw5

Rys. 5. Metoda łączenia ścieżek: Szybko ponad

Na powyższym rysunku ścieżki zostały połączone ruchem szybkim. W tej metodzie mamy pełną kontrolę nad wartościami odsunięcia w osi XY oraz w osi Z. Te parametry mogą być również kontrolowane w kolejnej metodzie łączenia, a mianowicie Posuw ponad.

 

cw6

Rys. 6.  Metoda łączenia ścieżek: Posuw ponad

CAMWorks daje pełną możliwość kontroli nad generowanymi ścieżkami.