SOLIDWORKS – Widok względny (ortogonalny) – widok w stosunku do modelu

HomeRozwiązaniaProjektowanie

SOLIDWORKS – Widok względny (ortogonalny) – widok w stosunku do modelu

Widok względny na rysunku płaskim (2D)

Często zdarza się sytuacja, gdy jest potrzeba przedstawienia na rysunku płaskim (2D) widok detalu w niestandardowym rzucie. Przykładowo, gdy chcemy zwymiarować elementy na ścianie, która nie jest równoległa do żadnej standardowej rzutni, jak np. ściana zaznaczona na poniższym detalu:

Na widokach z góry i prawej strony ściana ta jest widoczna pod pewnymi kątami względem płaszczyzny rzutowania:

W takiej sytuacji możemy skorzystać z widoku względnego, który możemy wywołać z menu (wstaw -> widok rysunku -> w stosunku do modelu) lub klikając na inny wstawiony widok PPM (prawym przyciskiem myszy) i wybierając widoki rysunku -> widok względny.

Zostaniemy przeniesieni do modelu 3D, gdzie indywidualnie dla tworzonego widoku możemy zdefiniować orientację:

W efekcie otrzymamy następujący widok:

na którym oczywiście możemy wykonywać dalsze operacje, jak np. przekrój: