SOLIDWORKS Simulation – Jak wygenerować raport po angielsku?

HomeRozwiązaniaObliczenia

SOLIDWORKS Simulation – Jak wygenerować raport po angielsku?

Czy kiedykolwiek potrzebowałeś wygenerować raport z obliczeń SOLIDWORKS Simulation w języku angielskim, ale masz problem, aby tego dokonać? Jeśli tak, to ten artykuł jest dla Ciebie!

Domyślnie w programie SOLIDWORKS Simulation raport generowany jest w języku w jakim zainstalowaliśmy program. Niestety obecnie nie ma opcji, aby po prostu wybrać język, w którym chcemy wygenerować raport. Sama zmiana języka programu na angielski nie daje oczekiwanego rezultatu, gdyż poszczególne sekcje dalej będą wyświetlane w języku polskim. Istnieje jednak pewne obejście tego problemu, które chciałbym pokazać w tym artykule.

Pierwszym krokiem będzie zmiana języka programu na angielski. W tym celu należy przejść do ustawień programu i dokonać zmian jak poniżej.

Obraz zawierający zrzut ekranu

Opis wygenerowany automatycznie

Po ponownym uruchomieniu programu, dostaniemy menu w języku angielskim, jednak to nie naprawia jeszcze problemu z raportem. Gdy spróbujemy teraz wygenerować raport, poszczególne sekcje dalej będą w języku polskim.

Obraz zawierający zrzut ekranu

Opis wygenerowany automatycznie

Musimy teraz dokonać pewnego obejścia, które pozwoli na otrzymanie całego raportu w języku angielskim. Przy wyłączonym SOLIDWORKS przechodzimy do lokalizacji:

C:\Users\<nazwa_użytkownika>\AppData\Roaming\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS20xx

Następnie szukamy pliku o nazwie „studyReportFormats” i zmieniamy jego nazwę, dodając dopisek, na przykład „studyReportFormats_pl”. Po ponownym uruchomieniu SOLIDWORKS, program powinien wygenerować nowy plik „studyReportFormats” zawierający sekcje raportu po angielsku.

Obraz zawierający zrzut ekranu

Opis wygenerowany automatycznie

Aby powrócić do generowania raportu po polsku, należy zmienić ponownie język programu na polski oraz usunąć dopisek „pl” z pliku „studyReportFormats_pl” i dodając do wcześniej wygenerowanego pliku dopisek, na przykład „ang”.

Opcja generowania raportu z obliczeń jest świetnym sposobem na zbiorcze pokazanie wyników naszej pracy w przejrzystej formie dokumentu tekstowego. Póki co, aby wygenerować raport w innym języku niż domyślny, musimy stosować pewne obejścia.

Jeśli w przyszłości pojawi się funkcja wyboru języka przy generowaniu raportu, artykuł zostanie zaktualizowany o tę informację.