SOLIDWORKS Research – wymagania kwalifikacyjne

HomeEdukacja

SOLIDWORKS Research – wymagania kwalifikacyjne

Jeżeli prowadzicie działania w obszarze badań i edukacji to całkiem możliwe, że słyszeliście o licencji SOLIDWORKS Research.

SOLIDWORKS Research to licencja badawcza, z której mogą korzystać instytucje badawcze R&D. Udostępnia ona instytucjom i organizacjom najnowsze technologie SOLIDWORKS przeznaczone do projektowania i przeprowadzania badań inżynieryjnych, jednocześnie umożliwiając wymianę doświadczeń z innymi użytkownikami z całego świata. Oprogramowanie oraz uzyskane za jego pomocą efekty można bez ograniczeń wykorzystywać w publikacjach wyników badań uzyskanych z projektów finansowanych wewnętrznie i zewnętrznie, projektach finansowanych przez przemysł, przekazywaniu własności intelektualnej oraz składaniu wniosków o ochronę patentową.

Licencja badawcza SOLIDWORKS:

  • nie nakłada informacyjnych znaków wodnych
  • funkcjonalnie jest ona równoważna licencjom komercyjnym SOLIDWORKS
  • ma taki sam harmonogram aktualizacji, co komercyjna wersja SOLIDWORKS
  • dostarcza pełne prawa do korzystania z oprogramowania
  • koszt zakupu licencji jest znacznie niższy

Niestety czasem nie jest łatwo ocenić czy licencja badawcza SOLIDWORKS jest odpowiednia dla prowadzonej przez nas działalności. Kto tak naprawdę może z niej korzystać? Poniżej znajdziecie zestawienie wymagań kwalifikujących Was do zakupu licencji SOLIDWORKS Education Edition/Research/Komercyjnych.

 

Aktywność Education Edition Research Komercyjne
Projekty wykonywane w szkołach ponadgimnazjalnych

x

Projekty w ramach pracy dyplomowej x
Studenckie projekty badawcze – nieodpłatne,  w ramach toku studiów

x

Projekty studenckie i absolwenckie – nie finansowane, bez publikowanych wyników

x

Rozwój programu nauczania (do użytku wewnętrznego)

x

Studenckie projekty badawcze- finansowane lub przynoszące dochód

x

Studenckie projekty badawcze – finansowane,  z publikacją wyników

x

Uniwersyteckie laboratoria badawcze (prowadzone na konkretnym wydziale)

x

Instytucje wspólne / kooperacyjne (licencje muszą być własnością i prowadzone przez uniwersytet)

x

Konsorcjum akademickie (tylko dla celów akademickich)

x

Akademickie organizacje non-profit (bez komercyjnych działań)

x

Rozwój programu nauczania – udostępnianie zasobów otwartych

x

Laboratoria badawcze – prywatne lub własność państwowa

x

Narodowe laboratoria

x

Fab Laby / Centra Hobbistyczne

x

Programy transferu technologii

x

Konsorcja branżowe

x

StartUp’y*

x

Indywidualne centra konsultacyjne

x

Rozwój sprzętu/produktu – do odsprzedaży

x

Indywidualne centra konsultacyjne

x

Rozwój programu nauczania – do odsprzedaży

x

 

*firmy, które posiadają status StartUp mogą postarać się o roczną, darmową licencje SOLIDWORKS. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat programu SOLIDWORKS  Entrepreneur Program? Odwiedź naszą stronę.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z nami: offcie@solidexpert.com | 12 626 06 00