Kontrola użycia licencji SOLIDWORKS – Plik opcji

HomeRozwiązaniaZarządzanie

Kontrola użycia licencji SOLIDWORKS – Plik opcji

Menadżer licencji SolidNetWork używa technologii FlexNet, która umożliwia nam tworzenie i edycje pliku opcji (angielska nazwa – option file). Plik opcji pozwala administratorom kontrolować użyciem licencji. Dzięki temu w SOLIDWORKS PDM możemy kontrolować m.in. ilość pożyczonych licencji czy czasowe zwolnienie licencji określonego typu.

Wygenerowanie pliku opcji

  • Należy uruchomić zarządzanie serwerem Menadżer licencji SolidNetWork (domyślna ścieżka: C:\Program Files (x86)\SOLIDWORKS SolidNetWork License Manager\swlmwiz.exe), nacisnąć ‘Modyfikuj’,
  • Wybrać opcje ‘Aktywuj/reaktywuj licencję produktu’, nacisnąć ‘Dalej’,
  • Zaznaczyć checkbox ‘Plik opcji’, kliknąć ‘Edycja’,
  • Pojawi się komunikat o utworzeniu nowego pliku, zaznaczyć ‘Tak’,
  • Pojawi się okno z plikiem tekstowym – możemy teraz przejść do tworzenia zawartości pliku opcji.

Czasowe zwolnienie licencji

Plik opcji można skonstruować na wiele sposobów, w tym artykule opiszę ustawienie czasowego zwolnienia nieaktywnych licencji. Ustawienie czasu nieaktywności, po którym dany typ licencji zostanie zwolniony pozwoli nam w elastyczny sposób zarządzać wykorzystaniem licencji.

W utworzonym przez nas pliku opcji dodam następujące linie:

TIMEOUT swepdm_cadeditorandweb 900
TIMEOUT swepdm_contributorandweb 3600
TIMEOUT swepdm_viewer 1800

gdzie:

TIMEOUT – oznacza funkcję czasowego zwolnienia licencji,
swepdm_cadeditorandweb – oznacza licencję CAD Editor,
swepdm_contributorandweb – oznacza licencję Contributor,
swepdm_viewer – oznacza licencję Viewer,
liczby kończące wiersze oznaczają ilość sekund, po których nastąpi zwolnienie nieaktywnej licencji.

Jako wartość możemy wybrać zakres pomiędzy 900, a 7200 sekund. Domyślną wartością jest właśnie 7200 sekund – po takim czasie zwalniane są licencje, gdy nie posiadamy pliku opcji.

Możemy teraz zapisać plik opcji i powrócić do okna aktywacji. Naciskamy przycisk ‘Dalej’:

Weryfikujemy poprawność wprowadzonego numeru seryjnego oraz adresu e-mail, a następnie klikamy ‘Dalej’:

Po chwili powinno pojawić się okno informujące o poprawnej aktywacji – klikamy ‘Zakończ’:

Od teraz, licencje będą zwalniane po określonym przez nas czasie.

Inne funkcje

Plik opcji pozwala nam na szereg operacji związanych z wykorzystaniem licencji. W pliku opcji możemy między innymi definiować grupy (nie jest to związane z grupą w PDM!). Grup możemy użyć w celu zarezerwowania licencji dla określonych użytkowników. Rezerwacja licencji może w takim przypadku wyglądać następująco:

GROUP Pro ania grzesiek
GROUP Standard tomek ewa alicja mariusz
RESERVE 2 solidworks GROUP Pro
RESERVE 2 swofficepro GROUP Pro
RESERVE 4 solidworks GROUP Standard

W tym przypadku licencje SOLIDWORKS Professional będą zarezerwowane dla użytkowników z grupy Pro. Cztery licencje SOLIDWORKS Standard zarezerwowane będą dla grupy Standard.

Po więcej informacji związanych z tworzeniem opcji zachęcam do zapoznania się z podręcznikiem licensingenduserguide, znajdującym się w lokalizacji: [lokalizacja instalacji menedżera licencji]\Docs\flexuser.