SOLIDWORKS PDM – Narzędzie aktualizuj odniesienia

HomeRozwiązaniaZarządzanie

SOLIDWORKS PDM – Narzędzie aktualizuj odniesienia

Jeśli zastanawiasz się w jaki najlepszy sposób przenieść projekty znajdujące się poza przechowalnią do środowiska PDM lub jak naprawić przerwane odniesienia do plików to ten artykuł jest dla Ciebie!

Aktualizowanie odniesień

W środowisku SOLIDWORKS PDM mamy możliwość aktualizowania odniesień bez konieczności otwierania pliku rodzica. W tym właśnie celu powstało narzędzie Aktualizuj odniesienia. Funkcjonalność aktualizowania odniesień jest szczególnie przydatna w czasie przenoszenia już ukończonych projektów, które realizowane były poza środowiskiem PDM, do przechowalni.

Więcej informacji na temat odniesień (referencji) opisuje artykuł:

Referencje w SOLIDWORKS PDM, a referencje w SOLIDWORKS CAD 3D

Do opisania działania narzędzia Aktualizuj odniesienia rozważmy przykładowe złożenie, które składa się z 6 komponentów produkowanych i jednego standardowego (bibliotecznego):

Teraz chcemy przenieść ten projekt do środowiska SOLIDWORKS PDM, ale z pominięciem komponentu bibliotecznego, ponieważ ten już istnieje w PDM, więc nie chcemy utworzyć jego duplikatu.

W tym celu użyjemy narzędzia Pack and Go do przeniesienia plików do PDM, celowo pominiemy komponent biblioteczny:

Przejdźmy do lokalizacji PDM – widzimy złożenie i komponenty, które skopiowaliśmy. Brakuje elementu bibliotecznego, który dodatkowo w naszej przechowalni nosi inną nazwę niż ten użyty pierwotnie w projekcie. Teraz przejdźmy do narzędzia Aktualizuj odniesienia. W tym celu zaznaczmy plik złożenia oraz przechodzimy do menu Narzędzia > Aktualizuj odniesienia.

Bardzo ważne jest, aby aktualizować odniesienia przed pierwszym zaewidencjonowaniem projektu.

Narzędzie informuje nas, że jeden z komponentów złożenia znajduje się poza PDM – to prawidłowe wskazanie – nie skopiowaliśmy tego komponentu do PDM. Teraz użyjemy funkcji Zastąp plik, aby wyszukać komponent biblioteczny który już znajduje się w przechowalni PDM. Opcja Zastąp plik pozwala zastąpić odniesienie innym plikiem:

Dostaniemy powiadomienie, że komponent został pomyślnie zastąpiony, a ścieżka do komponentu bibliotecznego w oknie Aktualizuj odniesienia zostanie zaktualizowana:

Po naciśnięciu Aktualizuj, dostaniemy powiadomienie:

Po zaewidencjonowania, mamy zbudowaną prawidłową strukturę odniesień, a element biblioteczny znajduje się w dedykowanym dla niego bibliotecznym toku pracy:

Narzędzie Aktualizuj odniesienia pozwala również na wyszukanie plików o identycznych nazwach już znajdujących się w przechowalni plików i aktualizacje odniesień właśnie do nich. Używamy w tym celu opcji Znajdź pliki:

Możemy wybrać folder, w którym chcemy wyszukać plik, możemy też m.in. wybrać opcje wyszukiwania w podfolderach, a także ograniczyć zakres wyszukiwania tylko do plików posiadających ostrzeżenia (np. o brakującym odniesieniu) czy wybranych (zaznaczonych przez użytkownika) plików. Po wskazaniu odpowiednich parametrów, narzędzie Aktualizuj odniesienia wylistuje wszystkie znalezione pliki:

Podobnie jak przy wybraniu opcji Zastąp plik – dostaniemy informację o powodzeniu aktualizacji odniesień.

Jeżeli plik rodzica odnosi się do plików, które nie znajdują się w przechowalni, można dodać te pliki do przechowalni – wykorzystamy w tym celu opcję Dodaj pliki do przechowalni:

Podobnie jak w przypadku wcześniej omawianych opcji – po wybraniu ścieżki, w której chcemy zapisać plik otrzymamy komunikat o aktualizacji odniesień. Dodatkowo plik zostanie dodany do przechowalni.