SOLIDWORKS PDM – kopia zapasowa archiwum

HomeRozwiązaniaZarządzanie

SOLIDWORKS PDM – kopia zapasowa archiwum

SOLIDWORKS PDM działa w oparciu o dwa narzędzia serwerowe: serwer bazy danych i serwer archiwum – zawierający wszystkie pliki we wszystkich utworzonych wersjach. W poprzednim artykule SOLIDWORKS PDM – kopia zapasowa bazy danych SQL Server opisano jak wykonać kopię bazy danych SQL na serwerze. W tej części zostanie przedstawiona procedura tworzenia kopii serwera archiwum, w skład której wchodzi:

  •  tworzenie kopii ustawień serwera archiwum,
  •  tworzenie kopii plików zarchiwizowanych na serwerze.

Na czas wykonywania kopii, tak jak w przypadku serwera SQL, zaleca się zaewidencjonowanie wszystkich plików i wylogowanie użytkowników z przechowalni. Kopię serwera archiwum i serwera SQL powinno się wykonywać w tym samym czasie aby zachować spójność ustawień i zawartości obu kopii.

  1. Aby utworzyć kopię ustawień serwera archiwum należy uruchomić aplikację „Konfiguracja Serwera Archiwizacji”, którą można znaleźć po zalogowaniu się do serwera bezpośrednio po kliknięciu Menu Start i wpisaniu nazwy aplikacji lub poprzez znalezienie jej wystąpienia na liście programów na pozycji SOLIDWORKS PDM -> Konfiguracja Serwera Archiwizacji.
  2. W oknie otwartej aplikacji należy z paska menu wybrać polecenie Narzędzia -> „Ustawienia kopii zapasowych…”. Jeżeli na serwerze mamy utworzoną więcej niż jedną przechowalnię, możemy wybrać, dla których z nich ma być utworzona kopia ustawień serwera archiwum. Do adresu lokalizacji katalogu kopii zapasowych warto dodać podfolder nazwany np. Ustawienia Archiwum –  w ten sposób łatwiej będzie zlokalizować kopię nawet z poziomu Eksploratora Windows, jeżeli zajdzie potrzeba jej przeniesienia na inny komputer w późniejszym czasie. Trzeba pamiętać, aby wpisać własne lub wyzerować standardowe hasło przypisane do kopii. W tym przykładzie tworzona kopia nie będzie zabezpieczona hasłem. W programie można też ustawić automatyczne tworzenie kopii ustawień archiwum według harmonogramu zadań Windows.
  3. Na koniec wybieramy przycisk „Uruchom tworzenie kopii zapasowych”.
  4. Jeżeli pole hasła pozostawimy puste, wówczas otrzymamy pytanie „Czy na pewno nie chcesz hasła dla kopii zapasowych?”. Po potwierdzeniu otrzymujemy komunikat o ukończeniu tworzenia kopii jak poniżej.
  5.  W następnym kroku należy utworzyć kopię zapasową plików znajdujących się na serwerze archiwum, w tym celu w otwartej aplikacji „Konfiguracja serwera archiwizacji” zaznaczamy w drzewie po lewej stronie folder Archiwa tak, aby w oknie zawartości wyświetliła się lista przechowalni.
  6. Klikamy prawym przyciskiem na nazwę przechowalni i wybieramy opcję właściwości.
  7. W polu Lokalizacje archiwów znajduje się lista lokalizacji plików serwera archiwum. W przypadku kiedy dane są przechowywane w różnych folderach zostaną utworzone kolejne zakładki (lokalizacja 2, lokalizacja 3…) zawierające ścieżki kolejnych części archiwum. Backup w tym przypadku polega na skopiowaniu do nowej, wybranej przez siebie lokalizacji wszystkich folderów wraz z zawartością. Poprawnie wykonana kopia powinna zawierać 16 folderów wewnętrznych o nazwach od 0-9 i A-F. Na tę kopię należy przeznaczyć najwięcej czasu ponieważ zostaną skopiowane wszystkie pliki znajdujące się w przechowalni we wszystkich ich wersjach.

W tym momencie mamy gotowe obie kopie: ustawień i plików serwera archiwum. Każde kopie zapasowe bez względu na rodzaj programu z jakiego dane pochodzą muszą być przetrzymywane na zewnętrznych nośnikach – w tym przypadku poza serwerem PDM.