SOLIDWORKS PDM – Konfiguracja List Materiałowych (BOM)

HomeRozwiązaniaZarządzanie

SOLIDWORKS PDM – Konfiguracja List Materiałowych (BOM)

Ważną częścią dokumentacji technicznej jest lista materiałów (BOM). W SOLIDWORKS PDM mamy do dyspozycji następujące, domyślne typy szablonów list materiałowych:

  • Lista materiałów
  • Lista elementów ciętych konstrukcji spawanej,
  • Lista materiałów konstrukcji spawanej,
  • Lista materiałów elementu,

Konfigurując listę materiałów w PDM należy nadać jej nazwę, wybrać typ, a także wybrać ilość kolumn oraz przypisać im zmienne, z których będą pobierane wartości wyświetlane w BOM. Możemy także skonfigurować szerokość danej kolumny oraz wyrównanie tekstu. Ważnym elementem jest także nadanie uprawnień grupom lub użytkownikom, którzy będą mogli aktywować lub zobaczyć listę materiałów.

Podczas definiowania listy materiałowej należy określić sposób, w jaki zmienne będą wyszukiwane, gdy wyświetlamy BOM dla plików posiadających kilka konfiguracji. Mamy do wyboru następujące opcje przeszukiwania konfiguracji, które znajdą się na liście materiałów:

  • Szukaj zmiennej we wszystkich konfiguracjach,
  • Szukaj zmiennej na danej liście konfiguracji,
  • Szukaj zmiennej w odniesionych konfiguracjach,
  • Szukaj zmiennej w odniesionych konfiguracjach oraz (jeśli puste) w dostosowanych właściwościach,
  • Szukaj zmiennej w aktywnych konfiguracjach,
  • Szukaj zmiennej w wartościach odniesienia.

Szukając zmiennej we wszystkich konfiguracjach, na liście materiałowej znajdzie się pierwsza zmienna, znaleziona w dowolnej konfiguracji pliku SOLIDWORKS. Konfiguracje są przeszukiwane od góry do dołu w Managerze Konfiguracji pliku SOLIDWORKS.

W wypadku opcji „szukaj zmiennej na liście konfiguracji”, w liście materiałowej będzie wyświetlana wartość pierwszej zmiennej z określonej przez nas listy konfiguracji (konfiguracje są przeszukiwane od góry), możemy także zadeklarować aby zmienna byłą wyszukiwana w pliku który posiada tylko konfigurację domyślną (<Pliki bez konfiguracji>). Jeżeli na wybranych konfiguracjach nie zostaną znalezione odpowiednie zmienne, to pole w BOM zostanie puste

Szukaj zmiennej w odniesionych konfiguracjach” wyszuka wartość która znajdzie się na liście materiałowej tylko we właściwości specyficznej dla konfiguracji, która została użyta w złożeniu. Jest to zaprezentowane poniżej, gdzie w drzewie operacji widzimy nazwy konfiguracji dla każdej części użytej w złożeniu, oraz kartę właściwości specyficznej dla konfiguracji dla jednego z plików część. To właśnie te wartości znajdą się w BOM, jeśli użyjemy tej opcji.

Dodatkowo przy wyborze opcji „szukaj zmiennej w odniesionej konfiguracji oraz (jeśli puste) w dostosowanych właściwościach pliku, w wypadku odpowiedniej właściwości specyficznej dla konfiguracji zostanie ona wyszukana w we właściwości dostosowanych pliku.

Jeżeli chcemy aby PDM wyszukał zmienne tylko we właściwościach dostosowanych specyficznych dla konfiguracji uruchomionej podczas ostatniego zapisu pliku części, należy wybrać opcję „Szukaj zmiennej w aktywnej konfiguracji

Jeżeli wybierzemy opcje „Szukaj zmiennej w wartościach odniesienia”, wartość, która znajdzie się w BOM nie będzie pobrana z karty danych pliku tylko będzie wartością specyficzną dla relacji pliku złożenia i część. Oznacza to, ze wartość jaka znajdzie się w BOM zależy od tego, w jakim złożeniu znajdzie się dany plik części. Przykładem może tu być liczba wystąpień części danym złożeniu.