Widok rozstrzelony w SOLIDWORKS Visualize

HomeRozwiązaniaKomunikacja Techniczna

Widok rozstrzelony w SOLIDWORKS Visualize

Włożyłeś już wiele wysiłku, aby Twój widok rozstrzelony w SOLIDWORKS był doskonały, to co możesz jeszcze zrobić, aby Twój projekt odróżnił się od innych? Możesz zrobić wysokiej jakości animacje w programie SOLIDWORKS Visualize przy bardzo małym nakładzie pracy. Do dzieła!

 

Model credit: Moulinex

  1. Pierwszym krokiem jest przekształcenie widoku rozebranego w badanie ruchu (Motion Study). Przejdź więc do karty badania ruchu w lewym dolnym rogu.

Badanie ruchu posiada Kreator animacji, który przekształci Twoje kroki rozstrzelenia w badanie ruchu.

Po kliknięciu kreator animacji wyświetli okno, w którym musimy wybrać typ animacji jaki chcemy utworzyć.

Wybieramy opcje „Rozstrzel”.

Zostaniesz zapytany, jak długa chciałbyś zrobić animacje oraz kiedy ją rozpocząć. W takim przypadku uruchamiamy ją od 0 sekund, a czas trwania 15 sekund.

Kreator animacji wypełni naszą oś czasu paskami zmian oraz punktami kluczowymi, w oparciu o wybory jakie zostały zastosowane w opcji kontroli animacji Czas trwania i Czas rozpoczęcia.

2. Drugim krokiem jest wyeksportowanie naszego badania. W tym celu włączymy dodatek SOLIDWORKS Visualize. Narzędzia -> Dodatki.

Pojawi się nowa karta SOLIDWORKS Visualize.

Eksportuj proste

Użycie tej opcji stanowi najszybszy sposób pomalowania i utworzenia zdjęć modelu utworzonego w programie SOLIDWORKS. Minimalizuje liczbę części w drzewie scen narzędzia Visualize, aby zapewnić szybsze renderowanie.

Wybierz Eksportuj proste, aby zapisać kopię aktywnego modelu i załadować go do SOLIDWORKS Visualize przy użyciu trybu grupowania części Wygląd.

Eksportuj zaawansowane

Ta opcja zapewnia większą elastyczność w przypadku częstego aktualizowania modelu.

Wybierz Eksportuj zaawansowane, aby zapisać kopię aktywnego modelu z grupowaniem części Automatyczne i włączoną opcją Monitoruj plik.

Jeśli dostępny jest dodatek Visualize Professional i model zawiera badanie ruchu, pojawi się okno dialogowe Wybierz badanie ruchu, które pozwali zapisać badanie ruchu.

Aktualizacja

Ta opcja eksportuje najnowszą wersję Twojego aktywnego modelu i uruchamia aktualizację w Visualize. Wybierz Aktualizuj i potwierdź, że chcesz ponownie zaimportować model do SOLIDWORKS Visualize i zaktualizować go.

Zapisz zaawansowane

Ta opcja powoduje zapisanie kopii aktywnego modelu i badań ruchu do określonej lokalizacji, aby można było zaimportować model do programu SOLIDWORKS Visualize. Można jej użyć, aby wyeksportować model na potrzeby innych użytkowników, którzy nie mają zainstalowanego oprogramowania SOLIDWORKS na swoich komputerach.

Wybierz Zapisz zaawansowane i określ katalog, w którym ma zostać zapisany model. Jeśli dostępny jest dodatek Visualize Professional i model zawiera badanie ruchu, pojawi się okno dialogowe Wybierz badanie ruchu, które pozwali zapisać badanie ruchu.

Po wybraniu opcji Eksportuj zaawansowane, SOLIDWORKS Visualize uruchomi się i wyświetli nasz model razem ze wszystkimi kluczowymi klatkami.

 

3. Kolejnym krokiem jest dodanie poprawek do naszego modelu. Może to być modyfikacja oświetlenia, kolorów lub nałożenie tekstur. Te opcje są nieograniczone, więc śmiało możesz puścić wodze fantazji w tworzeniu swojej animacji. Po zakończeniu nadszedł czas, aby go wyrenderować lub wysłać do kolejki renderowania.

Mam nadzieję, że udało Ci się nauczyć czegoś nowego i zachęcam do śledzenia naszego bloga.