SOLIDWORKS CAM – Pierwszy system klasy CAM od Dassault Systèmes dla SOLIDWORKS!

HomeRozwiązaniaWytwarzanie

SOLIDWORKS CAM – Pierwszy system klasy CAM od Dassault Systèmes dla SOLIDWORKS!

SOLIDWORKS World to najważniejsze wydarzenie w kalendarzu SOLIDWORKS. Podczas kilku dni prezentowane są nowe kierunki rozwoju oprogramowania, a także zupełnie nowe rozwiązania. Jedną z kluczowych informacji tegorocznej edycji jest zapowiedź pierwszego w portfolio SOLIDWORKS systemu klasy CAM. Jest to kontynuacja rozwoju polityki Dassault Systèmes w kierunku wspierania produkcji. SOLIDWORKS CAM będzie częścią już istniejącego eko-systemu SOLIDWORKS Manufacturing. Program w wersji komercyjnej ukaże się już w ramach kolejnej wersji SOLIDWORKS 2018. Na chwilę obecną wiadomo, że będzie składał się z kilku modułów, miedzy innymi:

 • Frezowanie 2.5 osi z indeksowaną 4 i 5 osią
 • 2 osiowe toczenie z możliwością wiercenia w osi Z
 • Obróbka części
 • Obróbka złożeń
 • Obróbka z uwzględnieniem tolerancji
 • Automatyczne rozpoznawanie własności
 • Technologiczna baza wiedzy
 • Obsługa konfiguracji
 • Symulacja ścieżki narzędzia
 • Przetwarzanie ścieżki na G-kod

Tak szybkie udostępnienie Klientom zupełnie nowego rozwiązania jakim jest SOLIDWORKS CAM wynika z adaptacji już istniejącego rozwiązania. System CAM w portfolio SOLIDWORKS będzie bazował na oprogramowaniu CAMWorks, którego producentem jest firma Geometric Americas Inc. Program istnieje na rynku już od 1997 roku.

1

CAMWorks to pierwszy w pełni zintegrowany z SOLIDWORKS system CAM oraz pierwszy „Gold” i „CAM” Partner. Użytkownicy tego oprogramowania mogą w pełni czerpać z zalet całkowitej integracji z SOLIDWORKS. Zaliczyć do nich można:

 • automatyczna przebudowa przygotowanych ścieżek narzędzia przy zmianie modelu,
 • obróbka może być przygotowana dla każdej geometrii, która została stworzona lub otworzona w SOLIDWORKS np. pliki STEP, IGES, Parasolid i wiele innych.
 • wszystkie zalety konfiguracji SOLIDWORKS, jak również konfigurowania samej technologii (np. plik półfabrykatu może być konfiguracją tego samego pliku, który obrabiamy)

Na szczególną uwagę zasługuje funkcjonalność będąca wyróżnikiem CAMWorks na tle innych zintegrowanych programów CAM. Chodzi mianowicie o automatyczne odczytywanie tolerancji z wymiarów modelu, jakie nadawane są podczas definiowania szkiców, czy operacji. W CAMWorks przypisana zostanie odpowiednia strategia obróbki konieczna do uzyskania zamierzonej dokładności wykonania. Podobnie możemy odczytać oznaczenia jakości powierzchni np. dla form i tym samym CAMWorks odpowiednio zagęści ścieżki dla uzyskania lepszej jakości.

2

Kolejnym wyróżnikiem programu jest Technologiczna Baza Wiedzy, w której znajdują się ważne informacje dotyczące m.in. narzędzi, uchwytów, własności, strategii i operacji obróbczych. Jest ona w pełni edytowalna i umożliwia dostosowanie obróbki do własnych potrzeb oraz przyspieszenie procesu projektowania technologii przez automatyczne wybieranie dostosowanych parametrów. Znacznie zwiększa to wydajność i szybkość pracy w porównaniu do zwykłych kart/szablonów obróbek, jak to ma miejsce w innych systemach CAM. Biblioteka prędkości i posuwów zawarta w programie zapewnia automatyczne wstawianie tych informacji przy projektowaniu obróbki. Idea technologicznej bazy danych pozwala również na szybkie współdzielenie zmian/aktualizacji pomiędzy kilkoma technologami. Każdy pracuje na tych samych, współdzielonych informacjach.

CAMWorks wykorzystuje zaawansowane algorytmy automatycznie wyszukujące w modelu własności technologiczne (tj. kieszenie, sloty, otwory itd.) i generujące ścieżki narzędzi. Automatyczne rozpoznawanie własności obróbczych umożliwia wykrywanie wszystkich własności frezowania 2.5 osi, toczenia oraz elektrodrążenia. Technologia ta działa także w oparciu o bryły zaimportowane z innych systemów CAD (pozbawionych „historii operacji”).

W przypadku obróbek wymagających szybkiego i efektywnego wybrania dużej objętości materiału w jak najkrótszym czasie, możemy skorzystać z technologii HSM VoluMILL. Moduł ten pozwala na wygenerowanie ultra wydajnych ścieżek narzędzia w zakresie frezowania 2,5 osi oraz w zakresie obróbki 3 osiowej. Dzięki temu możliwe jest skrócenie czasu obróbki nawet do 80% i znaczące zmniejszenie zużycia narzędzia (5-cio krotnie dłuższa praca).

W obecnych czasach przy coraz bardziej zaawansowanych maszynach CNC wymogiem staje się uprzednia symulacja przygotowanego G-kodu w celu wyeliminowania potencjalnych kolizji, które mogą spowodować uszkodzenie maszyny jak i z tym związany przestój. CAMWorks daje również taką możliwość dzięki wykorzystaniu modułu Wirtualnej maszyny.  Jest to moduł umożliwiający sprawdzenie poprawności G-kodu i jego edycję na wirtualnym modelu maszyny.

3

Użytkownicy oprogramowania CAMWorks mogą korzystać z dostępnych modułów wymienionych poniżej:

 • Frezowanie 2.5 osi
 • 3- osiowe frezowanie z podcięciami
 • Frezowanie wieloosiowe,
 • 2 i 4- osiowe toczenie,
 • Toczenie z frezowaniem,
 • Zaawansowany moduł toczenia z frezowaniem,
 • Drutowanie EDM,
 • HSM VoluMILL,
 • Wirtualna maszyna.

Jedynym autoryzowanym dystrybutorem oprogramowania CAMWorks w Polsce jest firma SOLIDEXPERT. Dzięki 15-letniemu doświadczeniu w branży oraz bardzo wysokiemu poziomowi umiejętności technicznych firma ugruntowała mocną pozycję na rynku oraz zyskała zaufanie ponad 1 000 klientów w Polsce. SOLIDEXPERT działa na terenie całej Polski. Obok biura głównego w Krakowie posiada sieć biur regionalnych w innych miastach (Gdańsk, Białystok, Bielsko-Biała i Włoszczowa).

Chcesz wiedzieć więcej na temat oprogramowania SOLIDWORKS CAM lub CAMWorks, wejdź na stronę: http://camworks.pl lub skontaktuj się z dystrybutorem: email: biuro@solidexpert.com | tel: 12 626 06 00

4