Zaprojektowano w SolidWorks: Strefa wpływu ciepła

HomeRozwiązaniaProjektowanie

Zaprojektowano w SolidWorks: Strefa wpływu ciepła

Graficzna reprezentacja ściegu spoiny w SolidWorks 2011!