Serwer SMTP powiadomień SOLIDWORKS PDM – konfiguracja, problemy z serwerem poczty

HomeRozwiązaniaZarządzanie

Serwer SMTP powiadomień SOLIDWORKS PDM – konfiguracja, problemy z serwerem poczty

Wstęp

Duże przedsiębiorstwa, w których infrastruktura poszczególnych działów odpowiedzialnych za proces produkcji od momentu otrzymania zamówienia do ukończenia procesu jest rozproszona, wymagają dokładnych informacji na temat aktualnego etapu pracy danego działu, jak i statusów poszczególnych dokumentów.

SOLIDWORKS PDM Professional oferuje dwa główne rodzaje powiadomień: używające wewnętrznej bazy danych oraz SMTP.

Więcej informacji na temat poszczególnych rodzajów powiadomień można znaleźć w opracowaniu:

SOLIDWORKS PDM – System powiadomień

W niniejszym artykule chciałbym opisać coraz częściej pojawiający się problem dotyczący notyfikacji wysyłanych przez PDM do serwera SMTP.

Przyczyna problemu

Podczas wdrożenia Państwo decydujecie z jakiego rodzaju powiadomień będziecie chcieli skorzystać. Jeżeli wybierzecie Państwo serwer SMTP jako podstawowy środek komunikacji, wymagamy od firmy założenia konta poczty w dowolnej domenie. Potrzebne są nam jedynie login, hasło i port, po którym możemy się komunikować z serwerem poczty.

Czasami jednak napotykamy na problem związany z uprawnieniami po stronie hostingu takimi jak:

  • Wymuszenie przez serwer poczty przyjęcia wiadomości tylko w przypadku kiedy została ona ponownie przesłana x-razy. [ Proste zabezpieczenie antyspamowe ]
  • Wielokrotne przekierowania pomiędzy serwerem, na którym zlokalizowana jest poczta, a domeną w której wykupiony jest jej hosting
  • Oraz najczęściej spotykany problem z blokowaniem przez serwer poczty dostępu innych aplikacji niż typowo pocztowe [ Outlook, Thunderbird, TheBat ]

Poniżej możecie Państwo zobaczyć jak wygląda włączenie dostępu dla większej ilości aplikacji w ustawieniach poczty GMAIL, która standardowo NIE JEST obsługiwana przez system powiadomień SOLIDWORKS PDM. W celu edycji odpowiedniego ustawienia logujemy się do poczty GMAIL, a następnie klikamy w swój avatar znajdujący się w prawym górnym rogu okna i wybieramy przycisk Zarządzaj kontem Google, po lewej stronie wybieramy zakładkę Bezpieczeństwo i przewijamy opcję do pozycji Dostęp mniej bezpiecznych aplikacji.

Obraz zawierający zrzut ekranu

Opis wygenerowany automatycznie

Dzięki zmianie tego ustawienia jesteśmy w stanie wykorzystać serwer smtp.gmail.com do wysyłania powiadomień wychodzących SOLIDWORKS PDM.

Niestety większość kont nie oferuje możliwości włączenia tego ustawienia z Panelu zarządzania kontem, do którego dostajecie Państwo dostęp po wykupieniu adresu poczty, a konsultanci firmy hostingowej nie zawsze wiedzą o jaki rodzaj konfiguracji konta chodzi użytkownikowi.

Aplikacja pośrednicząca

Na szczęście dokumentacja udostępniona przez producenta zawiera informacje na temat możliwości wykorzystania dodatkowego oprogramowania odpowiedzialnego za komunikację z serwerem poczty przychodzącej.

Obraz zawierający tekst, mapa

Opis wygenerowany automatycznie

Email Relay jest oprogramowaniem typu OpenSource wykorzystującym proste komendy linii poleceń w celu ustanowienia połączenia i wysłania wiadomości zachowując pełen log działań wykonywanych przez aplikację.

Instalacja i konfiguracja

Na początku pobieramy aplikację z adresu https://sourceforge.net/projects/emailrelay/files/latest/download

Po wypakowaniu pliku zip uruchamiamy emailrelay-setup.exe. Jednym z pierwszych okien konfiguratora jest wybór lokalizacji składników aplikacji. Możemy pozostawić wartości domyślne.

Następnie wskazujemy jaki typ serwera ma zostać użyty do komunikacji oraz w jaki sposób przesyłane są wiadomości.

Kolejnym krokiem jest konfiguracja serwera SMTP dla aplikacji wychodzących, którym w tym przypadku jest serwer powiadomień SOLIDWORKS PDM.

Podajemy port komunikacyjny 25 lub inny jeśli ten jest zajęty przez kolejną aplikację, możemy włączyć autoryzację używając loginu i hasła, które wprowadzamy w aplikacji wysyłającej wiadomości. Na końcu mamy możliwość włączenia szyfrowania przesyłanych wiadomości pomiędzy aplikacją nadającą, a Email Relay wykorzystując wskazany certyfikat. W przypadku kiedy serwer powiadomień PDM i aplikacja Email Relay są zainstalowane na tym samym komputerze nie ma konieczności wprowadzania dodatkowych zabezpieczeń.

Następna strona odnosi się do serwera poczty przychodzącej.

Podajemy tutaj w kolejności informację o:

  • Nazwie serwera SMTP wykorzystywanego do odbierania powiadomień
  • Porcie, po którym umożliwiona jest z nim komunikacja
  • Podajemy też login i hasło dostępu [ loginem musi być pełna nazwa adresu email ]
  • Włączamy szyfrowanie smtps akceptowane przez większość serwerów

Kolejne okna umożliwiają podłączenie skryptów filtrujących wiadomości oraz określają miejsce tworzenia logu aplikacji.

Pozostawiamy włączoną opcję nasłuchiwania wszystkich interfejsów, oraz zezwalamy na połączenia zdalne klientów jeżeli aplikacja nie jest zainstalowana na serwerze powiadomień SOLIDWORKS PDM.

Zaznaczamy także opcję pozwalającą na start aplikacji wraz z uruchomieniem Windows.

Po otrzymaniu potwierdzenia zapisania wszystkich podanych przez nas informacji możemy uruchomić program. Przechodzimy w tym celu do lokalizacji instalacji programu, domyślnie

C:\Program Files\E-MailRelay i uruchamiamy skrót zaznaczony poniżej. W trayu Windows powinna pojawić się nowa ikona informująca o statusie programu.

Przekierowanie powiadomień

Kolejny krok to połączenie SOLIDWORKS PDM z nową aplikacją. W tym celu uruchamiamy aplikację Administracja, logujemy się na konto PDM posiadające uprawnienia administratora i edytujemy konfigurację w pozycji System powiadomień.

W polu Serwer podajemy tym razem nazwę komputera, na którym zainstalowany jest program Email Relay. Pozostałe pola uzupełniamy według schematu konfiguracji ustalonej wcześniej.

Na koniec wybieramy przycisk Testuj ustawienia i wpisujemy swój adres email. Aplikacja w zakładce status pokaże nowe połączenie. Po pozytywnym przekazaniu zarówno outgoing jak i incoming connections powinno mieć te same wartości w polach started / finished.

Jeżeli na naszą skrzynkę pocztową dotarła testowa wiadomość email to zapisujemy ustawienia wprowadzone w Administracji SOLIDWORKS PDM.

Podsumowanie

Aplikacja w prosty sposób pozwala zweryfikować miejsca powstawania problemów z połączeniem między SOLIDWORKS PDM, a serwerem poczty przychodzącej oraz umożliwia rozszerzenie puli wspieranych przez PDM Professional hostów poczty.

Konfiguracja w/w narzędzia jest dostępna dla Państwa w ramach aktualnej subskrypcji jako standardowa procedura pomocy technicznej wykonywana bezpłatnie. Proszę pamiętać, że wsparcie techniczne to nie tylko nowe wersje oprogramowania, ale także możliwość wykorzystywania nowych rozwiązań opracowanych przez SOLIDEXPERT w porozumieniu z producentem oprogramowania.