Jak rozwiązać problemy z Resource Monitor – Obiekty GDI

HomePomoc

Jak rozwiązać problemy z Resource Monitor – Obiekty GDI

Resource Monitor to narzędzie nadzorujące zasoby używane przez oprogramowanie SOLIDWORKS. Kiedy zaczyna brakować zasobów, monitor zasobów SOLIDWORKS wyświetla komunikaty w obszarze powiadomień na pasku zadań systemu Windows, które pomagają podjąć działania, aby uniknąć awarii systemu lub utraty danych.

rm1

Zdarzają się sytuację, w których komunikat ten pojawia się pomimo pracy nad modelami, które nie powinny obciążać zasobów (np. model zbudowany z dwóch operacji wyciągnięcia). Problem ten może być związany z obiektami GDI, które odpowiedzialne są za przedstawianie obiektów graficznych.

Aby określić ilość obiektów GDI jaka jest emitowana podczas pracy SOLIDWORKS należy włączyć MENADŻER ZADAŃ, przejść do zakładki SZCZEGÓŁY i jeśli nie jest widoczny parametr Obiekty GDI to prawym klawiszem, klikając na nagłówek tabeli, wybrać opcję WYBIERZ KOLUMNY.

rm2

Po pojawieniu się okna odnaleźć Obiekty GDI i zaznaczyć checkbox obok.

rm3

rm4

Domyślna dopuszczalna dla systemu Windows  ilość obiektów GDI  to 10 000. Powodem wyświetlania się alertu może być zbyt duża liczba obiektów emitowana przez SW, bądź zbyt niska wartość dopuszczalnej ilości obiektów GDI (w niektórych systemach wartość ta wynosi 2 710 obiektów).

Rozwiązaniem będzie zmiana tej wartości poprzez edycję parametru GDIProcessHandleQuota w rejestrze systemu Windows  . Poniżej instrukcja modyfikacji parametru krok po kroku:

  1. Uruchom Rejestr Windows ( regedit.exe )
  2. Odszukaj GDIProcessHandleQuota  w lokalizacji: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\rm5
  3. Po pojawieniu się okienka, zmień system na szesnastkowy i zmień dane wartości. Maksymalna wartość jaka może być ustawiona to 65 353. Natomiast sugerowaną przez nas wartością jest 30 000.

rm6

W razie problemów prosimy o kontakt z pomocą techniczną.

UWAGA: WSZELKIE ZMIANY W REJESTRZE SĄ WPROWADZANE NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA!