Otwieranie plików w SOLIDWORKS 2020 – duże zmiany na lepsze

HomeRozwiązaniaProjektowanie

Otwieranie plików w SOLIDWORKS 2020 – duże zmiany na lepsze

Wybór prawidłowego sposobu otwierania plików staje się kluczowy, zwłaszcza jeśli chodzi o otwieranie złożeń z dużą liczbą komponentów i rysunków do tych złożeń. Szerzej możliwe opcje opisaliśmy w artykule Metody otwierania projektów SOLIDWORKS – poznaj podstawy szybszej pracy w programie, jednakże nie zawsze pamiętamy, którą z opcji wybrać. W SOLIDWORKS 2020 przeorganizowano okno Otwórz, by wybór odpowiedniego trybu był prosty, intuicyjny i bardziej przejrzysty.

Zmiany w oknie Otwórz SOLIDWORKS 2020

Wprowadzono kilka zmian w sposobie organizacji możliwych opcji, które również zostały omówione w naszym video Nowości SOLIDWORKS 2020 – Interfejs użytkownika. Wyodrębniono pole Tryb, które w wizualny sposób umożliwia odpowiedni dla nas wybór, a także daje dostęp do dodatkowych opcji, których zaznaczenie ma wpływ na wydajność naszej pracy. Dodatkowo najechanie kursorem myszki na odpowiednią opcję wyzwala opis, który również pomaga w poprawnym wyborze.

I tak w czasie otwierania pliku złożenia otrzymujemy możliwość wyboru jednego z trybów: Przeglądanie dużego projektu, Odciążony i W pełnej pamięci. Dodatkowo w przypadku dwóch ostatnich trybów na prawo od pola Tryb umieszczono możliwość wyboru konfiguracji oraz stanu wyświetlania, jakie mają być aktywne po otwarciu modelu:

Podobne zmiany wprowadzono, gdy otwieramy rysunek SOLIDWORKS. Tu do wyboru mamy: Szybki podgląd, Opisywanie szczegółów, Odciążony i W pełnej pamięci.

Jak widzimy, opcje dotyczące wydajności zostały skonsolidowane w polu Tryb. Dodano stopniowany wskaźnik używany do wybierania trybu z gradientem reprezentującym obciążenie komputera. To wizualne przedstawienie daje użytkownikowi wyobrażenie, jakiego trybu będzie potrzebował do swoich celów.

Wybór sposobu otwierania plików może być ogromną oszczędnością czasu, szczególnie w pracy z dużymi, skomplikowanymi złożeniami oraz rysunkami z dużą ilością arkuszy i widoków. Dzięki nowemu interfejsowi okna Otwórz nie trzeba już zastanawiać się nad decyzją dotyczącą wyboru odpowiedniego trybu.

Kwestie opisane w niniejszym opracowaniu szerzej omawiamy na szkoleniach: Rysunki, Zaawansowane modelowanie złożeń oraz Dobre praktyki, a także konsultacjach i szkoleniach dedykowanych – zapraszamy do kontaktu.