Obróbka złożeń w CAMWorks – Planowanie obróbki wszystkich części w jednej operacji

HomeRozwiązaniaWytwarzanie

Obróbka złożeń w CAMWorks – Planowanie obróbki wszystkich części w jednej operacji

Programowanie obróbki złożeń w CAMWorks przede wszystkim ma zapewnić możliwość generowania ścieżek narzędzi dla wielu części znajdujących się na stole obrabiarki wraz z elementami, które mają za zadanie ich odpowiednie ustalenie i zamocowanie. Takie przygotowywanie technologii w CAMWorks pozwala w pełni odwzorować cały proces, który będzie przebiegać na maszynie, wraz z uwzględnieniem wszystkich mocowań, które w razie ryzyka kolizji zostaną automatycznie pominięte.

W artykule tym chcemy przedstawić ciekawy sposób, na który dodatkowo można wykorzystać możliwości programowania obróbki złożeń w CAMWorks. Będzie on odnosić się do generowania operacji dla wszystkich elementów złożenia, która nie będzie rozdzielana na każdą część z osobna, co pozwoli w dużej mierze zoptymalizować proces obróbki całego złożenia.

Przedstawione na poniższym rysunku złożenie składa się z uproszczonego modelu stołu obrabiarki, do którego przymocowane zostały cztery imadła. Następnie wykorzystując podkłady obróbkowe zamocowano pomiędzy szczękami tychże imadeł kostki, z których mają zostać wykonane widoczne na poniższym zdjęciu detale.

W Menadżerze części wskazujemy wszystkie elementy, które chcemy poddać obróbce. W tym przypadku jest to 8 sztuk tego samego detalu. Standardowo definiujemy: Półfabrykat, System współrzędnych oraz Ustawienie frezowania części.

Stosując standardowe podejście definiowania własności i operacji dla złożeń w CAMWorks po wygenerowaniu operacji Planowania zauważyć można, że każda ze zdefiniowanych części posiada odrębne ścieżki Planowania. Do każdej z nich isnieje oosobny puntk wejścia i startu operacji (oznaczone czerwoną kopertą) oraz miejsce wyjścia i odjazdu narzędzia.

Dodatkowo zastosowane w tym przypadku narzędzie w postaci Głowicy o średnicy 80 mm powoduje, że przy jego wejściu dla kojejnej części zagłębia się ono w miejscu występowania tej poprzedniej, co jest niepożądane i może negatywnie wpłynąć na jakość powierzchni planowanego wcześniej elementu.

Analizując otrzymane wyniki dla powyższego przykładu, bardzo dobrym rozwiązaniem będzie przeprowadzenie operacji planowania w jednej operacji dla wszystkich elementów. Poniżej znajduje się algorytm z krokami, które należy poczynić.

1. W drzewie operacji SOLIDOWRKS FutureManager stwórz szkic prostokąta, który będzie w sobie zawierać półfabrykaty wszystkich części złożenia, które mają być przeznaczone do obróbki. Płaszczyzną szkicu powinna być górna powierzchnia części bądź połfabrykatu.

2. Dodaj własność 2,5 osi – Własność powierzchniowa i z dostępnych szkiców wybierz ten zdefiniowany wcześniej.

3. Przejdź do Warunków końca i odznacz opcję Użyj wydłużeń półfabrykatu, a następnie zdefiniuj wysokość materiału do zebrania i zakończ definiowanie własności.

4. W drzewie własności CAMWorks otwórz rozwijalne menu klikając prawym klawiszem myszy na nowo dodaną Własność powierzchniową1. Następnie zaznacz opcję – Własność Złożenia.

5. Dla utworzonej własności dodaj operację Planowania i wygeneruj ścieżki.

Stosując się do powyższego algorytmu mamy możliwość uzyskać ścieżkę narzędzia, która obejmować będzie wszystkie części złożenia, co przedstawione zostało na poniższym rysunku.

Opracowywanie procesów technologicznych w CAMWorks do złożeń części powstałych w SOLIDWORKS daje ogromne możliwości i wpływa znacząco na zwiększenie kontroli całego procesu. Funkcjonalność polegająca na generowaniu operacji dla jednej bądź wszystkich części złożenia pozwala odpowiednio dostosować ścieżki narzędzi do własnych preferencji. Tak zoptymalizowana operacja w wielu przypadkach cechuje się dużo większą wydajnością i płynnością. Stosowanie takiego rozwiązania ogranicza powstawanie ruchów jałowych wykorzystywanego narzędzia, co przeważnie przekłada się na zmniejszenie czasu trwania całej operacji.