DraftSight 2019 – nowe pakiety, nowe funkcje

HomeRozwiązaniaProjektowanie

DraftSight 2019 – nowe pakiety, nowe funkcje

DraftSight, podobnie jak AutoCAD, to program do projektowania 2D. Tworzenie czy edycja plików DWG i DXF jest dalej bardzo powszechne wśród firm, a DraftSight jest nieocenionym rozwiązaniem do takich zadań. Dodatkowo daje możliwość zapisywania w różnych wersjach rozszerzenia plików DWG, którymi możemy się podzielić z posiadaczami dowolnej wersji programu AutoCAD.

A picture containing person, text, newspaper Description automatically generated

Powyższa elastyczność sprawiła, że DraftSight stał się bardzo powszechnym rozwiązaniem. 18 marca 2019 producent oprogramowania, firma Dassault Systemes zakomunikowała, że wycofuje darmową wersję oprogramowania, a aktywowane do tej pory instalacje DraftSight będą działały do 31 grudnia 2019. W miejsce darmowej wersji pojawiły się nowe, płatne pakiety DraftSight, które jednak posiadają zupełnie nowe możliwości – nawet takie jak projektowanie 3D.

Obszerne informacje na temat działania i wyglądu programu znajdą Państwo w tym artykule:

DraftSight – profesjonalny CAD 2D do użytku komercyjnego

Opis możliwych do nabycia pakietów DraftSight został przygotowany w publikacji na stronie: https://draftsight.solidexpert.com/

Wersja DraftSight 2019 wprowadza wiele usprawnienia programu oraz zupełnie nowe funkcjonalności. Poniżej przedstawiono najważniejsze funkcje jakie zostały wprowadzone:

Nowe funkcje dla DraftSight Professional, Premium, Enterprise i Enterprise Plus:

 • Konwersja obrazów [Komenda: TRACEIMAGE] – pozwala konwertować obrazy rastrowe formatach BMP, JPEG, PNG na geometrię wektorową

 • Integracja z HomeByMe [Komenda: DSHOMEBYME] – pozwala na import plików DSHBM wyeksportowanych ze strony https://home.by.me/en/ aby wygenerować plan podłogi, można także zalogować się do powyższej strony bezpośrednio z programu DraftSight

 • Import plików SVG [Komenda: IMPORTSVG] – pozwala na import plików o rozszerzeniu SVG jako bloków do programu

 • Ramki rysunkowe i bloki tytułowe [Komenda: TB_FRAME] – wraz z programem dostajemy bazę predefiniowanych ramek i bloków tytułowych zgodnych ze standardami pozwalając na dostosowanie rozmiaru i skali

 • Menedżer atrybutów bloków [Komenda BLOCKATTRIBUTEMANAGER] – pozwala na zarządzanie ustawieniami i właściwościami w definicji bloku.

 • Używanie formuł w komórkach tabeli – pozwala na używanie formuł w komórkach z użyciem funkcji arytmetycznych takich jak: suma, średnia i funkcje zliczające wartości z innych komórek

 • Przenoszenie geometrii za pomocą Kliknij i Przenieś – pozwala na dużo szybsze przenoszenie geometrii z jednego miejsca w inne za pomocą jednego kliknięcia myszki

Nowe funkcje dla DraftSight Premium i Enterprise Plus:

 • Narzędzia do modelowania 3D – pozwalają na tworzenie obiektów 3D takich jak: prostopadłościany, piramidy, powierzchnie planarne, stożki, sfery itp.

 • Inne narzędzia 3D – tworzenie elementów powierzchniowych, tworzenie brył na podstawie szkiców, operacje obrotowe, wyciągnięcia po ścieżce
 • Operacje do edycji obiektów 3D – operacje Boole’a: dodawanie, odejmowanie i części wspólne brył, lustra obiektów, szyki obiektów bryłowych, cięcie powierzchnią czy zaokrąglanie
 • Edytowanie brył [Komenda: EDITSOLID] – pozwala na edycję krawędzi, ścian czy obiektów w 3D
 • Narzędzia siatkowe – pozwala na tworzenie powierzchni w 3D pokazywanych w postaci krawędziowej
 • Wiązania 2D – pozwalaj na dodawanie relacji dla elementów szkicu takich jak np.: wspólne, utwierdzone, równoległe, prostopadłe, pionowe, poziome, styczne, koncentryczne, równe
 • Wiązania wymiarowe – pozwala na dodawanie wiązań wymiarowych między wybranymi elementami geometrii np.: pionowa odległość między dwoma punktami, pozioma odległość między dwoma punktami, kąt między dwoma liniami lub 3 punktami geometrii, promień okręgu lub łuku

Program można teraz testować w wersji DraftSight Professional przez 30 dni. Wystarczy pobrać pakiet instalacyjny i podczas instalacji wskazać odpowiednie pole wyboru:

Z pośród powyższych pakietów, na pewno każdy odnajdzie odpowiedni dla swoich potrzeb. Jeśli potrzebują Państw obszerniejszych informacji na temat DraftSight – zapraszamy do kontaktu.

+48 12 6262 06 00 | office@solidexpert.com