3DEXPERIENCE CATIA – B. I. Essentials

Home3DEXPERIENCE

3DEXPERIENCE CATIA – B. I. Essentials

B. I. Essentials (Business Intelligence Essentials) to potężne narzędzie przeznaczone do analizy projektowanych Produktów pod względem niezbędnych w danym momencie kryteriów, np. Stan projektu, Rezerwacja do edycji czy też Procentowy udziału masy poszczególnych komponentów. Na uwagę zasługuje tutaj kryterium Definicji masy, która kategoryzuje Produkty względem sposobu deklaracji tej wartości na pięć grup:

  • Declared, gdzie Użytkownik sam określa wartość masy komponentu
  • Computed, gdzie system CATIA oblicza masę na podstawie objętości i gęstości przypisanego materiału
  • Incomplete, dla którego CATIA wyznacza masę, jednak z uwagi na brak zdefiniowanego dla produktu materiału przyjmuje wartość domyślnej gęstości
  • Missing, dla której masa nie została w żaden sposób zdefiniowana
  • Context, dla komponentów, dla których masy się nie wyznacza, np. rysunki

Zapraszam do zapoznania się z Dokumentacją systemu CATIA oraz niniejszym materiałem video: