SOLIDWORKS Electrical – Symbole pasywne

HomeRozwiązaniaElektryka

SOLIDWORKS Electrical – Symbole pasywne

SOLIDWORKS Electrical posiada pasywne symbole, są one zazwyczaj tworzone i pozostawiane w bazie danych do ponownego użycia, jeżeli potrzebujemy użyć ponownie symbolu w projektach. Poniżej wymienię kilka sytuacji, w których można zastosować symbole pasywne:

  1. Symbol nie posiada zdefiniowanego znacznika
  2. Symbol nie występuje w BOM
  3. Symbol nie posiada zdefiniowanych informacji o części katalogowej
  4. Symbol nie wykorzystuje znaku urządzenia czy też znacznika urządzenia.

Oto kilka przykładów pasywnych symboli: Uziemienie, Skrzyżowania przewodów itp.

Symbole pasywne są przechowywane w bazie danych dla projektów, ale należy pamiętać, że nie są uwzględniane w przetwarzaniu ani w raportach.

Jak zmienić zwykły symbol na symbol pasywny ?

Aby stworzyć pasywny symbol w SOLIDWORKS Electrical należy postępować według następujących kroków:

1. Przejdź do zakładki Biblioteka (1) -> Menadżer symboli (2) -> Filtruj i zlokalizuj symbol, który ma zostać przekonwertowany na symbol pasywny

Rysunek 1. Jak stworzyć pasywne symbole

2. Prawy przycisk myszy na symbolu albo przycisk właściwości (4).
3. Następnie zmień typ symbolu (6) z etykiet przewodów, etykiet montażowych czy też symboli wieloprzewodowych na symbol pasywny (7).
4. Po zmianie typu symbolu, który był poprzednio, na symbol pasywny powinien on zniknąć z listy zestawienia komponentów w raportach.

Rysunek 2. Jak wstawić pasywne symbole