SOLIDWORKS CAM – Obróbka detalu na kilku maszynach z wykorzystaniem konfiguracji

HomeRozwiązaniaWytwarzanie

SOLIDWORKS CAM – Obróbka detalu na kilku maszynach z wykorzystaniem konfiguracji

Oprogramowanie SOLIDWORKS CAM pozwala opracować technologię obróbki detalu z wykorzystaniem kilku maszyn  przy pomocy zdefiniowanych konfiguracji. Opracowanie technologii odbywa się w jednym pliku obróbki bez konieczności tworzenia kilku osobnych programów obróbczych. Poprawne skonfigurowanie i dodanie makra umożliwia automatyczne wygenerowanie i przypisanie półfabrykatu w postaci pliku STL, zawierającego wykonane w poprzednim kroku operacje z usuniętym materiałem naddatku, miedzy operacjami obróbczymi wykonywanymi na różnych maszynach. Taki sposób tworzenia technologii obróbkowej daje możliwość kompleksowej symulacji  wykonanej obróbki na detalu krok po kroku. Poniżej znajduje się materiał przedstawiający możliwości SOLIDWORKS CAM w tym zakresie.