PIRACTWO KOMPUTEROWE – konsekwencje prawne nielegalnego oprogramowania w firmie

HomePomocPrawo

PIRACTWO KOMPUTEROWE – konsekwencje prawne nielegalnego oprogramowania w firmie

Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zabronione jest uzyskiwanie, posiadanie, korzystanie lub kopiowanie programów komputerowych bez wyrażonej w licencji zgody producenta. W przypadku wykrycia nielegalnego oprogramowania w zasobach informatycznych przedsiębiorstwa, odpowiedzialne za to osoby mogą spotkać się z karą grzywny, ograniczeniem lub pozbawieniem wolności na okres nawet do lat 5. W przypadku udowodnienia korzystania z nielegalnego oprogramowania komputerowego, firma może utracić serwery i komputery, na których było zainstalowane oprogramowanie bez legalnej licencji. Na podstawie art. 44 par. 2 Kodeksu karnego sąd może orzec przepadek przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa. Ponadto zgodnie z art. 79 Prawa autorskiego, producent oprogramowania ma prawo dochodzić od przedsiębiorstwa, które używa nielegalnego oprogramowania, odszkodowania w wysokości podwójnej wartości opłaty za licencję, jaką firma zapłaciłaby za legalny produkt (przy tzw. niezawinionym naruszeniu), natomiast podczas tzw. zawinionego naruszenia – zapłaty potrójnej wartości opłaty licencyjnej.

Za każde nielegalne oprogramowanie zainstalowane na komputerze firmowym odpowiada przedsiębiorca. Dotyczy to również sytuacji, w których pracodawca nie wiedział o pobraniu i zainstalowaniu takich programów przez pracownika. Przepisy wskazują, że niezależnie od wiedzy bądź niewiedzy pracodawcy nie jest on zwolniony z odpowiedzialności. Zgodnie z art. 120 Kodeksu pracy, w razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, do jej naprawienia zobowiązany jest wyłącznie pracodawca. Pracodawca ponosi zatem odpowiedzialność cywilną wobec producenta oprogramowania za naruszenie praw autorskich związanych z zainstalowaniem przez pracownika nielegalnego oprogramowania komputerowego – nawet w sytuacji jeśli pracodawca nie wiedział o tym, że jego pracownik korzysta z nielegalnych programów. Pracownik natomiast odpowiada regresowo wobec pracodawcy.

Odpowiedzialność karną za dany czyn zabroniony ponosi konkretna osoba fizyczna, nie zaś podmiot, który w ramach prowadzonej działalności wykorzystuje nielegalne oprogramowanie. Nawet gdy nielegalne oprogramowanie zostanie wykryte na komputerze firmowym pracownika za taki czyn będą odpowiedzialne osoby pełniące funkcję kierowniczą u danego pracodawcy. W zależności od struktury firmy, odpowiedzialność karną ponosić będzie osoba, która pełni funkcję decyzyjną w firmie. W spółkach kapitałowych odpowiedzialność taką poniesie członek zarządu, który w zakresie swoich kompetencji nadzoruje bądź zajmuje się sprawami związanymi ze sprzętem komputerowym, zarządzaniem siecią IT, zakupem oprogramowania, etc. Jeżeli natomiast poszczególni członkowie zarządu nie mają wydzielonych kompetencji każdy z nich może zostać skazany za przestępstwo związane z nielegalnym oprogramowaniem.

Aby uzyskać pomoc w legalizacji oprogramowania SOLIDWORKS, zapraszamy na stronę: legalizacja SOLIDWORKS