SOLIDWORKS PDM – Dodatek PDM do SOLIDWORKS

HomeRozwiązaniaZarządzanie

SOLIDWORKS PDM – Dodatek PDM do SOLIDWORKS

Korzystając z licencji CAD Editor SOLIDWORKS PDM mamy możliwość uruchomienia dodatku PDM z poziomu interfejsu SOLIDWORKS. Dodatek pozwala na szybką komunikację z przechowalnią plików, umożliwiając wykonywanie szeregu operacji na plikach bezpośrednio z poziomu SOLIDWORKS.

Aktywacja dodatku

By dodatek PDM był widoczny w środowisku SOLIDWORKS należy kliknąć Narzędzia Dodatki po czym w kolumnie Aktywne dodatki zaznaczyć SOLIDWORKS PDM. Domyślnie, obok dodatku SOLIDWORKS PDM jest zaznaczone pole w kolumnie START, co powoduję automatyczne uruchamianie dodatku przy starcie programu. Następnie należy zatwierdzić klikając OK.

Jeżeli SOLIDWORKS PDM nie jest dostępny na liście dodatków, przejdź do instrukcji instalacji LINK

Po uruchomieniu, dodatek dostępny jest w SOLIDWORKS, domyślnie na prawym pasku narzędzi pod ikoną

Pasek narzędzi SOLIDWORKS PDM

Wiele funkcjonalności dostępnych w przechowalni PDM znajduje się bezpośrednio na pasku narzędzi dodatku. Z jego poziomu możemy zaewidencjonować/wyewidencjonować plik, zmienić jego stan, sprawdzić w jakim złożeniu znajduje się dana część czy podejrzeć jej kartę danych bez konieczności przechodzenia do eksploratora Windows.

W poniższej tabeli zostały wymienione funkcjonalności dostępne na pasku narzędzi dodatku SOLIDWORKS PDM.

Nazwa funkcji Opis
http://help.solidworks.com/2016/Polish/EnterprisePDM/FileExplorer/sul1450376481324.image Pobierz najnowszą wersję Pozwala pobrać najnowsza wersję z przechowalni.
http://help.solidworks.com/2016/Polish/EnterprisePDM/FileExplorer/jow1466001004713.image Pobierz wersję Wyświetla dostępne wersje pliku i pozwala na pobranie wybranej.
http://help.solidworks.com/2016/Polish/EnterprisePDM/FileExplorer/zjs1450376516683.image Wyewidencjonuj Wyewidencjonuje plik do edycji
http://help.solidworks.com/2016/Polish/EnterprisePDM/FileExplorer/eou1450376517183.image Zaewidencjonuj Otwiera okno zaewidencjonowania pozwalające na zaktualizowanie pliku na serwerze PDM-a.
http://help.solidworks.com/2016/Polish/EnterprisePDM/FileExplorer/htx1450377405466.image Zmień stan Pozwala na zmianę stanu zgodnie z przygotowanym obiegiem dokumentacji.
http://help.solidworks.com/2016/Polish/EnterprisePDM/FileExplorer/qxt1465847779482.image Pokaż kartę Wyświetla kartę danych wskazanego pliku.
http://help.solidworks.com/2016/Polish/EnterprisePDM/FileExplorer/wtc1465849065046.image Gdzie używane Pozwala sprawdzić gdzie plik(część) został już wykorzystany.
http://help.solidworks.com/2016/Polish/EnterprisePDM/FileExplorer/gxy1465918642624.image Wybierz w Eksploratorze Windows Otwiera okno przeglądarki Windows z lokalizacją w której znajduje się wybrany element.
http://help.solidworks.com/2016/Polish/EnterprisePDM/FileExplorer/lqt1450377407498.image Powiększ wybrany obiekt Powiększenie elementu w oknie widoku.
http://help.solidworks.com/2016/Polish/EnterprisePDM/FileExplorer/fxh1465845168880.image Otwarte Otwiera cześć (w SOLIDWORKS)
http://help.solidworks.com/2016/Polish/EnterprisePDM/FileExplorer/htj1467896875620.image Edytuj Uruchamia edycje wybranej części
http://help.solidworks.com/2016/Polish/EnterprisePDM/FileExplorer/wat1450376493668.image Wyszukiwanie SOLIDWORKS PDM Narzędzie wyszukiwania. Pozwala na wybór miedzy dostępnymi wyszukiwarkami.

Wiele z wymienionych funkcji paska narzędzi dostępny jest również po kliknięciu PPM na wybranym elemencie struktury w dodatku PDM.

Legenda oznaczeń/opcje dodatku PDM

Dodatek SOLIDWORKS PDM powiadamia użytkownika o określonych stanach, odniesieniach, ostrzeżeniach dotyczących danego pliku pozwalających w szybki sposób zorientować się np. czy pracujemy na najbardziej aktualnej wersji pliku lub o tym, że plik został wyewidencjonowany przez innego użytkowania.

Podczas równoległej pracy kilku użytkowników na jednym złożeniu, dodatek informuje nas o wprowadzonych zmianach. W sytuacji, gdy dowolny użytkownik edytuje jeden z komponentów złożenia, na którym właśnie pracujemy oraz zaewidencjonuje edytowany komponent, dodatek PDM poinformuje nas o tym w poniższy sposób.

Podczas gdy edytowany zostanie jeden z plików niskiego poziomu, informacja ta pojawi się również na wyższych złożeniach, w których jest on zawarty. Tego typu informacje przedstawione w postaci ikon, obrazujące stan ostrzeżenia pojawiają się na poziomi złożeń aby można było szybko zlokalizować podzespoły jakich one dotyczą bez konieczności rozwijania całego drzewa.

By sprawdzić co oznaczają ikony pojawiająca się w oknie zadań narzędzia dodatku PDM, wystarczy najechać na wybraną część kursorem a następnie zostanie wyświetlony opis wyjaśniający informacje.


W celu dostosowania ilości wyświetlanych informacji za pośrednictwem ikon lub sprawdzenia legendy objaśniającej zbiór dostępnych powiadomień należy przejść klikając kolejno Narzędzia SOLIDWORKS PDM Opcje

W opcjach dodatku należy przejść do zakładki Ustawienia widoku. W dolnej części okna znajduje się lista dostępnych ikon wraz z opisem stanu do jakiego się odnośni. W tym miejscu istnieje możliwość dostosowania powiadomień do własnych potrzeb oraz sprawdzenia informacji jaką przekazują poszczególne ikony.

Po przejściu do zakładki serwer, w jej pierwszej części mamy możliwość dostosowania informacji, ostrzeżeń jakie mają być wyświetlana podczas otwierania plików. W kolejnej części mamy możliwość skonfigurowania aktualizacji drzewa w dodatku PDM. Ostatnia część zakładki (dostępna tylko w SOLIDOWRKS PDM Professional) pozwala na zarządzanie numerami seryjnymi przy nazewnictwie plików SOLIDWORKSa.

Aktualizacja plików edytowanych lokalnie

Dodatek PDM pozwala na wyewidencjonowanie pliku już otwartego w SOLIDWORKS, w sytuacji gdy zapomnimy go wyewidencjonować przed edycją. W sytuacji, w której zapomnieliśmy wyewidencjonować plik przed rozpoczęciem jego edycji a następnie wprowadziliśmy szereg zmian w jego geometrii, a plik posiada status „tylko do odczytu” mamy wówczas możliwość wyewidencjonowania pliku z poziomu dodatku PDM bez konieczności zapisywania go pod inną nazwą lub ponownego otwierania i utraty wprowadzonych zmian.

Należy jednak pamiętać, że przy wyewidencjonowaniu nadpisane zostaną metadane pliku.