Jak założyć i korzystać z SOLIDWORKS ID (SOLIDWORKS Customer Portal)?

Aktualizacja: 27.07.2023r. Została ujednolicona metoda logowania do wszystkich platform i portali zarządzanych przez Dassault Systèmes. W celu korzystania z jednolitego logowania do wszystkich portali, należy utworzyć własny unikatowy profil – 3DEXPERIENCE ID, na bazie adresu mailowego. Nowy profil logowania zastąpił stosowany do tej pory SOLIDWORKS ID. Jeżeli użytkownik posiada wcześniej utworzone SOLIDWORKS ID, może użyć … Czytaj dalej Jak założyć i korzystać z SOLIDWORKS ID (SOLIDWORKS Customer Portal)?