Wypożyczanie licencji SOLIDWORKS z puli licencji sieciowych SNL

HomeRozwiązaniaProjektowanie

Wypożyczanie licencji SOLIDWORKS z puli licencji sieciowych SNL

Model licencjonowania wieczystego SOLIDWORKS można podzielić na licencje stanowiskowe oraz licencje sieciowe. Jak działają wspomniane typy licencji i jakie niosą zalety możecie przeczytać tutaj. Jedną z możliwości jakie niesie licencja sieciowa SOLIDWORKS jest jej wypożyczenie z puli licencji sieciowych na okres nie dłuższy niż 4 tygodnie. Poniższa instrukcja opisuje krok po kroku jak to zrobić!

W celu pożyczenia licencji oprogramowania SOLIDWORKS na daną stację roboczą należy:

1. Uruchomić menedżera licencji SolidNetWork License Manager Client w jeden ze wskazanych sposobów:

  • Należy w Menu Start systemu Windows odnaleźć folder Narzędzia SOLIDWORKS 2017 i wybrać odpowiednią pozycję

SNL1

  • Należy w Menu Start zacząć wpisywać nazwę SolidNetWork License Manager Client aż do znalezienia przez system operacyjny danej aplikacji

SNL22. Po otwarciu menedżera licencji należy:

  • Przejść na zakładkę Pożyczanie licencji
  • Wybrać datę, kiedy wypożyczenie straci ważność. Długość wypożyczenia nie może przekraczać 4 tygodni.
  • Wybrać produkt, który chcemy pożyczyć.
  • Kliknąć przycisk Pożycz >

SNL3

3. Należy potwierdzić wybór produktu klikając OK

SNL4

4. W polu Pożyczone licencje produktu listowane są wszystkie pożyczone na danej maszynie licencje. Należy zwrócić uwagę, że pożyczenie licencji SOLIDWORKS w pakietach Professional lub Premium pociąga za sobą pożyczenie również licencji pakietu Standard. W przypadku chęci wcześniejszego zwrócenia licencji na serwer należy kliknąć przycisk < Zwróć

SNL5

UWAGI:

Aby móc pożyczyć licencję z serwera licencji SNL należy w czasie trwania tej operacji posiadać łączność sieciową z serwerem.

Podane rozwiązanie wykonano w systemie operacyjnym Windows 10. W przypadku pozostałych systemów procedura jest analogiczna, lecz lokalizacja menedżera licencji może różnić się w zależności od użytego systemu operacyjnego.

Podane rozwiązanie wykonano w oparciu o oprogramowanie SOLIDWORKS w wersji 2017.