Symulacje w chmurze – dlaczego to najlepsze rozwiązanie?

Home3DEXPERIENCE

Symulacje w chmurze – dlaczego to najlepsze rozwiązanie?

Presja coraz szybszego dostarczenia wysokiej jakości, innowacyjnych produktów na rynek cały czas rośnie. Powoduje to, że coraz więcej firm zaczyna wykorzystywać rozwiązania chmurowe do zarządzania projektami oraz procesem rozwoju produktu. Wiele organizacji odkrywa, że moc platform chmurowych to nie tylko możliwość dostępu do danych z praktycznie każdego miejsca, o dowolnej porze. Platformy chmurowe dostarczają również zestaw wzajemnie połączonych narzędzi dla każdego etapu rozwoju produktu, od projektu aż po dostarczenie produktu, które sprzyjają współpracy, zwiększając innowacyjność i jakość finalnego produktu. Symulacje nie są  wyjątkiem w „rewolucji chmurowej” – większość firm zainteresowana jest nowymi narzędziami do walidacji projektów przy jednoczesnej redukcji kosztów i złożoności.

Jednym z przykładów pokazujący rozwój obliczeń chmurowych i ich potencjalne zastosowania jest krzywa cyklu „szumu” (hype) firmy konsultingowej Gartner. Pokazuje ona pięć różnych etapów rozwoju technologii (Rys. 1):

 1. wyzwalacz technologii (innovation trigger),
 2. szczyt zawyżonych oczekiwań (peak of inflated expectations),
 3. koryto rozczarowania (throught of disilusionment),
 4. zbocze oświecenia (slope of enlightenment),
 5. plateau produktywności (plateau of productivity).

Zgodnie z danymi podanymi przez firmę Gartner w 2017 roku, obliczenia chmurowe przeszły z fazy „koryta rozczarowania” do „zbocza oświecenia”. Oznacza to że po rozczarowaniu wywołanym przesadnym oczekiwaniom, technologia ta wkroczyła na etap, gdzie jej prawdziwe i praktyczne etapy zastosowania zostały znalezione i rozwijane.

Rys. 1 Krzywa cyklu „szumu” (hype) dla branży IT z 2019 roku.

Obecnie wiele firm, w różnych gałęziach przemysłu stosuje symulacje w chmurze. Przykładowo, Varian Medical Systems, firma produkująca aparaturę badawczą, warta 3 miliardy dolarów, od ponad dekady intensywnie wykorzystuje symulacje Monte Carlo do projektowania prototypów. Spowodowało to znaczne przyśpieszenie procesu rozwoju produktu. Projekt spektrometra masowego, który dotychczas zajmował sześć tygodni z wykorzystaniem wewnętrznych zasobów obliczeniowych, zajmuje jeden dzień stosując obliczenia w chmurze.

Wiedząc, jak duże są oczekiwania przemysłu i biznesu, oraz mając na uwadze dojrzałość technologii obliczeń chmurowych, chciałbym w niniejszym artykule omówić czym są symulacje chmurowe oraz jakie zalety wynikają z ich zastosowania. Na koniec przedstawię rozwiązania chmurowe – role – dostępne w obrębie platformy 3DEXPERINCE od firmy Dassault Systems.

Desktopowe narzędzia symulacyjne

Zanim przejdziemy do omówienia możliwości symulacji w chmurze, warto przypomnieć jakie rozwiązania symulacyjne są dostępne jako programy instalowane na komputerach osobistych/stacjach roboczych – tak zwane rozwiązania desktopowe. Obecnie oferujemy dwa typy rozwiązań od firmy Dassault Systems. Przedstawione rozwiązania mogą być zsynchronizowane z platformą 3DExperience. Pierwsze z nich, są to rozwiązania osadzone w środowisku programu do modelowania 3D – SOLIDWORKS. Pośród nich możemy wyróżnić:

 • SOLIDWORKS Simulation – moduł do analizy mechanicznej (FEA), które w zależności of wersji pozwala na analizę: statyczną i dynamiczną, liniową i nieliniową, modalną, zmęczeniową oraz termiczną.
 • SOLIDWORKS Flow Simulation – moduł dedykowany do komputerowej dynamiki płynów (CFD). Pozwala przeprowadzać symulacje przepływu płynów, zaawansowane analizy termiczne, sprawdzać komfort termiczny budynków (HVAC) oraz przeprowadzać wyspecjalizowane symulacje chłodzenia komponentów elektronicznych.
 • SOLIDWORKS Plastics – moduł dedykowany do tworzenia symulacji procesów wtrysku tworzyw sztucznych. Umożliwia zaprojektowanie procesu produkcyjnego elementów wykonanych z materiałów polimerowych.

Druga grupa rozwiązań dostępnych rozwiązań symulacyjnych, zawiera programy które zapewniają większe możliwości i nie są osadzone w środowisku SOLIDWORKS. Zaliczamy do tej grupy:

 • Abaqus – lider na rynku symulacji strukturalnych, liniowych i nieliniowych, z wykorzystaniem metody elementów skończonych (FEM). Abaqus występuje w dwóch wariantach: Standard i Explicit. Abaqus Standard oparty na metodzie niejawnej, dedykowany jest do analizy statycznych i dynamicznych o niskiej prędkość. Abaqus Explicit który oparty jest na metodzie jawnej, służy do analizy szybkich, dynamicznych procesów.
 • XFlow – zaawansowane narzędzie dedykowane do numerycznych obliczeń–przepływowo cieplnych. Zaawansowany silnik symulacyjny oparty na Metodzie Sieciowej Boltzmann (LBM) pozwala na szybkie i dokładne odwzorowanie skomplikowanych zjawisk przepływów jedno i wielofazowych z bezproblemową implementacja ruchu geometrii i jej interakcji z przepływem.
 • CST Studio Suite – zawansowany pakiet oprogramowania dedykowany do symulacji zjawisk elektromagnetycznych w 3D, który pozwala na projektowanie, analizę i optymalizację elektromagnetycznych komponentów i systemów. CST Studio Suite zawiera zestaw różnych solverów do zastosowań w szerokim spektrum pola elektromagnetycznego, zgromadzonych
  w obrębie jednego spójnego interfejsu graficznego.

Jak widać, część programów z pierwszej i drugiej grupy ma analogiczne zastosowanie. Jednak warto zwrócić uwagę na to, dla kogo jest dedykowane oprogramowanie oraz jakie są jego mocne strony. Oprogramowanie z pierwszej grupy dedykowane jest do konstruktorów, pracujących w środowisku SOLIDWORKS. Powoduje to że programu są intuicyjne i proste w obsłudze, jednak jest to kosztem częściowo ograniczonych możliwości symulacyjnych. Oprogramowania z drugiej grupy („zaawansowane”) skierowane jest do wyspecjalizowanych inżynierów obliczeniowych, niekoniecznie konstruktorów. Zapewnia ono znacznie większe możliwości niż oprogramowanie z pierwszej grupy, jednak skutkuje to wysokim progiem wejścia, skomplikowanym, niekoniecznie przyjaznym interfejsem dla użytkownika oraz dużo wyższym kosztem licencji.

Pomijając różnice pomiędzy tymi dwoma grupami programów, warto zaadresować ich cechy wspólne, charakterystyczne dla rozwiązań desktopowych. Symulacje numeryczne wymagają znacznej mocy obliczeniowej (procesora oraz pamięci RAM), ich wyniki, w szczególności problemów dynamicznych, mogą wymagać dużej zasobów pamięci do przechowywania. Ponadto czas obliczeń może być bardzo długi. Wszystko to skutkuje dużymi kosztami związanymi z koniecznością zakupu i utrzymania potężnych stacji obliczeniowych oraz licencji. Firma chcąc wykorzystywać symulacje numeryczne ma bardzo duży finansowy próg wejścia (nie można zapomnieć również o przeszkoleniu pracowników!). Ponadto, długie czasu obliczeń wymagają zakup nowych stacji i licencji lub rozbudowę obecnie posiadanych, co dodatkowo zwiększa koszty. Rozwiązaniem części z tych problemów jest przejście z symulacji desktopowych na symulacje w chmurze.

Symulacje w chmurze

Symulacje chmurowe sprowadzają się do wykorzystania mocy obliczeniowej oraz pamięci „chmury” zamiast naszego komputera osobistego lub stacji roboczej. Powoduje to, że wykonywanie skomplikowanych obliczeń nie wymaga od nas posiadania potężnego sprzętu – wystarczy tylko dostęp do Internetu, na praktycznie dowolnym urządzeniu. Podobnie jak oprogramowanie CAD, narzędzia do symulacji mogą być znanymi rozwiązaniami przeniesionymi w sieć (on-the-Cloud) lub kompletnie nowymi aplikacjami napisanymi pod zastosowanie w chmurze (in-the-Cloud). Przeniesienie obliczeń w chmurę, nie tylko redukuje koszty związane z zakupem potężnych stacji obliczeniowych, ale również powoduje, że nasz sprzęt nie jest zablokowany na czas obliczeń. Można śmiało uruchomić obliczenia i korzystać z innych programów, ponieważ obliczenia nie obciążają naszego sprzętu.

Drugą istotną cechą symulacji w chmurze, jest elastyczny model licencji. Zakup licencji desktopowej (np. SOLIDWORKS Simulation lub Abaqus) jest bardzo dużą inwestycją, która zapewnia nielimitowany dostęp do oprogramowania, jednak (pomijając wysokie wymagania sprzętowe) koszt takiej licencji może być zbyt wysoki dla niektórych mniejszych firm. W przypadku aplikacji do symulacji w chmurze klient ma możliwość skorzystania z atrakcyjnych licencji czasowych, co w połączeniu z faktem braku konieczności konfigurowania oprogramowania do pracy, pozwala na ponoszenie kosztów tylko w momencie faktycznego korzystania z oprogramowania do symulacji. Daje to dostęp do zaawansowanych narzędzi symulacyjnych dla nawet bardzo małych firm, które są początkowych etapach opracowania produktu, gdzie optymalizacja kosztów w każdym aspekcie działania może decydować o sukcesie lub porażce firmy.

Trzecim aspektem symulacji w chmurze, są ogólne korzyści wynikająca z w pracy w chmurze, analogiczne do tych, jakie zapewnia np. praca CAD w chmurze. Składa się na to fakt dostępu do symulacji i danych z praktycznie każdego miejsca i urządzenia, jedynym wymogiem jest dostęp do Internetu. Jest to czynnik zwiększający elastyczność pracy, szczególnie ważny w dzisiejszych czasach, kiedy praca zdalna jest praktycznie oczekiwanym standardem. Praca w chmurze ułatwia współpracę pomiędzy działami w firmie oraz daje zestaw narzędzi do przekazywania danych do podmiotów zewnętrznych – klientów lub podwykonawców. Kolejnym zyskiem z korzystania oprogramowania w chmurze jest otrzymanie wbudowanego systemu PLM. Systemy te są istotnym elementem wpływającym na pracę przedsiębiorstwa, jednak ze względu na ich wysoki koszt nie wszystkie firmy (a w szczególności małe) mogą sobie na niego pozwolić. Praca w chmurze również zapewnia przestrzeń do przechowywania danych, która cechuje się bardzo wysokimi zabezpieczeniami. Powoduje to, że firma może zredukować infrastrukturę serwerową, a w konsekwencji obniżyć koszty. Ostatnim elementem charakterystycznym dla pracy w chmurze jest ciągła aktualizacja środowiska. Użytkownik dostaje dostęp do najnowszej wersji oprogramowania, która wprowadza nowości i usuwa błędy występujące w poprzednich wersjach.

Co zyskasz projektując w chmurze?

Wiedząc jakie są cechy symulacji w chmurze warto podkreślić jakie płyną zalety z wykorzystywania symulacji chmurowych:

 • Najbardziej zaawanasowane rozwiązania symulacyjne – korzystając z rozwiązań chmurowych, użytkownicy dostają dostęp do najbardziej zaawansowanych rozwiązań na rynku. Większość ról symulacyjnych dostępnych w ramach platformy 3DEXPERIENCE oparta jest zaawansowanych solverach które dotychczas były dostępne tylko w Abaqus. Użytkownicy dostają tą samą użyteczność osadzoną w bardzo intuicyjnym interfejsie (w przeciwieństwie do klasycznego Abaqusa 😊)
 • Moc obliczeniowa – główny powód dla którego powinniśmy rozważać symulacje w chmurze! Praktycznie każda osoba wykonująca symulacje na pewnym etapie swojej pracy staje w miejscu, w którym dalsza praca zaczyna być ograniczana przez możliwości sprzętu obliczeniowego. Powoduje to konieczność redukcji symulowanych układów lub ulepszenia używanego sprzętu. Niestety nie zawsze jest to możliwe, a na pewno nie jest łatwe. Korzystając z platformy mamy możliwość dobru odpowiedniej mocy obliczeniowej do naszego projektu. Najprostsze symulacje możemy wykonywać lokalnie z wykorzystaniem np. zasobów naszego sprzętu. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie aby zaczynając od mniejszych możliwości, stopniowo je zwiększyć w trakcie trwania projektu. Nie wymaga to zmiany hardware’u, ponieważ w obrębie jednego środowiska przenosimy obliczenia z stanowiska lokalnego do chmury. Ponadto w obrębie chmury mamy możliwość dalej zwiększać moc obliczeniową w zależności od potrzeb, korzystając z kredytów
  i tokenów (które omówione są w dalszej części artykułu).
 • Elastyczność pracy – praca w chmurze zwiększa elastyczność pracy – nie jesteśmy przywiązani do miejsca w którym znajduje się dedykowana stacja robocza do obliczeń. Jesteśmy w stanie pracować praktycznie z każdego miejsca i urządzenia, pod warunkiem że mamy dostęp
  do Internetu.
 • Oszczędność czasu – oprogramowanie w chmurze nie wymaga instalacji ani konfiguracji. Aplikacje są od początku gotowe do pracy. Użytkownik potrzebuje tylko połączenia z Internetem oraz komputera z przeglądarką, aby mieć dostęp do platformy.
 • Redukcja infrastruktury, niższe koszty początkowe – korzystanie z symulacji w chmurze nie wymaga posiadania potężnych a zarazem kosztownych stacji roboczych – praca może być wykonana praktycznie na każdym urządzeniu z dostępem do Internetu. Dodatkowo dane (np. projekty, wyniki symulacji) są przechowywane w chmurze, co powoduje że firma nie potrzebuje rozbudowanego zaplecza serwerowego.
 • Przewidywane wydatki bieżące- Uniknięcie trudnych do przewidzenia kosztów zarządzania, instalacji poprawek i aktualizacji oprogramowania oraz sprzętu. Przekształcenie wydatków inwestycyjnych w koszty operacyjne.
 • Szybkie wdrożenie- osiągniecie gotowości do pracy w kilka godzin, zamiast kilku miesięcy. Stały dostęp do poprawek oprogramowania.
 • Ochrona informacji – Dzięki platformie 3DEXPERIENCE Twoje dane są zabezpieczone
  na dedykowanym serwerze z ograniczonym dostępem i pod ochroną Dassault Systèmes zgodnie ze standardami ISO 2700x i nie tylko.
 • .Współpraca – Rozwiązania w chmurze usprawniają współpracę nad projektami. Pozwalają
  na wymianę informacji I debatę nad projektami w czasie rzeczywistym. Te możliwości widocznie wpływają na szybkość usprawniania produktu I skracają czas wprowadzenia produktu na rynek.
 • Aktualizacja – Aktualizacje oprogramowania są obsługiwane przez dostawce chmury bez kosztów dla klienta..
 • PLM- Korzystając z rozwiązań chmurowych firma automatycznie dostajemy system PLM, którego wdrożenie na wczesnych etapach działania firmy ma znaczący wpływ na rozwój produktu, rozwiązuje problemy w zakresie współpracy takie jak pracowanie na różnych wersjach plików, lub udostępnianie plików innym osobom.

Role na platformie 3DEX

Każdy użytkownik ma określone zadania, które musi wykonać w projekcie i może potrzebować grupy specjalistycznych narzędzi do wykonania tych zadań. Platforma 3DEXPERIENCE zapewnia różne role dla każdego typu użytkownika. Dzięki zbiorowi konkretnych aplikacji, można je skonfigurować na dostosowanych pulpitach nawigacyjnych (3DDashboard) i stworzyć swój indywidualny obszar pracy.

Poniżej przedstawione są role dla inżyniera obliczeniowca pozwalające wykonać obliczenia symulacyjne:

Structural Designer

Structural Designer to rola stworzona z myślą o projektantach. Zapewnia intuicyjne wskazówki techniczne umożliwiające świadome podejmowanie decyzji projektowych. Proces projektowania składa się z wielu iteracji i pomysłów typu „co jeśli…” aby z powodzeniem dostarczyć właściwy produkt do produkcji.. Structural Designer zapewnia liniową symulację statyczną, symulację częstotliwości drgań własnych, symulację wyboczenia oraz symulację termiczną w stanie ustalonym, co pozwala na szybkie i efektywne testowanie produktu. Każdy projektant może ocenić zachowanie produktu w każdej iteracji projektu, aby poprawić jego właściwości oraz zredukować czas i koszty procesu rozwoju produktu.

Structural Engineer

Structural Engineer wyposaża inżyniera projektowego we wszystkie narzędzia potrzebne do efektywnego przeprowadzenia strukturalnej liniowej symulacji statycznej, częstotliwościowej, wyboczeniowej, symulacji termicznej w stanie ustalonym oraz modalnej odpowiedzi dynamicznej projektów produktów
w 3DEXPERIENCE. Zapewnia unikalne możliwości współpracy, symulacji i wpływu na procesy rozwoju produktu w całym przedsiębiorstwie. Przeznaczona do wszystkich Inżynierów Projektowych poszukujących intuicyjnego, szybkiego i wydajnego rozwiązania symulacyjnego, dostarczającego sprawdzoną, światowej klasy technologię Abaqus Realistic Simulation w płynnym i intuicyjnym interfejsie użytkownika. Badania umożliwiają świadome podejmowanie decyzji technicznych.

Structural Performance Engineer

Structural Performance Engineer Umożliwia przeprowadzenie strukturalnych symulacji statycznych, częstotliwościowych, wyboczeniowych, modalnych odpowiedzi dynamicznych oraz symulacji termicznych części i zespołów. Zapewnia ścisłą integrację z SOLIDWORKS. Symulacje i modele CAD zawsze pozostają zsynchronizowane, nawet po wprowadzeniu zmian w projekcie.

Durability Performance Engineer

Rola Durability Performance Engineer umożliwia inżynierom i projektantom ocenę wydajności strukturalnej i trwałość produktów z dokładnością podczas procesu projektowania i intuicyjnie kierować decyzjami projektowymi. Oferuje potężne i intuicyjne narzędzia potrzebne do przeprowadzania zaawansowanych wieloetapowych symulacji strukturalnych, wykorzystujących technologię lidera rynku – technologii Abaqus, jak również symulację zmęczeniową, pozwalającą przewidzieć dokładne czasy życia zmęczeniowego.

Structural Mechanics Engineer

Rola Structural Mechanics Engineer pozwala na wykonanie złożonych analiz liniowych i nieliniowych
w realistycznych warunkach, aby intuicyjnie zatwierdzać projekty i szybciej podejmować decyzje dotyczące produktu. Możliwość kalibracji materiałów pomaga zapewnić dokładne modelowanie zachowania materiału.

Fluid Dynamics Engineer

Fluid Dynamics Engineer jest to rola symulacyjna dla inżynierów, którzy wykonują rutynowe obliczenia przepływu płynów i temperatury, aby kierować modyfikacjami projektu i badać innowacyjne koncepcje projektowe. Fluid Dynamics Engineer zapewnia projektantom i inżynierom projektowym możliwość zweryfikowania wydajności płynów i wydajności termicznej dla przepływów wewnętrznych/zewnętrznych oraz sprzężonych problemów z wymianą ciepła.

Obraz zawierający kolorowy Opis wygenerowany automatycznie

Plastic Injection Engineer

Plastic Injection Engineer to podstawowa rola dla inżynierów, którzy oceniają części plastikowe pod kątem możliwości produkcyjnych, jakości i kosztów wytworzenia. Rola ta pozwala na łatwą w użyciu symulację formowania wtryskowego bezpośrednio na projektantach części plastikowych i form wtryskowych. Symuluje przepływ roztopionego tworzywa podczas procesu formowania wtryskowego, aby przewidzieć wady produkcyjne części z tworzyw sztucznych.

Obraz zawierający tekst, grafika wektorowa Opis wygenerowany automatycznie

Electromagnetics Engineer

Rola Electromagnetics Engineer jest wysokowydajnym rozwiązaniem do symulacji elektromagnetycznej 3D. Opierający się na sprawdzonym w branży CST Studio Suite. Ta rola w chmurze zapewnia szybką, efektywną symulację i wskazówki projektowe dla urządzeń elektromechanicznych, PCB, anten…

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Jak zwiększyć moc obliczeniową? SimUnit Tokens & Credits

Każda rola obliczeniowa 3DEXPERIENCE SIMULIA, dostępna w portfolio firmy SOLIDEXPERT, posiada możliwość realizacji obliczeń zarówno w chmurze jak i w lokalnych zasobach. Wykaz dostępnej przez inżyniera obliczeniowca liczby rdzeni w rozwiązaniu Cloud Computing w zależności od posiadanej Roli przedstawia poniższa tabela.

Rola Obliczenia lokalne Obliczenia w chmurze
Structural Designer 4 rdzenie 4 rdzenie
Structural Engineer
Structural Performance Engineer 8 rdzeni 8 rdzeni
Structural Mechanics Engineer
Durability Performance Engineer 8 rdzeni*
Durability & Mechanics Engineer
Plastics Engineer 8 rdzeni
Fluid Dynamics Engineer 16 rdzeni 16 rdzeni
Electromagnetics Engineer usługa dostępna wkrótce

 

Jeśli oferowana w standardzie moc obliczeniowa nie jest wystarczająca, możemy skorzystać z roli SimUnit Tokens oraz SimUnit Credits.

SimUnit Tokens (SRU-OC) i SimUnit Credits (SUN-1K-OC) są opcjonalnymi pakietami, częścią portfolio 3DEXPERIENCE WORKS, które zapewniają dostęp do zasobów chmurowych Dassault Systèmes (zarówno oprogramowania jak i sprzętu) w celu przeprowadzania symulacji w chmurze. Ich zastosowanie i ulokowanie w systemie 3DEXPERIENCE Simulia można przedstawić na poniższym wykresie:

SimUnit Tokens oraz SimUnit Credits pozwalają na:

 • rozbudowanie wbudowanej pojemności obliczeniowej o kolejne rdzenie procesora (aż do 144 rdzeni) lokalnie oraz w chmurze;
 • odblokowanie komputera użytkownika poprzez prowadzenie długich symulacji w chmurze;
 • prowadzenie wielu symulacji równolegle;
 • przyśpieszenie czasu obliczeń;
 • redukcję kosztów – korzystając z nich nie musimy wydawać dodatkowych środków na lokalną konfigurację klastrów obliczeniowych oraz ich aktualizację.
 • łatwą implementacją – są dodawane jak wszystkie inne role w obrębie serwera 3DEXPERIENCE.
 • dzielenie się zasobami – grupa użytkowników ma pełen dostęp do tej samej puli SimUnits, bez dodatkowych przygotowań.
 • wykonywanie obliczeń we wszystkich dyscyplinach dostępnych w 3DEXPERIENCE Works Simulation: strukturalnych, przepływów oraz elektromagnetyzmu.

Więcej informacji odnośnie SimUnit możemy znaleźć na naszym blogu technicznym w artykule „SimUnit- nowoczesny środek płatniczy za pracę procesora obliczeniowego”

SimUnits: Tokens i Credits – porównanie

Obraz zawierający stół Opis wygenerowany automatycznie

Zasadniczą różnicą między SimUnit Credits i Tokens jest ich zużycie. Credits znikają po wykorzystaniu, podczas gdy Tokens można wykorzystać ponownie. Fakt ma odzwierciedlenie w ich cenie, rozumianej jako próg wejścia. Różnica w ich zużyciu oraz w cenie, powoduje że znajdują one inne zastosowanie

Stosując 3DEXPERIENCE Simulia, podstawowymi funkcjonalnościami do prowadzenia symulacji są wbudowane obliczenia, dostarczone w raz rolą obliczeniowa taką jak przykładowo Structural Designer, Fluid Dynamics Engineer lub Electromagnetics Engineer. Pozwalają one na prowadzenie lokalnie mało wymagających symulacji do codziennego użytku. Wraz z większym zapotrzebowaniem na moc obliczeniową, użytkownik platformy 3DEXPERIENCE może rozbudować wbudowane obliczenia, o możliwość dostępu do chmury poprzez SimUnits Tokens i Credits. SimUnit Tokens są zalecane dla użytkowników, którzy w codziennym użytku wykorzystują bardziej wymagające symulacje, przewyższające możliwości wbudowanych obliczeń. SimUnits Credits są zalecane dla użytkowników, którzy wykorzystują obliczenia sporadycznie, lub potrzebują w danym momencie zwiększyć dostęp do mocy obliczeniowej, powyżej standardowego poziomu zapewnianego przez SimUnit Tokens.

Podsumowanie

Przedstawiliśmy powody potwierdzające, że symulacja i obliczenia w chmurze są przyszłościowymi rozwiązaniami i coraz więcej organizacji projektowych je wykorzystuje. To one przyspieszają wykonywanie badań, a podczas obliczeń nie obciążamy naszego sprzętu, na którym w tym samym czasie możemy przygotowywać kolejne badania. Łatwa wymiana plikami ze współpracownikami umożliwia szybką konsultację i wdrożenie optymalnego rozwiązania problemu. Szybkie podejmowanie decyzji skraca czas i koszty wdrożenia projektu. W przypadkach gdy potrzebujemy wykonać bardziej złożone badania możemy skorzystać z SimUnits, aby zwiększyć nasze zasoby obliczeniowe i skrócić czas wykonywania badania. Dzięki platformie 3DEXPERIENCE dane są zabezpieczone na dedykowanym serwerze z ograniczonym dostępem i pod ochroną Dassault Systèmes zgodnie ze standardami ISO 2700x.