SOLIDWORKS World 2018 – dzień II

HomeAktualnościWydarzenia

SOLIDWORKS World 2018 – dzień II

Kolejna sesja generalna oraz drugi dzień SOLIDWORKS World 2018 już za nami! Czym zaskoczył nas organizator tym razem? Drugi dzień wydarzenia nastawiony był w pełni na innowacje, czego najlepiej dowodzi poruszona  tematyka oraz hasło przewodnie sesji generalnej: „THINK: INNOVATION”.

Uczestnicy konferencji w trakcie niespełna 120 min. mieli okazję wysłuchać prelekcji, w których zaproszeni goście przedstawili jak SOLIDWORKS uczestniczy w procesie tworzenia innowacyjnych produktów oraz jakie producent programu podejmuje działania, aby przedsiębiorcy otrzymywali innowacyjne rozwiązania, pozwalające stworzyć im nowoczesny ekosystem wytwórczy. W dalszej części podsumowania znajdziecie najważniejsze informacje dnia drugiego konferencji.

Innowacje powstają już na etapie lat szkolnych

Drugi dzień SOLIDWORKS World rozpoczął Suchit Jain, który w trakcie swojego wystąpienia nawiązał do innowacji oraz źródła ich pochodzenia. Często innowacyjne idee powstają w latach szkolnych, które przy dostarczeniu odpowiednich narzędzi są w stanie być rozwijane i mogą zaowocować powstaniem innowacyjnego produktu w przyszłości. Mężczyzna podkreślił, że aktualnie jesteśmy na etapie 3-ciej rewolucji cyfrowej, która dostarcza ludziom narzędzi do testowania i samodzielnego wytwarzania zaprojektowanych produktów.

Idealnym przykładem zaobserwowanego zjawiska są popularne już na całym świecie FabLaby, których twórcą jest Neil Gershenfeld. Fab Laby to nic innego jak swego rodzaju pracownie lub małe laboratoria dostarczające możliwość realizacji własnych projektów i pomysłów osobom chcącym realizować swoje marzenia, hobby, naukę lub pracę, a potrzebują do tego niezbędnych narzędzi, przestrzeni oraz wiedzy technicznej.

Pierwszy niezależnie opracowany odrzutowiec ponaddźwiękowy

W dalszej części konferencji,  na scenie wystąpili Greg Smith oraz Michael Jagemann, którzy przybliżyli ideę pierwszego niezależnie opracowanego odrzutowca ultradźwiękowego i najszybszych cywilnych samolotów w historii. Michael jest szefem produkcji XB-1, który zajmuje się opracowaniem technologi wspomnianego odrzutowca. Firma wywodzi się ze startupu, zaś Michael samą wiedze nt. SOLIDWORKS zdobywał już na studiach. Projekt jak i idea samolotu powstała przy wykorzystaniu takich rozwiązań jak SOLIDWORKS, PDM oraz Simulation. Podczas wystąpienia Jagemann zaprezentował ideę cywilnych odrzutowców, które będą mogły być wykorzystywane do transportu ludzi. Ich dużą zaletą miałoby być znaczne skrócenie czasu lotu, wysoka jakość zastosowanych materiałów oraz komfort klasy business w cenie biletu ekonomicznego.


SOLIDWORKS w edukacji i badaniach

Kolejno scena należała do dyrektor ds. edukacji Dassault Systemes – Marie Planchard. Kobieta z dużym entuzjazmem zwróciłam uwagę na realizowaną nieprzerwanie od wielu lat strategię wspieranie młodych i ambitnych ludzi oraz zespołów, które tworzą projekty i produkty w ramach działalności edukacyjnej, naukowej i badawczej. Kobieta podkreśliła, że jest to bardzo ważny obszar działań firmy, ponieważ pozwala on wspierać i kształcić przyszłych inżynierów i zarazem użytkowników SOLIDWORKS.
Oprócz kół naukowych i stowarzyszeń  studentów działających przy uczelniach, Marie przybliżyła historię sukcesu Kyoungchul Kong’a, który jest idealnym przykładem naukowca, który postanowił stworzyć nowy oraz innowacyjny produkt w odpowiedzi na zauważony w społeczeństwie problem. Kyoungchul jest profesorem inżynierii mechanicznej na Uniwersytecie Sogang, a także dyrektorem generalnym i założycielem SG Robotics. Z pomocą swojego zespołu opracował różne, nadające się do noszenia roboty, które mają wspomagać ludzi w ich poruszaniu. Kong podczas konferencji zaprezentował najnowszy robot pod nazwą ANGELEGS, który stanowi poręczny system robota, pomagającego osobom, których zdolność chodzenia jest poważnie upośledzona.


Nowości SOLIDWORKS 2019

W trakcie drugiego dnia konferencji nie mogło zabraknąć również informacji nt. planowanych zmian i nowych funkcji, które pojawią się w SOLIDWORKS 2019. Uczestnikom konferencji zostały przedstawione poniższe nowości:

  • Szkic ręczny będzie automatycznie konwertowany na splajn
  • Szkic odręczny będzie konwertowany na szczeliny
  • Możliwość nanoszenia odręcznie pisanych uwag do projektu
  • Możliwość wizualizacji projektu, poprzez użycie okularów do VR

MySOLIDWORKS – współtworzenie katalogu modeli CAD

Następnie na scenie pojawił się ponownie Suchit Jain. Nawiązał on do MySOLIDWORKS, która stanowi największą platformę użytkowników SOLIDWORKS. Aktualnie zrzesza ona aż milion użytkowników, reprezentujących takie grupy jak studenci, naukowcy, producenci oraz przedsiębiorcy. Platforma jest świetnym źródłem materiałów treningowych oraz często wykorzystywana jest do testów SOLIDWORKS. Mężczyzna zakomunikował, że katalog modeli CAD dostępny na MySOLIDWORKS zostanie w najbliższym czasie przeorganizowany. Po zmianach każdy z użytkowników platformy będzie mógł dodawać własne modele CAD do katalogu, które następnie zostaną automatycznie i odpowiednio wyrenderowane dla odpowiedniego wyświetlania w folderze dla innych osób. Do każdego modelu  zostanie wygenerowany również podgląd eDrawings oraz będzie istniałą możliwość jego pobrania.

Korzystając z okazji, Suchit ogłosił, że jeszcze w tym roku wszyscy użytkownicy SOLIDWORKS, którzy posiadają subskrypcję dla programu, otrzymają darmowy dostęp do nowej platformy 3DExperience Social Collaboration, o której wspomniano podczas pierwszej sesji generalnej konferencji!

Współpraca z partnerami rozwiązań z obszaru AR/VR, druku 3D oraz IoT

Suchit zaznaczył, że bardzo ważnym dla producenta SOLIDWORKS jest dostarczanie użytkownikom SOLIDWORKS dodatkowych usług i rozwiązań wspierających ich codzienne zadania. Jednym z takich sposobów jest nawiązywanie współpracy z firmami partnerskimi, które są w stanie dostarczyć użytkownikom SOLIDWORKS  rozwiązania z obszaru AR/VR, druku 3D oraz IoT.

Korzystając z okazji ogłoszono, że Dassault Systemes, prowadzi prace przy współpracy z firmami partnerskimi nad dodatkiem SOLIDWORKS Xtended Reality Exporter, który będzie pozwalać na eksport projektów SOLIDWORKS do odpowiednich formatów obsługiwanych przez rozwiązania AR/VR.  Rozwiązanie dostarcza zoptymalizowaną opcję eksportu z SOLIDWORKS, która zachowuje cenne informacje, takie jak materiały, konfiguracje, stany wyświetlania i metadane, idealne dla aplikacji AR, VR orz aplikacji internetowych. Dla wszystkich zainteresowanych tą nowością, przygotowano program BETA, do którego można się już zapisać!

W trakcie konferencji zaprezentowano przykład nawiązywanej współpracy w obszarze poszerzonej rzeczywistości (AR). Przedstawiciel firmy Meta zaprezentował okulary, które pozwalają na wyświetlanie przygotowanego projektu w postaci hologramu 3D w aktualnie otaczającej nas scenerii. Co więcej, użytkownicy okularów mają możliwość manipulowania obiektem za pomocą jedynie swoich dłoni. Zainstalowana w okularach kamera rozpoznaje ruchy rąk, które pozwalają łapać, przenosić, skalować oraz zmieniać wygląd wyświetlanego projektu.

Kolejny przykład rozwijanej współpracy z firmami partnerskimi dotyczył sfery druku 3D. W trakcie konferencji ogłoszono trzy najważniejsze nowości w tym obszarze:

  • wszyscy użytkownicy SOLIDWORKS  z aktywną subskrypcją od tego momentu otrzymują zupełnie za darmo dostęp do nowej aplikacji 3DXpert for SOLIDWORKS. Aplikacja pozwoli przygotować i zoptymalizować projekty pod druk 3D.
  • SOLIDWORKS i SOLIDWORKS xDesign od teraz są już zintegrowane z rozwiązaniem Live Parts – rozwiązanie pozwala w ciągu kilku minut generować projekty części metalowych, które będą mogły być produkowane w technologii druku 3D

  • aplikacja Nanodimension 3D Print będzie bezpośrednio zaszyta w SOLIDWORKS, dzięki czemu będzie istniała możliwość druku 3D projektów bezpośrednio z SOLIDWORKS.

Integracja elektroniki i mechatroniki oraz wsparcie IoT

W dalszej części konferencji Kishore Boyalakuntla miał możliwość przybliżenia tematu IoT, elektroniki i mechatroniki. Wspomniał o problemie braku integracji między projektowaniem elektronicznym i mechatronicznym, który w dobie nowoczesnych i inteligentnych produktów musiał zostać wyeliminowany przez producenta. Wspomniał, że projekty takich produktów powstają w trzech fazach: idei, projektowania i wytwarzania oraz zarządzania. Konieczne jest, aby wszystkie te fazy współpracowały ze sobą oraz by dla swoich produktów tworzyć systemy IoT, które stanowią przyszłość. W trakcie konferencji zaprezentowano rozwiązanie SEEBO, które jest platformą programistyczną pomagająca planować umieszczenie produktów IoT w powstających  produktach.  Co więcej, rozwiązanie to jest już zintegrowane z SOLIDWORKS!


Kreatywność i interaktywność w drodze do innowacji

Druga sesja generalna SOLIDWORKS World 2018 zakończyła się wystąpieniem gościa specjalnego – Brent Bushnell, dyrektora generalego Two Bit Circus – jednej z najciekawszych firm rozrywkowych na świecie. Bushnell w swoim wystąpieniu przytoczył wiele swoich doświadczeń ze współpracy z różnymi klientami. Nawiązał, że w drodze do innowacyjnych rozwiązań i osiągnięcia sukcesu w swoim biznesie, należy być kreatywnym, korzystać z doświadczenia i dostępnych narzędzi tj. VR/AR.  Kluczowym okazuje się zachowanie wysokiego stopnia interaktywności, zaangażowanie, wyciąganie wniosków z własnych doświadczeń oraz tworzenie grup interdyscyplinarnych w zespole.