SOLIDWORKS PDM – Wyewidencjonowany plik nadal otwiera się jako tylko do odczytu

HomeRozwiązaniaZarządzanie

SOLIDWORKS PDM – Wyewidencjonowany plik nadal otwiera się jako tylko do odczytu

Jeśli kiedyś zdarzyło Ci się, że po wyewidencjonowaniu pliku nadal otwiera się on w SOLIDWORKS jako tylko do odczytu to w tym artykule przedstawię najczęstsze przyczyny, które mogą powodować takie zachowanie.

1. Opcja „Otwórz dokumenty odniesienia jako tylko do odczytu” jest zaznaczona

Gdy złożenie lub rysunek, w którym jest użyty dany komponent są już otwarte w SOLIDWORKS, a opcja „Otwórz dokumenty odniesienia jako tylko do odczytu” jest zaznaczona, to odnoszony komponent zostanie otwarty jako tylko do odczytu. Wynika to z faktu, że podczas otwarcia złożenia lub rysunku, komponenty należące do tego złożenia lub rysunku są ładowane do pamięci RAM. Pomimo, że przykładowy plik zostanie przez nas wyewidencjonowany lub już wcześniej był wyewidencjonowany to otwarcie takiego pliku w rzeczywistości spowoduje wyświetlenie zawartości już wcześniej wczytanej do pamięci RAM.

Opcję „Otwórz dokumenty odniesienia jako tylko do odczytu” znajdziemy w Opcjach SOLIDWORKS (Narzędzia->Opcje…) w kategorii Odniesienia zewnętrzne.

2. Atrybut pliku „Tylko do odczytu” nie zostaje zdjęty po wyewidencjonowaniu

Jeśli powyższa opcja nie jest zaznaczona, a plik po wyewidencjonowaniu nadal otwiera się jako tylko do odczytu to należy sprawdzić czy atrybut pliku „Tylko od odczytu” został prawidłowo zdjęty po wyewidencjonowaniu. W tym celu należy przejść do właściwości pliku, klikając na niego prawym klawiszem myszy i wybierając pozycję Właściwości oraz przechodząc do karty Ogólne.

Najczęstszym powodem takiego zachowania jest brak wymaganych uprawnień do plików w zawartości lokalnej nadanych z poziomu systemu Windows. Sytuacja taka może się pojawić podczas, gdy lokalny widok przechowalni PDM jest współdzielony przez kilku użytkowników. Pełne uprawnienia są nadawane dla administratorów i/lub użytkownika, który utworzył widok, natomiast pozostali użytkownicy Windows posiadają jedynie uprawnienia do odczytu plików przechowywanych w lokalizacji lokalnego widoku przechowalni PDM.

Celem nadania wymaganych uprawnień do plików należy:

a) Przejść do Właściwości głównego folderu lokalnego widoku przechowalni

b) Przejść na zakładkę Zabezpieczenia oraz kliknąć w przycisk Edytuj…

Zalecane jest, aby dla zawartości folderu będącego lokalnym widokiem przechowalni PDM, każdy użytkownik otrzymał „Pełną kontrolę” w uprawnieniach nadawanych z poziomu systemu Windows. Realny dostęp do plików kontrolują uprawnienia nadawane bezpośrednio w systemie SOLIDWORKS PDM.

3. Jest włączony dodatek do SOLIDWORKS Workgroup PDM, który wymusza otwarcie plików jako tylko do odczytu

Pracując w środowisku SOLIDWORKS PDM i mając włączony dodatek do SOLIDWORKS PDM w programie SOLIDWORKS zaleca się, aby dodatek do SOLIDWORKS Workgroup PDM został wyłączony. W przeciwny razie pomimo wyewidencjonowania plików w przechowalni PDM, dodatek do Workgroup PDM może wymuszać otwarcie plików jako tylko do odczytu.