SOLIDWORKS PDM – Ustawienie widoku przechowalni

HomeRozwiązaniaZarządzanie

SOLIDWORKS PDM – Ustawienie widoku przechowalni

Ustawienia eksploratora widoku przechowalni mają duży wpływ na komfort pracy w SOLIDWORKS PDM. W poniższym artykule omówione zostaną podstawowe ustawienia, które pomogą nam dostosować widok przechowalni do naszych potrzeb.

Opcją mającą znaczny wpływ na wygodę pracy jest „zaznaczanie całego wiersza”. Jeżeli zaznaczymy tą opcję, to klikając w dowolnym miejscu wiersza, zostanie on zaznaczony cały. Pokazane to zostało poniżej. W wypadku odznaczenia tej opcji, zaznaczyć będziemy mogli tylko klikając w nazwę pliku.


Konfiguracja wyświetlania karty podglądu

Aby skonfigurować to, co znajdzie się na karcie podglądu należy wykorzystać opcje „podgląd pliku” oraz „podgląd karty”. Jeżeli odznaczymy podgląd karty, to podgląd pliku będzie zajmował całą szerokość okna. Jest to pokazane na zdjęciu poniżej. Możemy także wyłączyć podgląd pliku.

Wykorzystując opcje „podzielona karta podglądu” oraz „umieszczenie podglądu”, mamy możliwość ustawienia, w jaki sposób będzie podzielony eksplorator. Dodatkowo, jeżeli mamy uruchomiony podgląd, możemy ukryć przyciski, przy pomocy których możemy mierzyć oraz manipulować obiektem znajdującym się obecnie w podglądzie. Służy do tego funkcja „Pokaż pełny interfejs użytkownika w podglądzie SOLIDWORKS”.

Jeżeli wykonujemy duże projekty to pomocnym ustawieniem może być „Pokaż mapę bitową dla plików SOLIDWORKS”. Pozwoli nam to na szybsze uruchamianie podglądu, ponieważ w pierwszej kolejności w oknie podglądu będzie uruchamiać się obraz 2d, a dopiero po kliknięciu w niego uruchomi się pełny podgląd pliki. Aby wyłączyć aktywny podgląd plików DWG należy użyć funkcji „Pokaż miniatury dla pliku dwg”.

Jeżeli nie chcemy podglądu dla części naszych plików, należy wykorzystać do tego opcję „Wykluczone typy plików”. Po jej wybraniu, w pokazanym niżej oknie dialogowym należy wpisać rozszerzenia plików, które chcemy wykluczyć z podglądu.

Konfiguracja wyświetlania karty danych

Dzięki funkcji „Ukryj @ konfigurację” możemy ukryć na naszej karcie plików konfigurację @(pokazująca dostosowane właściwości z pliku SOLIDWORKSa).

Używając opcji „Ustaw fokus na aktywną konfigurację” na karcie pliku, domyślnie będzie się wyświetlać zakładka z konfiguracją która ostatnio była zapisana.

Podczas zaewidencjonowania

W SOLIDWORKS PDM mamy możliwość wyłączenia automatycznego uwzględniania wyników z SOLIDWORKS Simulation (.cwr) jako odniesienia plików SOLIDWORKS podczas ewidencjonowania. Służy do tego funkcja „Uwzględnij wyniki SOLIDWORKS Simulation w zaewidencjonowaniu”. Po odznaczeniu tej opcji, wyniki symulacji nie będą automatycznie ewidencjonowane razem z plikiem SOLIDWORKS. Przy zaznaczonej opcji „Wyodrębnij ukrytą LM z plików SOLIDWORKS przy zaewidencjonowaniu”, lista materiałowa, która została ukryta na rysunku, po zaewidencjonowaniu pliku znajdzie się w rozwijanej liście, przy pomocy której możemy wyświetlić instniejące w PDM listy materiałów.