SOLIDWORKS PDM kopia zapasowa – przywracanie ustawień i plików serwera archiwum

HomeRozwiązaniaZarządzanie

SOLIDWORKS PDM kopia zapasowa – przywracanie ustawień i plików serwera archiwum

W artykułach: SOLIDWORKS PDM – kopia zapasowa archiwum oraz SOLIDWORKS PDM – kopia zapasowa bazy danych SQL Server  opisano proces tworzenia kopii zapasowych danych PDM. W artykule  SOLIDWORKS PDM kopia zapasowa – przywracanie opisano proces przywracanie kopii zapasowej baz danych SQL. Kolejnym etapem podczas odtwarzania PDM jest przywrócenie ustawień serwera archiwum i jego plików.

 1.  W celu przywrócenia ustawień serwera archiwum należy uruchomić aplikację „Konfiguracja serwera archiwizacji” i wybrać polecenie Narzędzia -> „Ustawienia kopii zapasowych”. W otwartym oknie należy wybrać przycisk „Załaduj kopie zapasowe”, wybrać plik z rozszerzeniem *.dat z lokalizacji kopii zapasowej i ewentualnie podać hasło zabezpieczające do kopii oraz
  kliknąć „Ok”.
 2.  Po pomyślnym przywróceniu ustawień otrzymamy poniższy komunikat:
 3. Kolejnym krokiem jest przywracanie plików serwera archiwum. W identyczny sposób jak podczas tworzenia kopii można sprawdzić lokalizację plików przypisaną w archiwum poprzez zaznaczenie w drzewie po lewej stronie folderu Archiwa i wybranie pod prawym przyciskiem myszy opcji „właściwości”. Otwieramy lokalizację folderu / folderów i kopiujemy zawartość serwera archiwum tak, aby przywrócić ją w takim samym stanie jak podczas eksportu, zachowując strukturę 16 folderów wewnętrznych nazwanych od 0-9 i A-F.
 4.  W ostatnim kroku musimy włączyć ponownie możliwość logowania się do PDM. W tym celu uruchamiamy aplikację Administracja z menu Start -> SOLIDWORKS PDM.
  5. Po ukończeniu prawidłowego importu:
 • baz danych SQL,
 • ustawień serwera archiwum,
 • plików serwera archiwum,

Można w ramach testu zalogować się do przechowalni PDM z poziomu Exploratora Windows, spróbować wyewidencjonować dowolny plik z przechowalni na dysk lokalny oraz utworzyć i zaewidencjonować nowy plik.