SOLIDWORKS Electrical – Projekty hydrauliczne

HomeRozwiązaniaElektryka

SOLIDWORKS Electrical – Projekty hydrauliczne

Oprogramowanie SOLIDWORKS Electrical ze względu na swoje zaawansowane funkcje, spełnia się nie tylko w projektach elektrycznych, ale również pneumatycznych oraz hydraulicznych. Schematy 2D tworzone są w oparciu o takie same zasady, z tą różnicą, że przy projektach pneumatycznych i hydraulicznych używa się symboli oraz stylów przewodów dedykowanych do właściwego typu projektu.

Przygotowanie schematu 2D

Style przewodów

W celu wykonania połączeń na schemacie, w pierwszej kolejności należy przygotować odpowiednie style przewodów jakie zostaną użyte w projekcie. Na poniższej ilustracji przygotowano dwa style przewodów hydraulicznych – Powrót oraz Tłoczenie.

Tworzenie schematu

Zasada tworzenia schematu jest taka sama jak w przypadku schematów elektrycznych. Wstawiamy symbole na schemat i łączymy je wcześniej zdefiniowanymi przewodami.

1. Wstawianie symboli

Jeżeli biblioteka zawiera przygotowane wcześniej symbole pod dany projekt, wystarczy przejść na zakładkę schematy i za pomocą polecenia „wstaw symbol” wybrać element, który chcemy umieścić na schemacie, a następnie umieścić go na arkuszu.

2. Łączenie elementów

Gdy symbole zostały już wstawione do arkusza, należy je połączyć wybierając polecenie „rysuj pojedyncze przewody” na karcie schematy i wybrać właściwy styl przewodu jakim będzie wykonane połączenie.

Projekt 3D

SOLIDWORKS Electrical 3D umożliwia automatyczne wyznaczanie tras przewodów również w zakresie hydrauliki. Poniższe złożenie 3D zostało odpowiednio przygotowane i powiązane ze schematem 2D, dzięki czemu użytkownicy są w stanie precyzyjnie zaplanować przebieg trasy przewodów.

Dodanie złączy hydraulicznych

Każde ze złącz części 3D jest skojarzone z danym symbolem schematu 2D oraz posiada zdefiniowane punkty przyłączeniowe, dzięki czemu możliwe jest automatyczne wstawianie złączy do złożenia oraz wyznaczanie trasy przewodów.

Na poniższej ilustracji przedstawione zostały 4 komponenty złączek ze schematu 2D, które wstawiono do modelu 3D. Aby to wykonać wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybrany komponent w drzewie i kliknąć „wstaw”. Następnie daną złączkę należy umieścić w odpowiednim miejscu na modelu.

Automatyczne wyznaczenie trasy przewodów

Końcowym etapem projektu jest automatyczne wyznaczenie trasy przewodów. Operacja „wyznacz trasę przewodów” znajduje się na karcie SOLIDWORKS Electrical 3D i zawiera szereg istotnych właściwości, m.in. można wybrać zarówno wszystkie komponenty do wyznaczania trasy jak również tylko część z nich.

Wynik operacji

Gdy operacja „wyznacz trasę przewodów” jest ukończona, do modelu 3D zostają dodane przewody, które łączą komponenty zgodnie ze zdefiniowanym schematem 2D. Takie wartości jak kolor i przekrój przewodu są definiowane podczas tworzenia stylów przewodów w oprogramowaniu 2D.

Program zawsze dąży do wyznaczenia jak najkrótszej trasy, dlatego w niektórych przypadkach niezbędne jest utworzenie ścieżki, po której będą przebiegać przewody. Na poniższym przykładzie nie korzystano ze ścieżki wyznaczania trasy, a jedynie edytowano przebieg trasy przewodów ręcznie. Jest to możliwe poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na przewód i wybranie funkcji „edytuj trasę”.

Zachęcam do śledzenia na bieżąco artykułów, które pojawiają się na naszym blogu technicznym https://solidmania.com.