SEDI ERP Multikonektor – połączenie SOLIDWORKS oraz EPDM z ERP

SEDI ERP Multikonektor – połączenie SOLIDWORKS oraz EPDM z ERP

konektor_main_window_SolidERP

SEDI ERP Multikonektor – okno główne programu

SEDI ERP Multikonektor to  aplikacja integrująca środowisko SOLIDWORKS oraz Enterprise PDM z dowolnym systemem ERP. Powstała jako wtyczka do programu SOLIDWORKS i instaluje się w formie jednej z zakładek na panelu bocznym. Jej działanie opiera się na pobraniu informacji z bazy danych systemu ERP, wpisaniu ich do plików CAD SOLIDWORKS, a następnie wygenerowaniu struktury materiałowej zgodnej z ERP i wyeksportowaniu jej do bazy danych systemu.

1. Skojarzenie informacji z ERP z plikami CAD – moduł „Pobierz”

zakladka_pobierz

Moduł „Pobierz”

Moduł „Pobierz” służy do wyszukania informacji w systemie ERP, a następnie wpisania ich do właściwości dostosowanych pliku SOLIDWORKS. Wyszukiwanie jest nieczułe na wielkość znaków i przeszukuje określone pola bazy danych zawierające wpisaną frazę. Nie jest konieczne wpisywanie znaku „%” zastępującego dowolny ciąg znaków, ponieważ zostało to domyślnie zaprogramowane na początku i na końcu wpisanego tekstu. W praktyce oznacza to, że chcąc wyszukać indeks, którego nazwa to „Blacha gruba 5”, wystarczy wpisać słowo „lach”, a w wynikach pojawi się szukana pozycja. Wyszukiwanie indeksów działa w sposób zawężający. Oznacza to, że kiedy po pierwszym wyszukiwaniu zostanie zwrócona określona liczba wyników, kolejne wyszukiwania odbywają się już nie na całej bazie danych systemu ERP, ale na wcześniej znalezionych wynikach. Umożliwia to dojście krok po kroku do szukanego indeksu, kiedy przykładowo użytkownik dysponuje ograniczoną informacją o szukanej pozycji. Po tym jak indeks zostanie znaleziony, możliwe jest wpisanie go do właściwości dostosowanych plików SOLIDWORKS. Aby rozpocząć wyszukiwanie od nowa, należy kliknąć przycisk „Wyczyść” oznaczony ikoną miotełki. Moduł „Pobierz” umożliwia również dodanie indeksów do ulubionych oraz śledzenie historii tych, które zostały ostatnio użyte do przypisania informacji plikom SOLIDWORKS. Z poziomu każdej z podzakładek na zakładce „Pobierz” istnieje możliwość wpisania żądanej pozycji do właściwości pliku SOLIDWORKS. W ten sposób użytkownik może skojarzyć plik SOLIDWORKS z informacją w systemie ERP nie tylko z poziomu wyszukiwania, ale także otwierając zakładkę indeksów ulubionych, czy też przeglądając ostatnio używane indeksy.

2. Wysłanie struktury CAD do systemu ERP – moduł „Wyślij”

Kiedy właściwości plików SOLIDWORKS zostaną uzupełnione wymaganymi informacjami, SEDI ERP Multikonektor umożliwia wygenerowanie struktury przygotowanej do eksportu do bazy danych systemu ERP. Służy do tego moduł „Wyślij”. Kluczową sprawą jest wygenerowanie hierarchii rodzic-dziecko określającej położenie każdego komponentu w strukturze. Może odbywać się to poprzez odpowiednio przygotowaną listę materiałową na rysunku SOLIDWORKS (dokumentacja 2D), bądź też z wykorzystaniem systemu EPDM. W przypadku, gdy wtyczka bazuje na systemie EPDM istnieje dodatkowa możliwość eksportu informacji o lokalizacji plików CAD oraz lokalizacji dokumentacji PDF w przechowalni systemu EPDM.

zakladka_wyslij

Moduł „Wyślij”

Przed ostatecznym eksportem, generowany jest jego podgląd. Zostaje wyświetlona struktura wyrobu, gdzie każdy komponent ma jasno przypisaną relację rodzic-dziecko. Na podglądzie eksportu użytkownik ma możliwość podglądu oraz wprowadzenia niezbędnych korekt.

podglad_eksportu

Podgląd struktury przed eksportem

Po kliknięciu przycisku „Eksport” struktura wyrobu zostaje wyeksportowana do systemu ERP.

3. Podgląd informacji z systemu ERP – moduł „Info”

Ostatni moduł to moduł „Info”. Umożliwia on podgląd informacji z systemu ERP o indeksach przypisanych do aktualnie otwartych plików SOLIDWORKS. Istnieje możliwość konfiguracji tego, jakie informacje o plikach są wyświetlane w tabelce.

zakladka_info

Moduł „Info”

Dane w tabeli zostają wyświetlane zawsze dla aktualnie otwartego pliku SOLIDWORKS. Warunkiem jest to, aby miał on przypisaną informację o indeksie (służy do tego zakładka „Pobierz”), który znajduje się już w systemie ERP. Daje to możliwość podglądu informacji z ERP z poziomu programu SOLIDWORKS. Informacje te pobierane są w czasie rzeczywistym (ponieważ wtyczka działa na warstwie bazy danych), co daje pewność, że wczytane dane są zawsze aktualne.

Podsumowując, SEDI ERP Multikonektor daje możliwość dwukierunkowego przepływu danych między systemami klasy ERP oraz SOLIDWORKS i EPDM. Z jednej strony pozwala na skojarzenie projektowanych w SOLIDWORKS części z informacjami o nich w systemie ERP, a z drugiej na wygenerowanie struktury zgodnej z ERP i jej eksport do bazy danych. Po eksporcie, użytkownik (konstruktor) ma możliwość podglądu z poziomu programu SOLIDWORKS wybranych informacji o projektowanych częściach znajdujących się w systemie ERP. Z uwagi na to, że wtyczka działa na warstwie bazy danych, ma dzięki temu dostęp do zawsze aktualnych informacji w czasie rzeczywistym.

KOMENTARZE