Samouczek CAMWorks: Dostosowywanie parametrów operacji w Technologicznej Bazie Danych

HomeRozwiązaniaWytwarzanie

Samouczek CAMWorks: Dostosowywanie parametrów operacji w Technologicznej Bazie Danych

Własności i operacje – podstawy

Pola Własności i operacje są „mózgiem” Technologicznej Bazy Danych. Wygenerowane przez program CAMWorks operacje mają parametry zdefiniowane na podstawie informacji zawartych w tych polach. Ćwiczenie to wyjaśnia jak wykonać następujące czynności:

 • Zdefiniować domyślne ustawienia obszaru odsunięcia i płaszczyzn wycofania.
 • Zdefiniować domyślne parametry operacji dobierane przez TechDB.
 • Zdefiniować domyślną kolejność sortowania operacji przy użyciu polecenia Sortuj operację.
 • Utworzyć nowe strategie obróbcze.
 1. Otwórz plik części do frezowania.
 2. Kliknij przycisk Technologiczna Baza danych na pasku narzędzi programu CAMWorks.
  Zostanie uruchomiony program Microsoft Access po czym pojawi się menu główne Technologicznej Bazy Danych.
 3. W tym ćwiczeniu można użyć jednostek metrycznych lub calowych. Kiedy wprowadzasz dane do Technologicznej Bazy Danych musisz określić, którą część bazy będziesz edytował: calową czy metryczną.

  Domyślne ustawienie płaszczyzny szybkiego ruchu

 4. W drzewie głównym kliknij na pozycję Mill, a następnie Własności i operacje.
 5. Kliknij na Domyślne parametry ustawienia.
  Otwarte okno dialogowe „Domyślne parametry ustawienia” pozwala na ustawienie domyślnych parametrów płaszczyzny szybkiego ruchu, płaszczyzny odsunięcia oraz dolnych i górnych ograniczeń.
  Płaszczyzna szybkiego ruchu jest to bezpieczna pozycja, z której narzędzie zaczyna się wgłębiać w materiał i następnie do niej powraca w celu przemieszczenia się w inne miejsce bez wykonania skrawania.
  Płaszczyzna odsunięcia jest to pozycja, do której wędruje narzędzie po wykonaniu jednego przejścia w celu zmiany głębokości i wykonaniu kolejnego przejścia.
 6. Rozwiń listy przy pozycji „Płaszczyzną szybkiego ruchu jest” i „Płaszczyzną odsunięcia jest”, aby zobaczyć dostępne możliwości wyboru i kliknij przycisk Zamknij.
  tbd1

  Domyślne parametry ustawienia

 7. Kliknij na Domyślne parametry operacji poniżej Własności i operacje w drzewie nawigacji.
  Pojawi się okno dialogowe „Domyślne parametry operacji” definiujące jakie domyślne opcje zostaną wyświetlone podczas dodawania nowej operacji do Technologicznej Bazy Danych.
  Na przykład podczas dodawania nowej operacji Zgrubnego frezowania domyślne parametry wyświetlone w oknie będą pochodziły z tego miejsca Technologicznej Bazy Danych co przy poprawnych ustawieniach może zaoszczędzić znaczną ilość czasu.
  W celu lepszego dostosowania programu do własnych potrzeb za pomocą tego okna można stworzyć różne zestawy domyślnych zmiennych. Każdy z zestawów powinien dotyczyć operacji jednego typu. Upewnij się, że zaznaczona jest opcja Domyślne.
 8. tbd6 Kliknij przycisk Operation Parameters  przy operacji Frezowanie zgrubne.
  Zostanie wyświetlone okno dialogowe “Parametry operacji zgrubnego frezowania”. Widoczne parametry zostaną domyślnie ustawione dla nowej operacji zgrubnego frezowania.
  Zapamiętaj: dotyczy to tylko nowych operacji, a nie operacji już istniejących.
 9. Kliknij Zamknij, aby powrócić do poprzedniego okna dialogowego.
 10. tbd6 Kliknij przycisk Operation Parameters  dla kilku innych operacji, aby zobaczyć dostępne opcje.
 11. Kiedy skończysz, kliknij Zamknij.
  tbd2

  Sortowanie domyślnych operacji tbd3

 12. Kliknij pozycję Sortuj operację w menu głównym Technologicznej bazie danych.
  Operacje w programie CAMWorks mogą być sortowane ręcznie poprzez użycie metody przeciągnij i upuść w Drzewie operacji lub automatycznie przez użycie polecenia Sortuj operacje. Domyślna kolejność sortowania operacji brana jest z Technologicznej bazy danych z otwartego właśnie okna.
  W celu zmiany kolejności operacji kliknij na wybraną operację i używając przycisków Rosnąco, Malejąco przesuń ją w żądane miejsce na liście.
 13. Kliknij Zamknij.

  Strategie obróbcze definiowane przez użytkownika

 14. Kliknij na pozycję Strategie użytkownika w drzewie nawigacyjnym
  Zostanie wyświetlone okno dialogowe „Strategie własności”.
  Każda z własności w programie CAMWorks (kieszeń, rowek, otwór itd.) ma przypisaną odpowiednią strategię. Za pomocą strategii można używać odmiennych metod obróbczych dla tej samej własności. Dobrym przykładem jest pokazana tutaj własność otworu, który może być wiercony, rozwiercany, gwintowany lub pogłębiany. Za pomocą wyboru odpowiedniej strategii wybiera się sposób wykonania otworu jeszcze przed wygenerowaniem planu operacji.
  W otwartym właśnie oknie można jedynie nadawać nazwy strategiom, parametry definiowane są w innym miejscu. Po dodaniu strategii wyboru obróbki dokonuje się w oknie Własności i Operacje.
  Nazwy domyślnie zdefiniowanych strategii nie mogą być zmienione. Na przykład nazwy strategii takich jak Wiercenie, Pogłębianie, Gwintowanie, nie mogą zostać zmienione.
  Istnieje natomiast możliwość zmiany parametrów tych strategii w oknie Własności i Operacje.
 15. Kliknij Zamknij.
  tbd4

  Własności i operacje

 16. W drzewie własności Technologicznej bazy danych, kliknij Własności i operacje, a następnie ponownie wybierz Własności i operacje.
  Otwarte okno dialogowe wyświetla warunki i operacje zdefiniowane dla własności typu otwór.
 17. Odszukaj kolumnę Strategia.
 18. W kolumnie Strategii rozwiń listę z pozycją wiercenie pierwszego rekordu. Zauważ, że wyświetlane nazwy są takie same jak nazwy w oknie Własności & Strategie.
 19. Kliknij Zamknij.

tbd5

Jeśli chcesz ustawić metodę obróbki przypisaną do danej strategii zapraszamy do przeczytania poniższego artykułu.

Samouczek CAMWorks: Definiowanie własnej strategii obróbki