Platforma 3DEXPERIENCE – Project Planner | Automatyczna optymalizacja oraz łączenie zadań projektowych w aplikacji Project Planning

Home3DEXPERIENCE

Platforma 3DEXPERIENCE – Project Planner | Automatyczna optymalizacja oraz łączenie zadań projektowych w aplikacji Project Planning

Planowanie projektu wymaga poświęcenia dużej ilości czasu oraz uwagi. Niestety nawet najlepiej zaplanowany projekt może wymagać zmian czy modyfikacji. W takim przypadku z pomocą przychodzi wchodząca w skład roli Project Planner aplikacja Project Planning. Dzięki wbudowanym mechanizmom pozwala ona na uzależnienie zadań od siebie oraz automatyczną optymalizację przebiegu projektu.

Łączenie zadań oraz ich automatyczna optymalizacja

Aby uzależnić (utworzyć relację/zależności) dwa zadania od siebie wystarczy połączyć początek lub koniec interesującego nas zadania z początkiem lub końcem tego, które ma wystąpić jako kolejne, przytrzymując prawy przycisk myszy. Jak widzimy na poniższej animacji czas na wykonanie zadania „Zdefiniowanie zespołu projektowego” po uzależnieniu go od „Analizy specyfikacji”, został automatycznie skrócony o dwa dni. Wynika to z faktu, iż podczas planowania „Zdefiniowania zespołu projektowego” do estymowanego czasu 4 dni ustanowiono zakres elastyczności w wysokości dwóch dni. Jako że łączone zadania kolidowały ze sobą podczas łączenia „Zdefiniowanie zespołu projektowego”, zostało automatycznie zoptymalizowane we wcześniej określonym dopuszczalnym zakresie. W analogiczny sposób możemy połączyć ze sobą dowolną ilość zadań.

Uwaga: Należy pamiętać, że weekendy nie są rozpatrywane jako dni pracujące, a więc nie są uwzględniane w czasie wykonania zadań.

Strategie planowania zadań oraz ich wpływ na optymalizację

Aby móc poprawnie zdefiniować projekt musimy być pewni, że wybraliśmy odpowiednią do naszego zastosowania strategię planowania zadań. W aplikacji Project Planner możemy wyróżnić dwa rodzaje strategii: „Time Only” oraz „Time and Resource”.

Time Only – strategia ta sprawdza, czy zadania, które zostały od siebie uzależnione, są możliwe do wykonania w kolejności zdefiniowanej przez użytkownika. W przypadku wykrycia, że połączone zadania kolidują ze sobą pod względem zdefiniowanego czasu wykonania aplikacja wykona automatycznie przeplanowanie w ramach wyznaczonego przez nas wcześniej zakresu.

Time and Resource – dla połączonych zadań strategia ta działa w analogiczny sposób jak wcześniej opisana „Time Only”. Różnicą jest uwzględnienie obłożenia zadaniami konkretnego użytkownika. W przypadku gdy dany pracownik posiada więcej niż jedno zadanie zaplanowane w danym dniu aplikacja będzie dążyła do przeplanowania jednego z nich.

Spójrzmy, jak działa to w praktyce. W pierwszej kolejności korzystamy ze strategii „Time Only”. Jak widać pierwsze trzy zadania są połączone i mają zostać wykonane jedno po drugim. Czwarte zadanie „Analiza wykonalności” jest przypisane do tego samego użytkownika. Zadanie nie zostało uzależnione od pozostałych, jednak jest zaplanowane w tym samym czasie co „Zdefiniowanie zespołu projektowego”. W takiej sytuacji „Analiza wykonalności” musiałaby zostać wykonywana przez użytkownika jednocześnie podczas pracy nad zadaniem „Zdefiniowanie zespołu projektowego”. Nie jest to fizycznie możliwe i może prowadzić do przeładowania obowiązkami danego pracownika (lub konieczności przypisania większej ilości zasobów ludzkich). Aby uniknąć takich sytuacji przełączamy projekt na strategię planowania „Time and resource”. Jak widać na animacji w momencie zmiany strategii planowania zadanie „Analiza wykonalności”, zostało automatycznie przeniesione na najbliższy wolny termin danego pracownika. Było to także możliwe dzięki temu, że zadanie „Analiza wykonalności” nie posiadało terminu wykonania i/lub rozpoczęcia zdefiniowanego na sztywno (nie posiadało żadnej z dat typu „fixed”), czyli niepodlegającego automatycznemu przeplanowaniu.

Obraz zawierający stół Opis wygenerowany automatycznie

Więcej informacji odnośnie roli Project Planner znajdą Państwo w artykułach: „Zakładanie nowych projektów oraz planowanie zadań przy pomocy aplikacji Project Planning”, a także „Zarządzanie zadaniami w aplikacji Collaborative Tasks”.

Zapraszamy także do odwiedzenia naszej strony poświęconej zagadnieniom związanym z rozwiązaniami chmurowymi 3DEXPERIENCE: Platforma 3DEXPERIENCE – przyszłość SOLIDWORKS w chmurze – SOLIDEXPERT

W razie potrzeby dodatkowego kontaktu w tej lub innej sprawie technicznej, zachęcamy do zarejestrowania swojego zgłoszenia na stronie https://pomoc.solidexpert.com/.