Przegląd nowości CAMWorks 2024

HomeWytwarzanie

Przegląd nowości CAMWorks 2024

1. VOLUTURN – to nowa potężna technologia toczenia, która może znacznie usprawnić obróbkę każdej części toczonej przy użyciu płytek okrągłych. Strategia znacznie skraca czas cyklu przy jednoczesnym zmniejszaniu zużycia narzędzi skrawających.

Zalety:

 • Łatwiejsza obsługa narzędzi – zawsze płynne ruchy
 • Zwiększona trwałość narzędzia – eliminuje nadmierne zaangażowanie i zagłębianie
 • Przewidywalna trwałość narzędzia – równomierne rozłożenie zużycia na płytkach skrawających
 • Zmniejszone obciążenia podczas obróbki – wejście i wyjście występują zawsze
 • Gładkie, zaokrąglone i styczne przejścia – brak ostrych narożników
 • Automatyczne unikanie kolizji, nawet w przypadku pełnego zestawu narzędziowego
 • Jednokierunkowe i dwukierunkowe przejścia, o stałej lub zmiennej głębokości, w pełni wykorzystują płytki skrawające , zapobiegając jednocześnie powstawaniu karbów
 • Efektywna zmiana położenia pomiędzy przejściami

VOLUTURN to wysokowydajna opcja ścieżki narzędzia do toczenia zgrubnego. Jest to opcjonalny moduł CAMWorks. Korzystanie z opcji VoluTurn do obróbki zgrubnej zamiast tradycyjnych metod obróbki zgrubnej pomże skrócić czas cyklu, wydłużyć żywotność narzędzia i zmniejszyć obciążenie na maszynie.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, design Opis wygenerowany automatycznie

Opcje metody VoluTurn w obróbce zgrubnej toczenie.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, diagram Opis wygenerowany automatycznie

Opca szyk pozwala na ustawienie aż 4 różnych szyków przejść:

 • jednokierunkowo
 • dwukierunkowo
 • zejście jednokierunkowo
 • zejście dwukierunkowo

Obraz zawierający zrzut ekranu, design, stacjonarny, sztuka Opis wygenerowany automatycznie

2. Programowanie z uwzględnieniem maszyny i wizualizacja maszyny CNC w środowisku CAMWorks.

Machine Aware NC Programming to funkcja , która wykorzystuje cyfrowego bliźniaka maszyny CNC, która będzie używana do obróbki części. Programista CAM będzie w stanie zweryfikować program z uwzględnieniem części maszyny dzięki jej wizualizacji. Programista będzie mógł zwizualizować narzędzia potrzebne do obróbki części, w taki sam sposób w jaki operator obrabiarki ustawiłby narzędzia na rzeczywistej maszynie.

Obraz zawierający tekst, diagram, oprogramowanie, Oprogramowanie graficzne Opis wygenerowany automatycznie

Okno dialogowe Definicji Maszyny jest wyświetlane po kliknięciu przycisku Import w zakładce „Machine”. Okno to służy do kontrolowania, które komponenty maszyny symulacyjnej mają być wyświetlane w obszarze graficznym oraz do kategoryzowania komponentów maszyny symulacyjnej jako komponenty maszyny lub komponenty obudowy.

Obraz zawierający Oprogramowanie graficzne, Oprogramowanie multimedialne, zrzut ekranu, modelowanie 3D Opis wygenerowany automatycznie

3. Multiaxis Machining – Roughing Toolpath to nowe ścieżki obróbki wieloosiowej zgrubnej do obróbki gniazd czy kieszeni.

Wprowadzono nowy typ ścieżki narzędzia wieloosiowej obróbki zgrubnej kieszeni. Obróbka ta działa tak samo jak 3-osiowa obróbka zgrubna, różnica lub zaleta polega na tym, że oś narzędzia będzie prowadzona przez powierzchnię podłogi. Oznacza to, że jeśli podłoga kieszeni jest zakrzywiona, ścieżka narzędzia będzie pięcioosiowa, ponieważ narzędzie zawsze będzie ustawione pionowo do powierzchni. Algorytm obsługuje frezy walcowo-czołowe, stożkowe i kuliste, które umożliwiają obróbkę bardzo złożonych geometrii. Użytkownik może wybrać generowanie wzoru równoległego do geometrii sufitu lub podłogi lub wzór morficzny pomiędzy obiema geometriami.

Kluczowe korzyści:

 • Szybki i łatwy sposób definiowania parametrów wejściowych
 • Jednoczesne skrawanie w 5 osiach
 • Sprawdzanie kolizji zarówno na części, jak i materiału w trakcie obróbki
 • Obróbka zgrubna w opraciu o stan magazynowy
 • Opcje obróbki podcięć

Ustawienia operacji.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, parasol, akcesoria Opis wygenerowany automatycznie

4. Multiaxis Machining – Finishing – Obróbka Wieloosiowa – Wykańczająca.

Dzięki wykańczającej obróbce wieloosiowej dostajemy zautomatyzowane rozwiązanie do tworzenia ścieżek wykańczających do obróbki kieszeni. Dzięki zastosowaniu automatycznego pochylenia, ścieżka narzędzia jest bezkolizyjna nawet dla dowolnie zakrzywionych powierzchni ścian i podłóg. W przypadku narzędzi baryłkowych użytkownik może określić żądany punkt styku narzędzia i sąsiednią sekcję profilu narzędzia, która może być używana w celu uniknięcia kolizji. Frezy baryłkowe umożliwiają bardzo wydajne wykańczanie z dużym skokiem.

Kluczowe korzyści:

 • Wysoka użyteczność operacji
 • 5-osiowa obróbka symultaniczna
 • Sprawdzanie kolizji
 • Zoptymalizowana kontrola zaangażowania narzędzia

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, diagram, szkic Opis wygenerowany automatycznie

Możemy wyróżnić dwie wykańczające strategie:

 • wykończenie dna
 • wykończenie ściany

W zakładce „Własność” wskazujemy odpowiednio dno i ściany boczne gemetrii, którą chcemy obrobić.

5. Dynamiczne podświetlanie obiektów w Drzewie Własności, Drzewie Operacji i Drzewie Narzędzi

CAMWorks w nowej wersji oprogramowania wprowadza podświetlanie elementów w Drzewach po najechaniu kursorem na powierzchnię, własność lub ścieżkę na modelu. Działa to w obie strony.

 • w drzewie własności podświetlana jest własność jeśli kursor znajdzie się na szkicu, krawędzi własności lub powierzchni
 • w drzewie operacji można podświetlić operację, gdy kursor znajdzie się na powierzchni, krawędzi lub szkicu, którego dotyczy ta operacja
 • w drzewie narzędzi zostanie podświetlone narzędzie, gdy kursor najedzie na szkic, krawędź lub powierzchnię, którą obrabia to narzędzie

Opcja ta znajduje się w „Opcjach” CAMWorks we wstążce „Ogólny” /”Dynamiczne podświetlenie”/ „Opcje”

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, diagram, design Opis wygenerowany automatycznie

W opcjach sterujemy jak ma działać podświetlanie:

 • Po umieszczeniu wskaźnika myszy na węzłach w drzewie CAMWorks
 • Po umieszczeniu wskaźnika myszy w obszarze grafiki

1. Podświetl własności

2. Podświetl operacje

3. Podświetl obszar unikania/obejmowania

4. Zaznacz węzły po kliknięciu myszą

5. Pokaż okno dialogowe wyboru

FREZOWANIE

6. Górny i dolny punkt prowadzenia dla narzędzi tj. wytaczadła, jaskółczy ogon, do rowków (frezy T-owe) i narzędzi dostosowanych.

Dla 2-osiowych i 3-osiowych ścieżek narzędzia, które wykorzystują narzędzia typu jaskółczy ogon, frezy pod rowki wpustowe i narzędzia dostosowane, wprowadzona została dodatkowa opcja wykorzystująca wysokość ostrza narzędzia i uwzględniająca koniec ostrza lub jego czubek.

Opcje generowania ścieżki narzędzia

Użyj rozsuwanej listy , aby określić punkt referencyjny generowania kodu NC tej operacji. Są dwie opcje do wyboru:

 • Dolna – domyślna opcja, program będzie generowany z uwzględnieniem czubka narzędzia
 • Górny – program będzie generowany z przesunięciem w Z wynikającym z wysokości ostrza narzędzia

Obraz zawierający zrzut ekranu, Prostokąt, design Opis wygenerowany automatycznie

7. Opcja „Wygaś zaokrąglenia górne i dolne” podczas obróbki strategią VoluMill.

Dzięki tej opcji eliminujemy możliwość wygenerowania ścieżek podcinających zaokrąglenia detalu podczas używania operacji ze startegią VoluMill. Zaznaczenie opcji spowoduje, że tylko ściany pionowe będą brane pod uwagę przy obliczaniu ścieżek narzędzia.

Parametr jest dostępny w opcjach operacji zgrubnej ze strategią VoluMill. Będzie działał tylko wtedy, gdy algorytm wykryje zaokrąglenia w przestrzeni roboczej. Domyslnie jest wyłączony, natomiast można go uruchomić z poziomu TechDB.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, diagram, oprogramowanie Opis wygenerowany automatycznie

8. „Unikaj ścian częściowych” w operacjach ze strategią VoluMill.

Opcja ta służy do zabezpieczenia się przed przypadkową obróbką ścian, które zachodzą na główną geometrię obróbczą.

W przypadku połączonych własności frezowania, będzie traktować powierzchnie innych własności połączonych jak powierzchnie których powinna unikać.

W przypadku obróbki złożeń tylko ściany jednej części będą brane pod uwagę, aby zabezpieczyć się przed kolizjami. Ściany pozostałych części nie będą brane pod uwagę.

Operacja VoluMill bez zaznaczonej opcji ‘Unikaj ścian częściowych’ oraz uwzględnieniem opcji. Widzimy, że w przypadku drugiej opcji, ścieżki zostały przeliczone i uwzględnione zostały ściany nie należące bezpośrednio do własności, którą obrabiamy.

Obraz zawierający zrzut ekranu, Prostokąt, obwód, Inżynieria elektroniczna Opis wygenerowany automatycznie

9. Opcja definicji głębokości skrawania poprzez procent wysokości ostrza freza dla operacji 2.5 osiowego frezowania.

Opcja pozwala użytkownikowi na definicję głębokości skrawania przez procentową wartoś wysokości ostrza.

Przycisk dostępny będzie dla parametrów: Wielkość pierwszego skrawania, Maks. Wielkość skrawania.

Wskazać opcję jako domyślną można przez TechDB.

10. Udoskonalone opcje połączonych otworów funkcją „Zagęść rozłożone otwory”.

Celem tej funkcji jest zapewnienie możliwości interaktywnego dzielenia/łączenia własności otworów. Tak rozpoznana własność pozwala również na wyświetlenie ilości segmentów danego otowru.

Jeżeli opcja „Zagęść rozłożone otwory” jest zaznaczona Automatyczne rozpoznawanie własności połączy otwory o tej samej średnicy i osi. Będzie nadal reprezentowane jako jeden otwór w Drzewie Własności.

Tak połączony otwór możemy manualnie ‘rozłożyć’ klikając PPM na własność otworu i wybierając ‘Zagęść/rozłóż własność otworu…’

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, design, ilustracja Opis wygenerowany automatycznie

W „Parametry” otworu pojawia się nowa opcja „No. Of condensed holes…”. Pozwala ona sprawdzić ilość segmentów zagęszczonego otworu oraz ich dane geometryczne.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, diagram, oprogramowanie Opis wygenerowany automatycznie

11. Zoptymalizowana opcja skoku dla ścieżek wiercenia wygenerowanych dla otworu zagęszczonego.

Gdy dwa lub więcej otwory oddalonych od siebie o pewną odległość jest łączonych w celu utworzenia otworu zagęszczonego, wtedy opcja ‘Zagłębianie zoptymalizowane’ przelicza i eliminuje niepotrzebne wiercenie ze skokiem w przestrzeni bez materiału.

To oznacza, że jeżeli otwór składa się z trzech segmentów, a pomiędzy nimi jest wolna przestrzeń program wykryje ją i zacznie wiercić ze skokiem przejeżdżając do materiału i poziomu w Z na którym znajduje się kolejny segment otworu.

Obraz zawierający design Opis wygenerowany automatycznie przy niskim poziomie pewności

Opcję tę można ustawić jako domyślną w TechDB.

12. Opcja generowania ścieżek konturowania od dna do góry własności – „Od dołu do góry”

Opcja ta pozwala na obróbkę metodą Konturowania w odwróconej niż dotychczas koleności, czyli od dołu do góry. Może być wykorzystana przy użyciu każdego narzędzia, i również z użyciem różnych metod wejścia w materiał jak zagłębianie, rampa, spirala.

TOCZENIE/ TOCZENIE Z FREZOWANIEM

13. Podświetlenie ropoznanych/ nierozpoznanych ścian części tokarskiej.

Opcja pomaga wyróżnić użytkownikowi na ekranie graficznym powierzchnie, które zostały rozpoznane automatycznie lub interaktywnie przez użytkownika, lub w drugiej opcji podświetla powierzchnie, które nie zostały rozpoznane.

Uruchamiamy opcję w drzewie własności klikając PPM na CAMWorks NC Manager. Mamy do dyspozycji dwie opcje.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, diagram, design Opis wygenerowany automatycznie

14. Definiowanie układu współrzędnych wrzeciona głównego i podwrzeciona (FCS) w trybie toczenia złożenia wykorzystując układ Solidworks.

Obraz zawierający elektronika, obiektyw aparatu, tekst, Instrument optyczny Opis wygenerowany automatycznie

15. Biblioteka Tool Bloków oprawek narzędziowych do toczenia w TechDB (Technologiczna Baza Danych).

Program pozwala od teraz na tworzenie bibliotek Tool Bloków w Technologicznej Bazie Danych, dzięki temu proces wyboru oprawek narzędziowych będzie bardziej zautoatyzowany.

Wszystkie bloki są zapisane w tabeli i są przechowywane w formacie *.TBDINF.

Tool Bloki na liście możemy dodawać jako „Nowe”, „Zapisywać” po wprowadzonych zmianach, „Aktualizować wszystko” czyli całą bibliotekę lub „Usuwać” pozycję z biblioteki.

W celu automatyzacji możemy każdemu narzędziu z Magazynu Narzędzi przyporządkować Tool Blok. Wchodzimy do zakładki Toczenie 🡪 Magazyny narzędzi wybieramy narzędzie, a następnie w rozwijanym menu po prawej stronie odnajduemy przestrzeń odnoszącą się do Tool Bloków i wybieramy Tool Blok przechowywany w Bibliotece Tool Bloków.

16. Definowanie operacji toczenia dla przeciwrzeciona na początku drzewa operacji.

Funkcja ta ma pozwolić użytkownikowi od startu programowania obróbek w przeciwrzecionie, bez konieczności wcześniejszych operacji i umieszczenia detalu w głównym wrzecionie.

Grafika pokazuje wykorzystanie tej możliwości.

 

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, Oprogramowanie multimedialne Opis wygenerowany automatycznie

17. Nowa opcja „Nachylony w zależności do kierunku skrawania” według punktu styku.

W opcji tej możemy kontrolować punkt styku przy pochyleniu narzędzia w operacji wieloosiowych. Na grafice możemy zobaczyć menu oraz możliwości manipulacji punktem.

Programista CAM może operować parametrami ‘Wysokości’ lub ‘Wzdłuż profilu’ aby ustalić punkt kontaktowy na narzędziu. ‘Typ profilu’ pomoże ustalić, którego obszaru ostrza narzędzia ma dotyczyć przesunięcie. Opcje są różne w zależności od typu narzędzia. ‘Styk początkowy’ oraz ‘Styk końcowy’ ustalają procentową wartość przesunięcia punktu styku na starcie i końcu ścieżki. Opcja ‘Użyj ujemnego nachylenia bocznego’ pozwli używać negatywnych wartości kątowych nachylenia od osi.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, diagram, design Opis wygenerowany automatycznie

18. „Wygładzanie wektora osi” dla operacji 5-osiowych płynnych.

Funkcja wygładzania osi narzędzia zostanie włączona po zaznaczeniu pola wyboru. Zaznaczenie pola spowoduje włączenie parametrów ‘Lead tilt angle’ i ‘Side tilt angle’. Za pomocą tych parametrów można edytować zakres kąta pochylenia dla funkcji wygładzania osi narzędzia.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, diagram, oprogramowanie Opis wygenerowany automatycznie

19. Dokowane okno legendy naddatków symulacji.

Wprowadzono wyczekiwaną opcje umożliwiającą dokowanie okna dialogowego z graficną legendą porównania obrabianej części i części docelowej podczas symulacji ubytkowej ścieżek narzędzia.

Obraz zawierający Oprogramowanie multimedialne, Oprogramowanie graficzne, oprogramowanie, tekst Opis wygenerowany automatycznie

20. Przypianie wirtualnej maszyny do maszyny w Tech DB.

Dzięki tej funkcji możemy ustawić domyślną wirtualną maszynę dla maszyny, którą mamy zaimplementowaną w TechDB. Upraszcamy i przyspieszamy w ten sposób proces jej wyboru.

W razie potrzeby można jednak zawsze zmienić wirtulaną maszynę z poziomu wyboru maszyny w każdym projekcie.