Nieprawidłowa liczba otworów w SOLIDWORKS | Objaśnienie otworów

Nieprawidłowa liczba otworów w SOLIDWORKS | Objaśnienie otworów

Kilka razy spotkałem się z takim pytaniem „Czemu liczba otworów jest niezgodna z częścią fizyczną” – „to na pewno jest błąd programu lub nie działa on poprawnie…”

Za nim jednak zaczniemy naprawiać program lub szukać innego rozwiązania przyjrzyjmy się najpierw samej konstrukcji części oraz metod modelowania jakie zostały użyte.

Modelem przykładowym jest prostokąt wyciągnięty na pewną grubość przy pomocy operacji Wyciągniecie dodania/bazy. Kolejną było stworzenie otworu przy użyciu kreatora oraz wycięcie prostokąta wewnątrz części.

Podczas tworzenia rysunku użyto narzędzia Objaśnienie otworu i stwierdzono, że jest 171 otworów.

Oczywiście model powinien mieć tylko 96 otworów. Więc co się dzieje?

To nie jest błąd i zaraz to wyjaśnię.

Po otwarciu szkicu Kreatora otworów w szkicu znajdował się 1 punkt Kreatora otworów o wymiarach 20 mm od narożnika.

Widzimy 2 liczby w pobliżu pierwszego punktu (9 oraz 19) w pobliżu otworu, co oznacza, że ​​wszystkie pozostałe punkty zostały wykonane za pomocą Szyku liniowego szkicu w 2 kierunkach: 19 otworów w poziomie i 9 otworów w pionie. Notatka „Objaśnienie otworów” dotycząca otworu wykorzystuje liczbę punktów na szkicu. Po operacji wycięcia materiał jest usuwany, ale punkty z operacji Kreatora otworów pozostają. To jest powód, dla którego licznik otworów wynosi 171 otworów, a nie 96.

NIGDY nie edytuj Notatki z objaśnienia otworu. Spowoduje to problemy, jeśli model lub rysunek ma być użyty do innej części lub konfiguracji.

Napraw model.

Aby uzyskać prawidłową liczbę otworów w adnotacji Objaśnienie otworu, oto kilka opcji:

  1. Utwórz operację wycięcia przed Kreatorem otworów. Podczas korzystania z Szyku liniowego szkicu usuń otwory, które znajdują się w obszarze wycięcia. Uwaga: Istnieje opcja „Wystąpienia do pominięcia”, ale nie daje ona zmiany koloru kropek, a przez to nie wiadomo które elementy trzeba jeszcze zaznaczyć. Musisz wybrać w każdym punkcie i pamiętać, który punkt wybrałeś. Łatwiej jest przejść do szkicu Kreatora otworów i usunąć z niego punkty.

  1. Utwórz otwór przy pomocy Kreatora otworów, użyj operacji Szyk liniowy i pomiń wystąpienia, w których znajduje się wycięcie. Spowoduje to dodanie kolejnej operacji do drzewa.

W kolejnym artykule przybliżę narzędzie, które wymiaruje detal w oparciu o jego geometrię, a nie drzewo operacji – jest nim DimXpert.

Mam nadzieję, że uznasz to za pomocne!

KOMENTARZE