Funkcja programu DraftSight – Dostosuj Interfejs (Customize)

HomeProjektowanie

Funkcja programu DraftSight – Dostosuj Interfejs (Customize)

Dobrą cechą oprogramowania komputerowego powinna być możliwość dostosowania go do indywidualnych potrzeb użytkownika. Czy to aplikacja do montażu video, retuszu zdjęć, projektowania wnętrz, czy do innych celów – przydatne jest kiedy użytkownik może ingerować w ustawienia i definiować je po swojemu.

C A D – Projektowanie wspierane komputerowo

Dla oprogramowania z rodzaju CAD – (Computer Aided Design) – takie możliwości również stanowią ważny element pracy. Użytkownicy, w znacznej mierze inżynierowie różnych branż, docierają po pewnym czasie do etapu optymalizacji swoich czynności projektowych. Swoje potrzeby i przyzwyczajenia konfrontują z możliwościami programu i wówczas zaczynają własną – już nie standardową – przygodę …

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, Ikona komputerowa Opis wygenerowany automatycznieW programie DraftSight jest dostępna funkcja: DOSTOSUJ INTERFEJS – komenda CUSTOMIZE.

Dzięki niej w paru obszarach programu można wprowadzić zmiany, rozbudować operacje, określić makra, zdefiniować skróty klawiaturowe, stworzyć paski narzędziowe.

Edycja ustawień nie powinna stanowić problemu dla użytkowników. Panel sterujący jest prosty w obsłudze. Większość zmian wykonuje się poprzez przeciąganie funkcji wraz z wpisywaniem zwrotów tekstowych.

 

 

 

 

Polecenia

Definiowanie własnych składni poleceń można zrealizować w jednym miejscu. I to nie tylko polecenia ale i również rozbudowane procedury.

Poniżej przykład dzięki, któremu powstała definicja procedury włączania układu współrzędnych w obszarze roboczym;

Sekwencja brzmi: ^c^cUCSICON;wł; – co można rozbić na dwa fragmenty znaków:

  1. ^c^c – przerwanie uruchomionych komend. Taki zabieg stosuje się gdy chcemy mieć pewność, że program bez względu na trwające operacje przerwie je i pozwoli na uruchomienie oczekiwanej funkcji. Można również to określić jako rodzaj zabezpieczenia, które ma na celu poprawny przebieg operacji.
  2. UCSICON;wł – wywołanie komendy dotyczącej układu współrzędnych wraz z opcją włączenia ikony – wł.

Tak zdefiniowana procedura gotowa jest do przypisania do niej symbolu ikony, która umożliwi jej uruchomienie. Od wersji 2022 program umożliwia określenie ikon dla dwóch systemów wyświetlania, jasnego i ciemnego.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, Ikona komputerowa Opis wygenerowany automatycznie

Ten prosty schemat na określenie procedury można zastosować do wielu innych operacji. Ważne jest poznanie komendy wraz z opcjami i zwrócenie uwagi czy definiujemy w wersji polskiej czy angielskiej.

Tak utworzone polecenie można przypiąć do własnego paska narzędziowego z wybranymi funkcjami.

Obraz zawierający tekst, Czcionka, zrzut ekranu, logo Opis wygenerowany automatycznie

Intefejs

Rozbudowa interfejsu pozwala na zmiany w czterech obszarach programu:

1. pasek szybkiego dostępu – zestaw szybkich narzędzi, które dostępne są w lewym górnym narożniku.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Oprogramowanie graficzne, Oprogramowanie multimedialne Opis wygenerowany automatycznie

2. wstążka – układ kart i paneli obecny w listwie górnej programu.

3. menu – funkcje dostępne w górnej listwie menu dla klasycznego układu interfejsu.

4. paski narzędziowe – układ pasków narzędziowych charakterystyczny dla klasycznego interfejsu. Obraz zawierający tekst, Czcionka, zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

Na poniższym przykładzie widoczna jest struktura wraz z narzędziami dla interfejsu na wstążce. Użytkownik może definiować elementy w dwóch kategoriach: głównej Karty i podrzędnej Panele.

Obraz zawierający tekst, oprogramowanie, Ikona komputerowa, Oprogramowanie multimedialne Opis wygenerowany automatycznie

Akcje myszy

W ramach konfiguracji urządzenia wskazującego użytkownik może skonfigurować mysz komputerową. Dostępne są standardowe zachowania

  1. Kliknięcie prawym przyciskiem
  2. Dwukrotne kliknięcie
  3. Menu podręczne

Propozycja ustawień od autorów programu nie wymaga jakichś dodatkowych zabiegów.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, Ikona komputerowa Opis wygenerowany automatycznie

Więcej informacji na temat obsługi myszy komputerowej w programie DraftSight zostało opisane w artykule: https://solidmania.com/draftsight-gesty-myszy-i-przyspieszenie-pracy/

Klawiatura

Skróty klawiaturowe podzielone są na dwie kategorie.

Pierwsza to proste kombinacje klawiszowe w oparciu o klawisze CTRL i SHIFT, które odwołują się do znanych komend wraz z różnymi wariantami, np.: CTRL+N, CTRL+1, CTRL+SHIFT+C, CTRL+G.

Druga postać skrótów jest już bardziej rozbudowana. Wymaga często znajomości wiedzy programistycznej.

Na poniższym przykładzie widoczne są skróty dotyczące wywoływania popularnych widoków na obszar przestrzeni trójwymiarowej: GÓRA, PRZÓD, PRAWA STRONA. Taki zestaw daje swobodę podczas pracy w pełnym trójwymiarze; szczególnie kiedy dochodzi do częstej zmiany widoków.

 

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, numer Opis wygenerowany automatycznie

Pulpit

Możliwość definiowania pulpitu znana jest już dawna w aplikacjach CAD. Zawsze służyła do zapisania wyglądu okien i ustawień programu w oparciu o jego najważniejsze obszary takie jak PASEK NARZĘDZI SZYBKI DOSTĘP, KARTY WSTĄŻEK, PASEK MENU, PASKI NARZĘDZI.

Oprócz tego w oddzielnej kategorii ELEMENTY zebrano dodatkowe funkcje; dla których można określić czy są aktywne w konkretnych ustawieniach.

Poniższy przykład pokazuje, że dla bieżącego profilu okno poleceń będzie aktywne dla wszystkich wczytywanych przestrzenie roboczych.

Obraz zawierający tekst, oprogramowanie, Ikona komputerowa, Oprogramowanie multimedialne Opis wygenerowany automatycznie

Podsumowanie

W celu zoptymalizowania pracy w programie DraftSight warto korzystać z możliwości definiowania własnych ustawień. Optymalizacja środowiska pracy przynosi oszczędności w czasie ale i również powinna dawać pewność działania, precyzję oraz poprawną geometrię.

Więcej informacji na temat konfigurowania programu można znaleźć w webinarze: