4000 użytkowników SOLIDWORKS na AGH!

HomeEdukacja

4000 użytkowników SOLIDWORKS na AGH!

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, najlepsza uczelnia techniczna Polski według rankingu „University Ranking by Academic Performance” (2016),  jest obecnie również posiadaczem największej wśród polskich uczelni puli licencji edukacyjnych SOLIDWORKS. Oprogramowanie SOLIDWORKS jest jednym z najpopularniejszych programów CAD 3D na świecie, a zrealizowane zaopatrzenie uczelni w tak duży pakiet licencji było możliwe m.in. dzięki kooperacji z naszą firmą.

Cztery tysiące studentów i pracowników może w tym samym czasie pracować na licencjach sieciowych SOLIDWORKS Education. Czyni to AGH niekwestionowanym liderem i centrum edukacji SOLIDWORKS w Polsce. Jesteśmy pewni, że ten fakt z pewnością znajdzie odbicie również w statystykach rekrutacyjnych uczelni!

Studenci AGH mają zatem ogromne możliwości zapoznania się z szerokim spektrum rozwiązań jakie daje oprogramowanie, możliwość uzyskania certyfikatów SOLIDWORKS,  co w konsekwencji znacznie zwiększa ich szansę na znalezienie dobrej pracy w kraju i za granicą.

Na uczelni studenci poznają prócz SOLIDWORKS Premium (oprogramowanie 3D CAD)  również

Efektem współpracy AGH i SOLIDEPXERT (Preferowanego edukacyjnego resellera SOLIDWORKS w Polsce) jest również zaopatrzenie uczelni w edukacyjne licencje CAMWorks – w pełni zintegrowany z SOLIDWORKS’em system CAM, pozwalający na opracowanie pełnego procesu wykonania detalu na maszynach CNC.

Uczelnia wzbogaciła się również o licencję sieciową SOLIDWORKS Premium Research, co daje możliwość przeprowadzania badań naukowych i publikacji ich wyników zarówno przez studentów jak i pracowników uczelni.

Każdy student ma możliwość aktywowania domowej wersji oprogramowania, tzw Student Engeneering Kit (SEK), może korzystać z platformy MySOLIDWORKS, nawiązać kontakty biznesowe na przyszłość a przede wszystkim dobrze nauczyć się tego nowoczesnego narzędzia pracy innowacyjnego inżyniera.

SOLIDEXPERT zapewnia uczelni stałą pomoc techniczną i wsparcie merytoryczne, szkolenia, pomoc w przygotowaniu do certyfikowanych egzaminów, jak również ułatwia kontakt między uczelnią a biznesem.