Author: Karol Suchoń

Inżynier wsparcia technicznego CAD|SIM | SOLIDEXPERT

SOLIDWORKS Flow Simulation: Radiacyjna wymiana ciepła

SOLIDWORKS Flow Simulation: Radiacyjna wymiana ciepła

Ciepło jak powszechnie wiadomo może zostać wymieniane na drodze trzech procesów fizycznych: Przewodzenia Odbierania ciepła poprzez płyn zwany ...